תשע"ח

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ריקודי שמחה ב-770 לאחר שחרור ר' שלום מרדכי רובשקין (זאת חנוכה תשע"ח)

תשע"ח (5778) היא שנת החמשת אלפים שבע מאות שבעים ושבע לבריאת העולם, והשלישית משבע שנות מחזור השמיטה.

קביעות שנה זו היא הכ"ז[1], היות והיא מתחילה ביום חמישי (ה), היא כסדרה (כ) ועל כן יש בה 29 ימים בחשוון ו30 ימים בכסלו, וחג הפסח חל בשנה זו בשבת (ז). שנה זו היא שנה פשוטה (ולא מעוברת), אורכה 354 ימים שבהם 51 שבתות.

שנה זו היא השנה השניה ממחזור קטן ש"ה (מחזור של 19 שנים).

ייחודיות השנה[עריכה]

שנת תשע"ח היא שנה מיוחדת כי שנה זו מסתיימת באות ח', הרבי אומר [2] שבשנים שמסתיימות באות ח' ישנם אירועים מיוחדים (הן לטוב והן למוטב) - מצד העילוי במספר ח' המורה על השלימות דלע"ל.[3]

הרבי מביא לזה כמה דוגמאות[4]:

ועוד..

י.png הטעם לכך שגם ענין החורבן והגלות הי' בשנה שסימנה מסתיים באות ח' - מכיון שתכלית ומטרת החורבן והגלות אינו אלא "על מנת שיבוא ארי' כו' ויבנה אריאל", היינו, שעי"ז באים לתכלית העילוי דגאולה העתידה ובהמ"ק העתיד י.png
– ז' אדר תשמ"ח הערה 35

ציוני דרך[עריכה]

אירועים[עריכה]

עצרת "משיח בכיכר" בכיכר רבין בתל אביב (י"ב תמוז תשע"ח)

נפטרו[עריכה]

הערות שוליים

  1. אחד מתוך ארבעה עשר האפשרויות לסוגי קביעויות השנים.
  2. סה"ש תשמ"ח ח"א עמ' 283.
  3. ראה שיחת שבת שובה (ב) תשמ"ח (ס"כ ואילך) על הקשר בין השנה שמסתיימת ב-ח' לגאולה.
  4. סה"ש שם בהערה.
  5. ראה שיחת ב' ניסן תשמ"ח.
  6. ראה גם בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה' סי' ח.
  7. זלמן צרפתי, דידן דמשיח בכיכר נצח, בתוך שבועון בית משיח, ט"ז בתמוז תשע"ח.
ימי חב"ד משנת תנש"א (1991)

תנש"א | תשנ"ב | תשנ"ג | תשנ"ד | תשנ"ה | תשנ"ו | תשנ"ז | תשנ"ח | תשנ"ט | תש"ס | תשס"א | תשס"ב | תשס"ג | תשס"ד | תשס"ה | תשס"ו | תשס"ז | תשס"ח | תשס"ט | תש"ע | תשע"א | תשע"ב | תשע"ג | תשע"ד | תשע"ה | תשע"ו | תשע"ז | תשע"ח