תשנ"ב

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף ה'תשנ"ב)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ראשי התיבות של השנה הם "תהא שנת נפלאות בכל"

אירועים[עריכה]

 • לאור המצאת דברים חדשים במדע, מעורר הרבי שצו השעה הוא בעסק פענוחם ובירורם כפי שהם בהלכות שבתורה.
 • לאור ההכנה לביאת משיח צדקנו, מעורר הרבי על דבר הוספה בזהירות והידור בקידוש לבנה "שהם עתידים להתחדש כמותה" ושזה יוסיף בבריאות הגוף בפשטות "ובקשו את.. דוד מלכם".
 • הרבי מורה שבתור הקדמה לכיבוש ארץ קיני קניזי וקדמוני לעתיד לבוא בגשמיות, כדאי שילמדו אודות ענינם ברוחנית - עבודת ג' המוחין (= חב"ד) - כמו שכתוב בדרושי חסידות.
 • הרבי מודיע שבימנו אלו כבר נתבטלו כל המניעות והעיכובים וכיון שכן ישנה לא רק המציאות דמשיח אלא גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש.
 • בכ"ז מר חשוון - מחלק הרבי לכל אחד ואחת "קונטרס סיום והכנסת ס"ת" בצירוף שני דולר לצדקה ופרוסת "לעקאח" (בקשר לסיום ס"ת לזכות ולע"נ הרבנית חיה מושקא).
 • הרבי מכריז שעתה עומדים במצב שצריכים רק לפתוח את העיניים כדבעי, ואזי רואים שהכל כבר מוכן להגאולה, ולכן העבודה דעתה הוא להביא ההתגלות בפועל בעולם.
 • בטו"ב כסלו - מחלק הרבי לכל אחד ואחת "קונטרס דרושי חתונה - תרפ"ט" (בקשר עם יום החתונה בי"ד כסלו תרפ"ט), בצירוף שני דולר לצדקה.
 • הרבי מורה שדבר נכון הוא לעסוק בענין "פרסומי ניסא" לפרסם אצל עצמו ואצל הזולת, ובכל מקום ומקום - את הניסים שהקב"ה עושה עמנו מתוך ידיעה שבזה קשורה גאולה האמיתית והשלימה.
 • הרבי מעורר שהחל מיום שבת קודש מברכים החודש שבט, יערכו התוועדויות לעורר ולחזק איש את רעהו בכל הענינים, ובמיוחד בזירוז והבאת גאולה האמיתית והשלימה.
 • בקשר למצב הבריאות של שלילת הדבור של אדמו"ר הריי"צ, מעורר הרבי ללמוד תורתו בדיבור בפה דוקא ושעל ידי זה יתמלא המניעה ועיכוב אצל נשיא דורנו.
 • ביו"ד שבט - מחלק הרבי לכל אחד ואחת "קובץ מאמרים - תרפ"ב" בצירוף דולר לצדקה.
 • הרבי מורה בקשר לענין התפילה שיהיה מתוך שירה.
 • הרבי מעורר לבטל לגמרי הקס"ד והדיבור על דבר מסירת שטחים בארץ ישראל שבידינו לאומות העולם, אף לא שעל אחד, אלא לשמור על שלימות הארץ.
 • בכ"ב שבט - מחלק הרבי לכל אחד ואחת "קובץ כ"ב שבט - תשנ"ב" בצירוף שטר של חמ"ש דולר לצדקה ופרוסת "לעקאח".
 • הרבי מעורר שכל אחד ואחת יוסיף בכל עניני שמחה הן בהנוגע לעצמו והן בהנוגע להזולת, ולכל לראש - על ידי הוספה בלימוד התורה וקיום המצוות, ועד גם בעניניו הגשמיים.
 • הרבי מכריז שבימינו אלו מתקיים קיבוץ גלויות, כשיהודים מכמה מדינות מתקבצים מקצוי תבל אל ארץ הקדש.

קישורים חיצוניים[עריכה]

ימי חב"ד משנת תנש"א (1991)

תנש"א | תשנ"ב | תשנ"ג | תשנ"ד | תשנ"ה | תשנ"ו | תשנ"ז | תשנ"ח | תשנ"ט | תש"ס | תשס"א | תשס"ב | תשס"ג | תשס"ד | תשס"ה | תשס"ו | תשס"ז | תשס"ח | תשס"ט | תש"ע | תשע"א | תשע"ב | תשע"ג | תשע"ד | תשע"ה | תשע"ו | תשע"ז | תשע"ח | תשע"ט | תש"פ