שלשלת היחס

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שער חוברת המכילה את שלשלת היחס עם הערות וציונים בהוצאת מכון חז"ק יוזמות חינוכיות

רשימת שלשלת היחס הינה רשימה כרונולוגית מתומצתת של תולדות רבותינו נשיאינו, פעולותיהם, ותולדות משפחתם, ומהווה את הבסיס לידיעת תולדות חב"ד.

תוכן הרשימה[עריכה]

רשימת שלשלת היחס מהוה אוסף מתומצת של תולדות אדמו"רי חב"ד, בצורה כרונולוגית מפורטת.

תוכן הרשימה מחולק לשבעה פרקים, המחולקים לפי הסדר של נשיאי תורת החסידות. בראש כל פרק מפורטים תולדות חייו ופעולותיו על פי סדר כרונולוגי, רשימת בני משפחתו הקרובה (זוגתו, אחיו, וילדיו), ורשימה מלאה של ספריו[1].

הרשימה המקורית יצאה לאור עוד בחיי אדמו"ר הריי"צ, ועל כן נכללו בה תולדותיהם של שישה מרבותינו נשיאינו בלבד. עם הוצאתו לאור המחודשת של לוח היום יום בשנת תשי"ז, הורחבה הרשימה ונערכה מחדש, ונכללו בה גם תולדותיו ופעולותיו של הרבי.

עריכתה[עריכה]

העורך של הרשימה במתכונתה הנוכחית הוא הרבי, שהתבסס על רשימה דומה שהחל לערוך חמיו, אדמו"ר הריי"צ. גם הפרטים שלא נכללו ברשימתו המקורית של אדמו"ר הריי"צ, ונוספו ברשימת 'שלשלת היחס', מבוססים ברובם על מכתביו שיחותיו ורשימותיו[2], שהיו נגישים בפני הרבי בתור העורך הראשי של הוצאת הספרים קה"ת.

זמן עריכת הרשימה היה בשנים תש"ב-תש"ג, בחודשים שקדמו להוצאתו לאור של לוח היום יום שיצא לאור לקראת י"ט כסלו תש"ג.

ברשימה זו היה משום חידוש, משום שזהו המקום הראשון בו התפרסמו תולדות חב"ד בצורה מפורטת ומסודרת, והבליטה את החשיבות אותה מייחס הרבי לידיעת תולדות חסידות חב"ד.

כחלק מעריכת הרשימה, היה צורך לברר ולקבוע תאריכים שהיו עד אז נתונים בספק, והרבי קבע ברשימה זו בצורה ברורה והחלטית את תיארוך המאורעות.

כהקדמה לרשימה, הוסיף הרבי וציין את ייחוסם הישיר של רבותינו נשיאינו לדוד המלך בן אחר בן, כצאצאיו של המהר"ל מפראג.

כמו כל הפתגמים שבספר היום יום, גם שלשלת היחס עברה את הגהתו של אדמו"ר הריי"צ וגם הוא הוסיף ותיקן בה פרטים.

עדכון הרשימה[עריכה]

המתכונת הראשונית של הרשימה כפי שנדפסה כהקדמה ללוח היום יום, כללה את תולדות חב"ד עד לשנת תש"ג בלבד, שנת ההוצאה לאור של המהדורה הראשונה. מאז ואילך, מידי מספר שנים עודכנה הרשימה, עם ההוצאות לאור הנוספות של לוח היום יום.

תשי"ז[עריכה]

בשנת תשי"ז יצאה לאור המהדורה השלישית של לוח היום יום, ומערכת קה"ת[3] השלימה את פרטי פעולותיו של אדמו"ר הריי"צ עד להסתלקותו בשנת תש"י, והוסיפה פרק שלם בו נסקרו בקצרה תולדותיו של הרבי, עד לאותה שנה (תשי"ז).

הרשימה המעודכנת הוכנסה לרבי להגהה, ועברה מספר תיקונים ושינויים, ונדפסה במהדורה החדשה של לוח היום יום.

תשמ"ב[עריכה]

בהוצאה לאור השמינית של לוח היום יום בשנת תשמ"ב, נערכו עדכונים נוספים בידי הרב יוסף יצחק שגלוב והרב מיכאל אהרן זליגסון[4] (עד לי"א ניסן תשמ"ב), וגם בפעם הזאת עברה הרשימה את הגהתו של הרבי.

העדכונים שנכללו בפעם זו הינם עדכון מלא של ספרי רבותינו נשיאינו שיצאו לאור על ידי הוצאת קה"ת במהלך השנים, ופעולותיו של הרבי בין השנים תשי"ז-תשמ"ב.

תשמ"ד-תשמ"ח[עריכה]

בשנת תשמ"ד יצא לאור על ידי הרב זליגסון חלק ב' של לוח היום יום עם הערות וציונים, והוא עדכן את הרשימה עד חודש תמוז תשד"מ, והכניס את הרשימה המעודכנת להגהת הרבי. לאחר ארבע שנים, כשהוציא לאור את חלק ג' של ספרו, עדכן שוב את הרשימה עד לי"ב תמוז תשמ"ח, וגם בפעם זו זכה שהרבי יגיה את הרשימה המעודכנת.

תנש"א[עריכה]

לקראת כ"ח סיון תנש"א , בו מלאו חמישים שנה להגעתו של הרבי לאמריקה, הדפיסה מערכת קה"ת 'קובץ כ"ח סיון - יובל שנים', ובו עודכנה שוב הרשימה, בפעולותיו של הרבי בין השנים תשמ"ב-תש"נ.

חידוש נוסף במהדורה זו, שבמקום המשפט הקצר על שנות צעירותו של הרבי "לומד בשקידה עצומה ומצליח", הסכים הרבי להרחיב את היריעה, ולכלול פרטים נוספים בנוגע לפעולותיו[5].

מהדורה זו, מתייחדת בכך שזו המהדורה האחרונה בה הרבי הגיה בפרטיות את ההוספות[6].

תשנ"ג[עריכה]

בשנת תשמ"ט, נודע לחסידים על דבר קיומו של עותק מיוחד של 'לוח היום יום' במהדורות הראשונה משנת תש"ג בספרייתו הפרטית של הרבי, בה ציין הרבי הערות שונות על גוף הלוח.

הרב זליגסון שהתעסק באותם שנים בהוצאתו המחודשת של הלוח בהוספת ציונים ומראי מקומו, ביקש מהרבי[7] את הלוח לצרכי עבודתו, ובשושן פורים של אותה שנה קיבל את הלוח לידיו.

בשנת תשנ"ג ביקש הרב זליגסון את אישורו של הרבי להוציא לאור מהדורה נוספת בה יוכללו הערותיו הפרטיות של הרבי, ולאחר שקיבל את אישורו של הרבי, ערך על פיהם הוספות לרשימת 'שלשלת היחס', ואף הוסיף את פעולותיו של הרבי בשנים תנש"א -תשנ"ב.

מהדורה זו היא האחרונה שקיבלה את אישורו של הרבי לערוך הוספות בשלשלת היחס, ואף בה הרבי לא עבר והגיה את ההוספות. נדפסה שוב בקובץ 'היום יום' בשנת תשס"ד[8].

תש"פ ותשפ"א[עריכה]

בשנת תש"פ, כאשר נדפס לוח היום יום על ידי מערכת אוצר החסידים בהוצאה חדשה[9], נערכה מחדש שלשלת היחס על ידי הרב שלום יעקב חזן, בה נוספו מאות פרטים על רבותינו נשיאינו מתוך מסמכים ומקורות שנתגלו מאז. וכן רשימת ספרי רבותינו נשיאנו נערכה מחדש ונוספו בה ספרים רבים, וכן נוספו פעולותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח בשנים תשנ"ג ותשנ"ד[10].

בשנת תשפ"א נדפס הלוח שוב[11], והתעדכנו כמה פרטים[12] בשלשלת היחס, מתוך מסמכים ומקורות שנתגלו מאז[13].

עם זאת, מהדורות אלו לא זכו לעבור את הגהות הרבי (כרוב ההוצאות הקודמות).

הוצאות לאור נוספות של הרשימה[עריכה]

ספרי רבותינו נשיאינו[עריכה]

לאחר הוצאתה לאור, צורפו לספרי רבותינו נשיאינו שיצאו לאור תחת קה"ת, הפרק השייך לאותו אדמו"ר מתוך רשימת 'שלשלת היחס', ונדפסו בסוף הספר.

קובץ כ"ח סיון - יובל שנים[עריכה]

לקראת יובל החמישים להגעתו של הרבי לאמריקה, הדפיסה מערכת קה"ת את הפרק העוסק בתולדות חייו ופעולותיו של הרבי מתוך שלשלת היחס, והרבי חילק קונטרס עם רשימה זו בליל כ"ח סיון תנש"א.

שלשלת היחס עם ציונים מראי מקומות[עריכה]

לקראת י"ב תמוז תשע"א יצאה לאור בהוצאת חז"ק יוזמות חינוכיות חוברת של רשימת 'שלשלת היחס' עם ציונים ומראי מקומות מפורטים לכל המאורעות המובאים ברשימה, ופרטים משלימים אודות האישים הנזכרים שם.

החוברת נערכה על ידי הרב יהושע דוד כהן, בסיוע הרב פרץ אוריאל בלוי, ומבוססת ברובה על רשימותיו של הרב מיכאל אהרן זליגסון.

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. הספרים שנדפסו עד לזמן עריכת הרשימה בלבד.
 2. בפתח דבר להוצאה הראשונה של לוח היום יום, כתב הרבי: "רשימת פרקים מתולדות בית רבינו, על פי הידיעות הנמצאות ביומנו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א וברשימותיו". ובמכתב לר' פנחס ליברמן (ג' סיון תשכ"א) "הנדפס בשלשלת היחס אשר בראש הקובץ היום יום, ששמעתיו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע".
 3. העורך העיקרי היה הרב יהודה לייב גרונר, מזכירו של הרבי.
 4. כחלק מעבודתם על סדרת הספרים לוח היום יום עם הערות וציונים.
 5. בשונה ממהדורת תשי"ז, זה הרב יהודה לייב גרונר האריך בפרטים אלו, ובהגהה הרבי מחק את כל מה שכתב והשאיר רק את המשפט "לומד בשקידה עצומה ומצליח".
 6. במהדורה זו נוספו פעולותיו של הרבי עד לפרשת אמור תנש"א .
 7. באמצעות הרב חס"ד הלברשטאם.
 8. "פתח דבר - להוצאה התשע עשרה", היום יום, קה"ת, ברוקלין, תשס"ד.
 9. בפורמט כיס.
 10. "פתח דבר - להוצאה החדשה", היום יום, קה"ת, ברוקלין, תש"פ.
 11. בכריכה קשה.
 12. וכן כמה מספרי רבותינו נשיאנו.
 13. חדש! ספר היום יום בכריכה קשה קישור לאתר חב"ד FM