בית אבטינס

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בית אבטינס היא לשכת מפטמי הקטורת. שם למדו את הלכות חפינת הקטורת שהיא מההלכות הקשות שבמקדש.

יש ספק היכן הוא בית אבטינס. משום ששתי לשכות היו לכהן הגדול, לשכת פרהדרין ולשכת בית אבטינס, אחת בצפון ואחת בדרום, ואיננו יודעים איזו מהם בצפון ואיזה מהם בדרום.

רבי מאיר מקזיס[1] כותב בספרו על לשכה זו: ואומר שלשכה זו הייתה על שער המים שבדרום[2]

ומדברי רבינו עובדיה נראה שהייתה לפני השער ממש ונכנסים מתוכה באחד משערי העזרה, שהכי כתב[3] שבית אבטינס ובית הניצוץ בעליות היו בנויות בצד שערי העזרה, ובבית הניצוץ כתב שהיו לו שני כותלים; אחד מצד זה ואחד מצד זה לשער, ומשמע שגם בית אבטינס היה לפני השער, ונמצא שבית אבטינס ובית הניצוץ ובית המוקד היו שלשתם על ג' שערים משערי העזרה בית אבטינס בדרום ובית הנצוץ ובית המוקד בצפון.

ונראה שמה שלא קראו לשער ההוא שער בית אבטינס, כדי לעשות זכר לנס המים העתידים לצאת שם[4], ואף על פי שכתב הסמ"ג[5] שלשכת העץ שבעזרה שנזכרה בפ"ה[6] שהיא בצפון נסתפקו בגמרא אם היא הנקראת לשכת פרהדרין או שמא הייתה לשכת בית אבטינס ולשכת פרהדרין הייתה בדרום, מכל מקום נראה שתפס לעיקר שבית אבטינס היא על שער המים, שהרי כתב[7] שבית אבטינס ובית הנצוץ היו בצד שערי העזרה.

הערות שוליים

  1. כל ההערות בקטע זה היא ממהדורא זו.
  2. כ"כ להדיא הרמב"ם בפיה"מ לקמן ריש פ"ה וכן יוצא מדבריו בהל' בית הבחירה פ"ה הי"ז, על פי גמ' יומא יט, א, עיי"ש.
  3. בפי' למשנתנו וגם בריש מס' תמיד,
  4. כדאיתא לקמן סוף פ"ב.
  5. עשין קס"ג
  6. דמסכתין מ"ד
  7. עשין קס"ה.