שיחת משתמש:אדג/ארכיון 3

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לטיפול - תורה אור[עריכה]

.[1]

ראה חב"דפדיה:אולם דיונים/ארכיון 2#תבנית:הערת שוליים. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 12:38, 2 באפריל 2010 (UTC)

מעריב[עריכה]

שוין גידוונאט? --ראשית ואחרית שלום - סוכת (שיחת) שלום 01:54, 2 באפריל 2010 (UTC)

דין הוא בשו"ע שאין לעשות מלאכה וכו' עד שיתפלל, החושדני בזה?!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 01:59, 2 באפריל 2010 (UTC)
לא לחינם שאלתיך, מה המצב עם האימייל שלך? --ראשית ואחרית שלום - סוכת (שיחת) שלום 02:03, 2 באפריל 2010 (UTC)
במחכ"ת, איני יכול היום!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 02:04, 2 באפריל 2010 (UTC)
הצלחה רבה. --ראשית ואחרית שלום - סוכת (שיחת) שלום 02:05, 2 באפריל 2010 (UTC)

הערות שוליים

  1. במכתב אדמו"ר הצמח צדק נכתב כי הם משנת תקנ"ו ואילך, אך כוונתו בעיקר. ישנם כארבעה מאמרים משנת תקנ"ה


הפניות[עריכה]

כאשר הינך רוצה לעשות הפניה לקטגוריה, כמו - קהילות שים לפני כן נקודתיים, כדי שלא יהפך לקטגוריה. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 06:43, 4 באפריל 2010 (UTC) הערות שוליים כדאי שתדע איך עושים הערות שוליים:

הדרך האחת. <REF>לפני הערת השוליים, ו</REF> - בסיומה.

הדרך השניה: {{הערת שוליים|כאן יופיע תוכן ההערת שוליים}}.

בכל אופן, למטה מוסיפים תבנית זו: {{הערות שוליים}} .--טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 08:13, 4 באפריל 2010 (UTC)

כל ה: שמופיעים בקטע זה, אין צורך להוסיף, זה פשוט כדי שיופיע בדף השיחה שלך. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 08:14, 4 באפריל 2010 (UTC)

תודה רבה, יישר כוח על כל העזרה הטכנית ובידע.--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 08:16, 4 באפריל 2010 (UTC)
בפעם הבאה, במקום להתייגע כל כך תשאל אותי. זה פשוט יותר קל. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 08:18, 4 באפריל 2010 (UTC)
אבי שי' לימדני שדבר שמתיגעים עליו, זוכרים יותר טוב!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 08:19, 4 באפריל 2010 (UTC)
מוטב להתייגע בדברי אביי ורבא. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 08:20, 4 באפריל 2010 (UTC)
אמת ויציב, אבל אגב, מנין לכת"ר ענינים שכאלה שברומו של עולם?--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 08:23, 4 באפריל 2010 (UTC)
לא הבנת. אין בכוונתי לומר שהעיסוק בחב"דפדיה הוא מיותר, אלא שהקפידא שיהיה ביגיעה בדווקא, מוטב שיהיה בדברי אביי ורבא. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 08:26, 4 באפריל 2010 (UTC)
בתורה היגיעה היא מעלה בפני עצמה, לט בשביל לזכור, ענין היגיעה הוא מילה בגרמיה. משא"כ במילי דעלמא, הרי זה כלי בלבד ע"מ לזכור את הדברים. ודו"ק, וק"ל. ואין להקשות מהמבואר גבי ששת ימים תיעשה מלאכה, דהתם מדובר בהנחה שבדבר ולא עצם השימוש בשכל, אפילו באופן דיגיעה, ודו"ק--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 08:28, 4 באפריל 2010 (UTC)
יפה מאוד אמרת. לבושתי לא ידוע לי המבואר בשיחה הנ"ל. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 08:29, 4 באפריל 2010 (UTC)
תתביש בשקט... בצחוק, שיחה בח"א, כמדומני, תוכל למצוא על פי הפסוק. וזה מבואר בעשרות מאמרי חסידות של הרבי!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 08:38, 4 באפריל 2010 (UTC)

מצה[עריכה]

יש לך אולי מצה בשבילי? נגמר לי פה האוכל, והחנות עוד לא פתוחה. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 10:25, 4 באפריל 2010 (UTC)

מצה זו על שום מה? כמדומני שלא אוכלים לפני תפילת שחרית, או שאתה ממתפללי ותיקין עם ניצוצי חמה?--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 10:28, 4 באפריל 2010 (UTC)
כאשר אי אפשר להתפלל ללא אכילה מועטת, מותר לאכול לפני התפילה, הן על פי ההלכה, והן על פי רבותינו נשיאנו. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 10:31, 4 באפריל 2010 (UTC)
וכן הורה הלכה למעשה, הרב ניסן נמנוב למושפעיו ליטול את ידיהם לסעודה ואח"כ להתפלל. אולם מרבו"נ שמענו אודות מזונות ומעולם לא אודות נט"י.--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 11:33, 4 באפריל 2010 (UTC)
מרבותינו לא שמענו לא על מזונות ולא על נט"י, כ"א על אכילה. ויש המדקדקים דווקא ליטול ידיים ולא מזונות, שיש בו מיני מתיקה שהוא האסור ע"פ ההלכה ולא - כטעות העולם - נט"י שהוא פחות חמור כיון שאין בו מתיקות וכן היו כאלה שאדמו"ר הרש"ב הורה להם ליטול ידיים קודם התפילה. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 12:17, 4 באפריל 2010 (UTC)
כבר ציינתי למוהרנ"נ ועתה חידשת לי אודות אדמוהרש"ב, אבל הקביעה שלא שמענו אודות 'מזונות' - תמוהה אצלי, ואני חושב שישנם מקומות מפורשים שננקט מזונות דייקא.--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 12:23, 4 באפריל 2010 (UTC)
והנה לשון כ"ק אדמו"ר שליט"א: "און בפרט אויף צו טועם זיין מזונות פארן דאוונען . . " (אג"ק ח"ה א'שנו), וכהנה כמה פעמים.--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 12:24, 4 באפריל 2010 (UTC)
שוב מצאתי: "תקותי חזקה אשר בקבלתו מכתבי זה, הנה לא ירעיב את עצמו עד כמה וכמה שעות על היום, אלא ישתה דבר המחזק את הגוף וגם יאכל מיני מזונות בבקר ואפילו קודם התפלה" (אג"ק ח"י ג'רפד), ודו"ק.--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 12:25, 4 באפריל 2010 (UTC)
הוראות פרטיות היו, כאמור, גם להמוציא וה"מזונות" שהבאת לעיל, בפשטות אין הכוונה למזונות מתוקים, כ"א קרקרים (אפיפיות) וכדו' שאין בהם מתיקות. בכ"א הכוונה היה שיאכלו קודם התפילה שיהיה כך להתפלל ולא להיפך. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 12:33, 4 באפריל 2010 (UTC)
התוכל להצביע על הוראה פרטית אחת על נטילת ידים לפני שחרית? ומנין לך מסקנא מוזרה זו שהכוונה לאפיפיות דייקא, אם תרצה אשיג לך על הוראה לאכול . . לעקח - דבר הניחון ללא ספק במתיקות, בקרוב--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 12:35, 4 באפריל 2010 (UTC)
טוב, את לעקח לא מצאתי (עדיין) אבל תראה משהו: "בש"ק בהשכמה יטעם מזונות קודם התפלה", (אג"ק אדמוהריי"צ, חי"ד ה'רפג)! הרצון לדחוק את מנהג חב"ד לתוך מסגרות ההלכה, לפעמים לא מצליח, ועלינו לקבל זאת בהשלמה!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 12:44, 4 באפריל 2010 (UTC)

זהו דבר פשוט שאין הכוונה דווקא למזונות, אלא אורחא דמילתא קתני מכיון שאין להרבות באכילה וי שלאכול המינימיום שאפשר, ולכן רוב פעמים אין נוטלים ידים בשביל אכילה מועטת, וק"ל. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 19:34, 8 באפריל 2010 (UTC)

שוועכע טענה, ציפתי ליותר, וביחוד ע"פ הדקדוק הרב במילות רבינו - אין נראה דבריך במחכ"ת. אולם אפשר לדחוק, ואין להקשות בדוחק ולתרץ אפשר, וצ"ע--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 19:36, 8 באפריל 2010 (UTC)

מקובל מהחתם סופר כלל: רוב דוחקין אמת.

ובהדגה מיוחדת על הנאמר כאן לגבי הוראת נשיאנו. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 19:47, 8 באפריל 2010 (UTC)

בנוגע לטענה על מיעוט האכילה, הרי אדרבה ישנו סיפור שהרבי אמר פעם לחסיד שיאכל וההוא הנהן בראשו להן והרבי אמר (הלשון בערך) "אבער ס'זאל זיין געגעס'ן", היינו שיהיה אכילה ולא טעימה. ובכלל נוגע הוא שיהיה ניתן להתפלל מתוך מנוחת הבטן, א"כ מה שייך להרבות או להמעיט וכל אחד משער בעצמו. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 11:11, 9 באפריל 2010 (UTC)
ישנו סיפור על אחד מנשיאי חב"ד המוכיח שלא כדבריך., שהורה לחסיד לאכול לפני התפילה מכיון שהיה חלש ולא היו לו ילדים.

לשנה בא החסיד ואמר שיש לו תאומים. אמר הרבי: כנראה שאכלת חתיכה יתירה. ואין זה פשוט! חתיכה יתירה זה מתנגד.

ואכן, אחד מהבנים היה מתנגד חריף, לעומת השני שהיה חסיד. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 13:26, 9 באפריל 2010 (UTC)

א חסידישע מעשה..--בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 13:43, 9 באפריל 2010 (UTC)
קרקרים שאינם מתוקים אין בהם (בד"כ) רוב מי פירות, וממילא קשה לקרוא להם "מזונות". כידוע שאדמו"ר הזקן השמיט בסידור את שיטת רב האי גאון שפת הבאה בכיסנין זה פת שנילושה במים וכוססין אותה לתיאבון. --יחי המלך המשיח! 28 ¤ שיחה 13:17, 29 ביוני 2010 (UTC)

שוהה בבית חיינו?[עריכה]

שוהה במקום המקדש גופי' דלעתיד? מ-ז-ל ט-ו-ב! (וטוב שאינך עוזב אותנו, משום שאני, לא נעים, כאשר שהיתי ב770...) יותר לשאול פאר-וואס? בברכה, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!

באופן זמני, בסוף שבוע הבא חוזר לישיבת תומכי תמימים ברינואה לרב יצחק נמנוב והרב שניאור זלמן סגל והרב יחיאל מנחם מנדל קלמנסון. אבל חסידים לעולם לא נפרדים!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 09:53, 8 באפריל 2010 (UTC)
באם אתה מכיר את ר' שניאור זלמן סגל, שמא תכתוב עליו ערך שלא יכיל שקרים. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 11:41, 8 באפריל 2010 (UTC)
הוא ראוי לערך כמו בערך 2,000 חסידים נוספים! אגב, כמדומני שגילתי את טעות הכותב (יפתח הגלעדי) הוא התבלבל בין עורך התהילים עם פי' הרבי, לבין המנהל רוחני בברינוא, ולא עזר שכתבו שם במפורש שם אביו, וחבל. את עורך התהילים - אינני מכיר. ג"כ חבל.--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 19:27, 8 באפריל 2010 (UTC)
אכן אד"ג, מעניין שלא חשבתי על-זה. וג"כ נראה שאותו א' אינו מכיר את ב' הר' זלמן סג"ל מקרוב, כיוון שהכניס מידע שלא מתאים לא לזה ולא לזה. בברכה, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!

מי הוא עורך התהילים עם פירוש הרבי? המשפיע הידוע הרב סגל מירושלים? --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 19:46, 8 באפריל 2010 (UTC)

אזהרה[עריכה]

אזהרה!
שים לב!
היעדרותך ממיזם {{{אידישעפדיה}}} חרגה מהכללים הנהוגים באידישעפדיה. אנו מאמינים שדבר זה נעשה בתום לב ומקווים שלא ישונה.

אם יש לכם הערות לגבי אזהרה זו או שהינכם חושבים כי אינה נכונה, תוכלו לכתוב זאת כאן.

אם הינכם סוברים כי אזהרה זו מבהילה ואינה אנושית, הינכם מוזמנים למוחקה בהקדם האפשרי ממ"ש.


מתי[עריכה]

מתי הבין הזמנים הבא שלך שתחזור לכאן? --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 13:20, 9 באפריל 2010 (UTC)

או בקיץ או בתשרי!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 11:29, 11 באפריל 2010 (UTC)
אולי גם קצת באמצע הזמן.. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 12:33, 11 באפריל 2010 (UTC)
לא משהו שאני יודע עליו, עקב חורבן משרד ההערות דהתם!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 18:00, 12 באפריל 2010 (UTC)
חורבן? שלום - סוכת (שיחת) שלום
כענין חורבן ב' בתי המקדשות, לצורך ההרחבה צריך החרבה!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 19:11, 12 באפריל 2010 (UTC)

שז"ה[עריכה]

כיוון שהנך עוזבינו בקרוב, אולי כדאי שתטפל בשניאור זלמן הרצל. בברכה, חסיד חב"ד - שוחחו עימי!

הייתי שמח עם היתה בידי כתובת המייל שלך.[עריכה]

אתה מוזמן לשלוח אותה אלי. תודה.--שניאור 23:12, 12 באפריל 2010 (UTC)

הידעת?[עריכה]

ייש"כ על עדכון המדור. נשמח באם תעדכן את כל המלאי ונפתח לך מלאי חדש.. כדאי גם לציין בדף השיחה מקור העובדות. --בהצלחה! חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח) 12:21, 14 באפריל 2010 (UTC)

מי הוא[עריכה]

חיים שניאור זלמן מרוזוב? ראה מש"כ שם בדף השיחה. --טראכט גוט וועט זיין גוט. שלום - סוכת (שיחת) שלום 23:17, 19 באפריל 2010 (UTC) אד"ג שליט"א שלום וברכה למר, ברצוני לדרוש בשלומך. כשרואה אני אותך כותב נזכר אני בימי אלעד העליזים, כשהיינו משוחחים על דא ועל הא, ומידי פעם מעמיקים בדיונים בנושאים שונים. רואה אני אותך כיין הישן שהולך ומשתבח עם השנים מוסיף ידע וצובר חכמה אשריי שראיתיך בכך אולי זהו אויר ישיבת חב"ד בברינואה הספוג הוד קדומים שנתן את ההשראה. ואולי זהו פוטנצייאל שתמיד היה קיים אך אני בעוניי לא זכיתי לאבחנו. בכל אופן שיהיה לך בהצלחה רבה בלימוד התורה הנגלית ובתורת החסידות ובהכנסת יפהפיותו של יפת באהלי שם... חברך הדורש בשלומך: חי"ל

אני נבוך, לא הצלחתי לפענח (כרגע) את ראשי התיבות...--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 00:01, 30 במאי 2010 (UTC)
אדג, מדומה לי שפיענחתי. תוכל ליצור עמי קשר במייל? ---משיח עכשיו! חסיד חב"ד - חדר אורחים

הרשאות[עריכה]

לתשומת לבך

קיבלת הרשאה להעלאת תמונות לחב"דפדיה.

תקוותנו כי הרשאה זו תהיה לך לעזר בשיפור ויעול המיזם.

בכדי להעלות תמונה, לחץ על השורה "העלאת קובץ לשרת" שבתיבת הכלים (מצידו הימני של המסך), או לחץ כאן.

לעזרה אודות העלאת תמונות ראו עזרה:העלאת תמונות. למידע על כללי זכויות היוצרים, ראו זכויות יוצרים של תמונות.עדכון[עריכה]

כדאי מאוד שתבדוק את כל ההתפחויות בדיון שנסתיים אתמול, ומופיע באולם הדיונים#ארכיון 3 בנוגע לחב"דפדיה:אנגלית. --מחכים לביאת משיח, היום ב' בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 04:10, 14 ביוני 2010 (UTC)


ערך חסר[עריכה]

כדי להציב תבנית של "ערך חסר" הצב את הטקסט הבא: "{{ערך חסר}}" ובסוף הערך בדווקא. בהצלחה. --מחכים לביאת משיח, היום ב' בתמוז ה'תש"ע שָׁלוֹם - יהודים משוחחים 04:13, 14 ביוני 2010 (UTC)

יישר כח, לאחר הרבה זמן ללא שימוש באתר - נשכחו ממני נפלאותיו!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה 04:15, 14 ביוני 2010 (UTC)

מענדי דונין[עריכה]

נשמע לך לעניין שמנחם מענדל דונין יקבל ערך? (למרות שבזכות אחד מתלמידיו הוא קיבל אות ערכה...). ---בואו לעזרת ולהרחבת המשיח! חסיד חב"ד - חדר אורחים

א גוטן מועד[עריכה]

א גוטן מועד ידידי! שמחה גדולה ממלאת את ליבי לראות את שמך בדף השינויים אחרונים, ברוך תהיה. נדמה כי דבריך בשיחת משתמש:רנ"ט נכתבו בחריפות יתר, גם אם הם נכונים. דבריך עלולים להרחיק מכאן משתמש פעיל ופעילות מבורכת, שכל כך דרושה לחב"דפדיה. --בברכה, שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים י"ז בניסן ה'תשע"א, למניינם 01:57, 21 באפריל 2011 (UTC)

מצטרף לברכות ומקווה שלפחות בכל חודש הגאולה נעבוד בצוותא. חילך לאורייתא! --חיים נהר ¤ (שׂיג ושׂיח), י"ז בניסן ה'תשע"א 12:28, 21 באפריל 2011 (UTC)
שלום אדג. יש ברשותי כיום הרשאות מפעיל מערכת, ואשמח להיות לך לעזר במציאת ההשחתות שרנ"ט הכניס לאתר. --בברכה, שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים כ"ה בניסן ה'תשע"א, למניינם 05:52, 29 באפריל 2011 (UTC)
הוא ממש עלה לי על העצבים, ועוד על הבוקר! איזה חצוף שזה לא יאומן!--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה - שיחה 05:53, 29 באפריל 2011 (UTC)
ביזוי כבוד התורה הוא דבר חמור ביותר, ה' יחזירהו בתשובה שלימה. --בברכה, שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים כ"ה בניסן ה'תשע"א, למניינם 05:55, 29 באפריל 2011 (UTC)
דל מהכא כבוד תורה, מה עם עינוי דברים, לשון הרע ועוד איזה שלוש איסורים על הדרך? הוא חצוף שאין כמוהו--אדג. עושים כבוד לליובאויטש. חבדפדיה. צו השעה - שיחה 05:56, 29 באפריל 2011 (UTC)
נכון, מאוד. אשמח לעמוד לעזרתך, ולמחוק כל דף שיש בו שמץ דשמץ מלשה"ר (ולהותיר כמובן מידע מועיל). --בברכה, שָׁלוֹם - יְהוּדִים מְשׂוֹחֲחִים כ"ה בניסן ה'תשע"א, למניינם 05:57, 29 באפריל 2011 (UTC)