עולם העשיה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Disambig RTL.svg.pngהמונח "עשיה" מפנה לכאן. לערך העוסק בלבוש השלישי של הנפש - לבוש העשיה, ראו מעשה.
עולמות אבי"ע
עולם האצילות
כתר עליון · עתיק יומין · אריך אנפין · אבא עילאה מקנן באצילות · אבא עילאה · אמא עילאה · זעיר אנפין · מלכות דאצילות · אדם העליון · חשמל · פרסא
עולם הבריאה
אמא עילאה מקננא בבריאה · שרפים · מט"ט · י"ב בקר · מרכבה
עולם היצירה
מלאכים · חיות הקודש · סנד"ל
עולם העשיה
אופן בעשיה · עולם העשיה הרוחני · אופנים · גלגלים · עולם העשיה הגשמי

עולם העשיה הוא העולם התחתון ביותר, "תחתון שאין למטה הימנו" מבין ארבעת העולמות אבי"ע: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה.

על עולם העשיה בכללותו נאמר כי "אופן בעשיה", וכן נקרא הוא בכללותו "עולם הגלגלים", שעולם זה כולו קשור בהנהגה בפועל של עולם הזה.

ענינו[עריכה]

עולם העשיה הוא העולם הנמוך יותר מבין ארבעת עולמות אבי"ע. שמן עולם האצילות שבו שוכן אור אין סוף ממש, נתעלם האור על ידי פרסא על מנת שיהיה התהוות של עולם הבריאה, ומן עולם הבריאה משתלשל האור ומצטצמם אל עולם היצירה ומשם מצטמצם עוד יותר בירידתו לעולם העשיה. נמצא שעולם העשיה הוא הנמוך יותר בארבעה עולמות אבי"ע. ומובן שעולם זה נמוך יותר מן העולמות שלפני עולם האצילות, שהוא העולם האחרון והנמוך ביותר בסדר ההשתלשלות.

מבואר כי ההפרש שבין עולם היצירה לעולם העשיה הוא הפרש באופן של ריחוק. שעולם הבריאה הוא כנגד מחשבה ועולם היצירה כנגד דיבור, ויש ערך ביניהם, שמה שאדם חושב הוא מדבר. מה שאין כן בעולם העשיה שהוא כנגד מעשה, שהוא רחוק מן המחשבה והדיבור. ולכן נאמר "אף עשיתיו", שעולם העשיה הוא בבחינת ריחוק.

התהוות עולם העשיה[עריכה]

בדרך פרט התהוות עולם העשיה היא על ידי מלכות דמלכות של עולם היצירה, שיורדת ונעשית כתר ועתיק יומין לעולם העשיה, וזהו מה שנאמר "כל אשר חפץ ה' עשה".

בדרך כלל יותר של התגלות עשר הספירות של עולם האצילות בעולמות אבי"ע, נאמר כי "אופן בעשיה" שמלכות דאצילות שורה בעולם העשיה.

בדרך כללות נקרא עולם העשיה "עולם הגלגלים", לעומת עולם היצירה שנקרא בשם "עולם המלאכים", ועולם הבריאה שנקרא "עולם הנשמות".

עולם העשיה הרוחני ועולם העשיה הגשמי[עריכה]

בדרך כלל מתחלק עולם העשיה לשני חלקים, עולם העשיה הרוחני ועולם העשיה הגשמי. עולם העשיה הרוחני כולל את עשר הספירות של עולם העשיה, מהם מתהווים הנשמות, המלאכים שנקראים אופנים ועוד. גם הקליפות: קליפת נוגה שממנה יונקים הג' קליפות הטמאות והקליפות האלה ממלאים את העולם הזה הגשמי.

עולם העשיה הגשמי הוא החלק התחתון בעולם העשיה, והוא עולם הזה הגשמי. התהוות של עולם זה היא לא באופן של עילה ועילול אלא בכח האין סוף. העולם הזה הוא העולם "התחתון שאין תחתון למטה הימנו" והוא "מלא קליפות וסטרא אחרא שהן נגד הוי' ממש".

בדרך פרט התהוות של עולם הזה הגשמי היא שממלכות דמלכות העשר ספירות של עולם העשיה נמשך לאופנים. משמרי האופנים, שהוא החלק החיצוני של האופנים והפסולת שבהם, נמשך לע' שרים. מע' שרים נמשכת ההשפעה לגלגל המזלות. השפעת המזלות על עולם הזה היא כמאמר "אין לך עשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל".

קליפות עולם העשיה[עריכה]

קליפת נוגה בעולם העשיה היא רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה. עולם העשיה קרוב למדור הקליפות והחיצונים, ולכן הנפש של עולם העשיה יכולה לעשות רע גמור.

התהוות הקליפות[עריכה]

הפרסות (מסכים) של עולמות אצילות, בריאה ויצירה, כולם הם בקדושה, אלא שהם מבדילים בין קדושה יתירה, בין העולם העליון לתחתון. אבל בעולם העשיה שהוא עולם השפל שאין למטה הימנו במדרגה, שהוא תכלית המדריגות של הקדושה של סדרי ההשתלשלות כולן, לכך הפרסא שבו היא להבדיל בין הקדש ובין החול, בין עשר ספירות של הקדושה של עולם העשיה ובין עשר ספירות שבנוגה של עולם העשיה (שהסתעפות קליפת נוגה היא מעולם העשיה).

ראו גם[עריכה]