ספר התמימים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כריכת הספר של ספר התמימים חלק א'

ספר התמימים הינו ספר המלקט את שמותיהם של כל הבחורים שלמדו בישיבות תומכי תמימים ברחבי תבל. ברשימת שמותיהם של התמימים ניתן פירוט מינימלי על כל תמים בליווי תמונות של רבים מהתלמידים.

היסטוריה[עריכה]

השאלון שנשלח לתלמידים
הנסיון לרכז את שמות התמימים נעשה בעבר בשנת תרצ"א על ידי הרבי הריי"צ, אז הורה לרב שמואל זלמנוב לעסוק בענין. להלן קטע ממכתב אדמו"ר הריי"צ אליו:
כפי שדברתי עמדו אשר לההנהלה היה צריך להיות רשימת התלמידים שלמדו בהמוסד במשך עשרת השנים היכן הם עכשיו ומה מעשיהם, מהם בודאי כאלו שידועים לההנהלה, ומהם כאלו שאין ידועים, להידועים היה אפשר לפנות במכתבים לדעת מה מעשיהם, ולשאינם ידועים אפשר לפנות על ידי העיתונים בבקשה שיודיעו מהנעשה עמהם ומקומות מושבותיהם, והייתי חפץ לדעת אם נעשה בזה איזה דבר, או אולי יש להם איזה הצעות בנדון זה באיזה אופן להביא הדבר לפועל

הרב זלמנוב אכן שלח לכל הבחורים שלמדו בישיבה מכתב בצירוף עם שאלון בו התבקש התלמיד למלאותו ולשולחו לישיבה על מנת להוציא לאור את הספר.

בהמשך לכך, הורה הרבי בשנת תשמ"ב לרב רפאל נחמן כהן להוציא לאור את הספר ליובאוויטש וחייליה, ולאחר פטירתו, הורה הרבי לחתנו, הרב איצ'קה גנזבורג להתעסק עם הוצאה לאור של ספר מקיף יותר שיכלול את שמותיהם של כל התמימים שידוע שלמדו בסניפי ישיבות תומכי תמימים לאורך השנים.

חלק א'[עריכה]

ספר התמימים חלק א' מסכם את שמותיהם של התמימים שלמדו מיום פתיחת ישיבת תומכי תמימים בט"ו אלול תרנ"ז עד תחילת שנת תש"י. בספר זה הופיעו שמות התלמידים שלמדו באם הישיבות, התלמידים שלמדו ברוסיה, בפולין, בתורת אמת בחברון ובירושלים, תומכי תמימים בתל אביב ובארצות הברית.

כהקדמה לספר נכתבה רשימה קצרה על מטרתו ויעודו של תומכי תמימים, כן נדפסה בו שיחת אדמו"ר הרש"ב - כל היוצא למלחמת בית דוד. כהקדמה לרשימת שמות התמימים, מובא גם רשימה קצרה על מחלקותיה השונות של הישיבה.

חלק א' יצא לאור בשנת תש"נ על ידי הרב יצחק גנזבורג, זאת על פי הוראת הרבי מלך המשיח אליו ביום ב' אייר בשנת תשמ"ט. תקופה לאחר מכן במעמד חלוקת דולרים קבע לו הרבי תאריך בו על הספר להיות מודפס: שמחת תורה תש"נ - היום בו זכתה הישיבה לשמה - "תומכי תמימים".

הספר יצא לאור על ידי מערכת אוצר החסידים בשני מהדורות: המהדורה הראשונה של חלק א' יצאה לאור בערב חג הסוכות תש"נ והמהדורה השניה - מורחבת יותר - בי' שבט שנת תנש"א. במהדורה הראשונה של הספר נאספו תוך זמן קצר כ-4000 שמות, ובמהדורה השניה קרוב ל-7500 תלמידים.

חלק ב'[עריכה]

החלק השני של ספר התמימים מביא את שמות התמימים שלמדו בישיבה משנת תש"י. הוא מביא את התפתחות הישיבות שהביא הרבי - עם עלותו על כס הנשיאות.

בספר זה הופיעו שמות התלמידים שלמדו בישיבה המרכזית בניו יורק ומכל רחבי ארצות הברית, מהישיבה הגדולה במונטריאול, הישיבה המרכזית לוד-כפר חב"ד וכן שאר הישיבות ברחבי ארץ הקודש.

הספר יצא לאור על ידי מערכת אוצר החסידים בל"ג בעומר שנת תשנ"ב.

חלק ג'[עריכה]

ספר התמימים חלק ג'

בשנת תשס"ד הוציא לאור ארגון את"ה העולמי 770 את הכרך השלישי של הספר, זאת על פי בקשתו של הרב גנזבורג אליהם.

בספר מופיעות כששת אלפים תמונות ושמות של תמימים וכן תמונות מכל ישיבות חב"ד ברחבי תבל.

קישורים חיצוניים[עריכה]