תשנ"א

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף תנש"א)
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ראשי התיבות של שנת ה'תנש"א הינם: "תהא שנת אראנו נפלאות".

על שנה זו אמר הרבי כי זוהי השנה שמלך המשיח נגלה בה.

אירועים[עריכה]

 • בהתוועדות שבת נח א' חשון הרבי מעורר על דבר תיקון הפירצה של נסיעת נשים עם נהג גבר (במונית) משום חשש יחוד ואומר שאשה צריכה להקפיד לנסוע עם נהגת.
 • בליל כ"ה מרחשון מחלק הרבי מאמר "אנכי מגן לך - תרע"ח" לכל אחד ואחת, בצירוף דולר לצדקה.
 • הרבי מורה להרגיל בני/ובנות ישראל באמירת מאה ברכות בכל יום.
 • בנר ג' דחנוכה מחלק הרבי לכל אחד ואחת מטבע של דולר מיוחד בתור דמי חנוכה (בכיס מיוחד, עליו מודפס "חנוכה ה'תנש"א").
 • הרבי מעורר שבהמשך לנתינת דמי חנוכה, יוסיפו גם בנתינת הצדקה למוסדות או עזר ליחידים, ושיהיה נתינת הצדקה בכל יום בשנה, כולל - יום השבת קודש על ידי נתינת אכילה ושתיה או על ידי דיבור טוב.
 • עם פרוץ מלחמת המפרץ - הרבי מבטיח "ארץ ישראל המקום הבטוח ביותר". כמו כן הרבי חוזה את סיום המלחמה עד לפורים ואכן ביום הפורים נגמרה המלחמה.
 • בקשר לכ' טבת, יום ההילולא של הרמב"ם, מעורר הרבי לערוך התוועדויות חסידויות בכל מקום.
 • ביו"ד שבט מחלק הרבי מאמר "ברוך שעשה ניסים - תרס"ד" בצירוף עם דולר לצדקה.
 • הרבי מעורר לערוך "סדרי פסח" ציבוריים בב' הלילות של חג הפסח.
 • בליל כ"ח ניסן מכריז שכל יהודי, אנשים נשים וטף יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא את משיח צדקנו בפועל ממש. ובמשך השנה הודיע שכדי לפעול התגלות וביאת המשיח תיכף ומיד - על כל אחד ואחת להוסיף בלימוד התורה בעניני משיח וגאולה - ומה טוב שהלימוד יהיה בעשרה. ועוד ועיקר –כפשוט - להוסיף בקיום המצוות בהידור ובמיוחד בההידור במצות הצדקה שמקרבת את הגאולה. וכל זה מתוך צפיה ותשוקה חזקה לגאולה. כהנ"ל [אינו רק בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח, אלא] גם ובעיקר להתחיל "לחיות עם הזמן" בעניני משיח וגאולה.
 • הרבי מעורר לחזק את המנהג דאמירת פרקי אבות במשך שבתות הקיץ וללמוד בעיון על כל פנים משנה אחת.
 • הרבי מעורר שכל אחד ואחת השייך, יכתוב ויוציא לאור חידושי תורה להגדיל תורה ולהאדירה.
 • בש"פ שופטים ז' אלול הרבי מעורר שכל אחד יפרסם בתחילה אצל עצמו ואחר כך אצל כל אחד ואחת שצריכים לקבל על עצמם את ההוראות ועצות ד"שופטייך" ו"יועצייך" שבדורנו - מאן מלכי רבנן בכלל, ובפרט נשיא דורנו - שופט דורנו, יועץ דורנו ונביא דורנו.
 • בט"ו אלול הרבי מעורר לפרסם בכל מקום שנוסף לכך שכל בית צריך להיות בית תורה תפלה וגמ"ח צריך להיות כל בית מעין ודוגמת ישיבת "תומכי תמימים" על ידי לימוד החסידות.

ו' באייר[עריכה]

ביום ו' אייר תשנ"א בהתוועדות קודש של הרבי מלך המשיח מכריז הרבי כי הדרך הישרה להבאת הגאולה - לימוד עניני גאולה ומשיח.

הכרזה זו באה בעקבות שיחתו הידועה של הרבי בכ"ח ניסן באותה שנה, בה דרש לעשות ככל יכולתנו להבאת הגאולה.

באותה התוועדות, שהוקדשה כולה לנושא המשיח והגאולה, הכריז לראשונה הרב דוד נחשון לפני הרבי את ההכרזה: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. להכרזה זו הגיב הרבי בחיוך רחב.

יומן אירועים ו' אייר תנש"א[עריכה]

בליל שבת קודש אור לו' אייר תנש"א עודד הרבי את הניגון "שישו ושמחו בשמחת הגאולה" בדרך יציאתו מתפילת ערבית, וכרגיל נוצרו מעגלי ריקודים ובהמשך התחילו לשיר "זאָל שוין זיין די גאולה", ואחר כך הסתובב ר' דוד ישראל נחשון ועורר על כך שצריכים לשיר במנגינה הזאת את המילים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" כפי שנכתב לרבילאחרונה בדו"ח של "מטה משיח", ואכן רקדו בניגון עם המילים האלו למשך זמן ארוך מתוך שמחה רבה ועצומה (כולל "קולע'ס" וכו'). בהמשך הלילה שרו את הניגון הנ"ל גם בכמה וכמה מהתוועדויות ה"שלום זכר" וכיו"ב שהתקיימו ברחבי השכונה.

למחרת בהתוועדות בסיום שיחה ד' הזכיר הרבי כרגיל שכעת יעלו מלמטה למעלה ויכריזו את פרטי הדברים וכו' (והפעם הרבי הוסיף עוד קטע שלא נאמר בשבתות האחרות:) ש"מצוה לפרסם עושי מצוה" ופרסום זה נעשה הפרסום בכל העולם כולו, ועד לכל סדר ההשתלשלות, וזוכים לשמוע ההכרזה ש"הנה זה (משיח) בא" וההכרזה תהדהד בכל סדר ההשתלשלות.

בסיום החלוקה ניגש ר' דוד ישראל נחשון וחבריו ר' אבי טאוב ור' שמריה הראל כדי לקבל את בקבוק המשקה. הרבי מזג להם כחצי כוס משקה (יותר מהרגיל). ואז הכריז ר' דוד ישראל נחשון (תוכן) "משקה זה יחולק בכל המטות והוועדים הקשורים עם ביאתו והתגלותו של המשיח, בקשר עם התגלותו והכתרתו של הרבי למלך המשיח! וזאת בקשר עם זה שכבר פסקו הבתי-דינים שהרבי צריך להתגלות ולכן (והכריז בפעם הראשונה בנוכחות הרבי) יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!", ואחריו שאג כל הקהל בקריאת "יחי!". הרבי הנהן בראשו הק' בשעת מעשה, וכשהכריז היו פני הרבי לימינו וחייך קצת. הנ"ל הכריז עוד שתי פעמים כנ"ל כשכל הקהל שואג אחריו בקריאת "יחי!", ואחרי הפעם השלישית הכריז הקהל "יחי, יחי, יחי יחי יחי!" (כמו שהילדים עושים אחרי הפסוקים) והמשיכו לשיר "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" (במנגינת "חיילי אדוננו"), והרבי עודד בידו הק'.

במוצאי שבת כשהרבי נכנס לתפילת מעריב בזאַל הקטן למעלה (כרגיל בכל מוצש"ק), הנה כבר משך כמה דקות לפני שנכנס שרו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" (בניגון של "זאָל שוין זיין די גאולה"), ובכניסתו עודד הרבי בידו הק', ובעומדו ליד הסטנדר עודד בב' ידיו הק' (דבר לא רגיל כלל(בזאל הקטן)!!!). וגם אחרי התפילה עודד בידו הק' את הניגון הנ"ל בצאתו.

ימי החסידים[עריכה]

נפטרו[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

ימי חב"ד משנת תנש"א (1991)

תנש"א | תשנ"ב | תשנ"ג | תשנ"ד | תשנ"ה | תשנ"ו | תשנ"ז | תשנ"ח | תשנ"ט | תש"ס | תשס"א | תשס"ב | תשס"ג | תשס"ד | תשס"ה | תשס"ו | תשס"ז | תשס"ח | תשס"ט | תש"ע | תשע"א | תשע"ב | תשע"ג | תשע"ד | תשע"ה | תשע"ו | תשע"ז | תשע"ח

לצפיה בשנים מוקדמות יותר
ימי חב"ד בין השנים תש"א - תש"נ (1941-1990)

תש"א | תש"ב | תש"ג | תש"ד | תש"ה | תש"ו | תש"ז | תש"ח | תש"ט | תש"י | תשי"א | תשי"ב | תשי"ג | תשי"ד | תשט"ו | תשט"ז | תשי"ז | תשי"ח | תשי"ט | תש"כ | תשכ"א | תשכ"ב | תשכ"ג | תשכ"ד | תשכ"ה | תשכ"ו | תשכ"ז | תשכ"ח | תשכ"ט | תש"ל | תשל"א | תשל"ב | תשל"ג | תשל"ד | תשל"ה | תשל"ו | תשל"ז | תשל"ח | תשל"ט | תש"מ | תשמ"א | תשמ"ב | תשמ"ג | תשד"מ | תשמ"ה | תשמ"ו | תשמ"ז | תשמ"ח | תשמ"ט | תש"נ