משנת חסידים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שער הספר

משנת חסידים הוא ספר קבלה שחיבר המקובל רבי עמנואל חי ריקי, על פי קבלת האר"י הקדוש. מוזכר פעמים רבות בספרי חסידות. גם הרבה ממנהגי חב"ד מבוססים על ספר זה[1].

אודות ניגונו של אדמו"ר המהר"ש מסופר: בסוף ספר "הון עשיר" - לבעל "משנת חסידים" - יש שיר רשום בתוי נגינה. הרבי מהר"ש קראם, ואמר שהניגון הרשום עורר אותו על ניגון, ואז ניגן ניגון זה.

בתורת חב"ד[עריכה]

המגיד ממזריטש מבאר את המוזכר בספר הזוהר "זכור לדכורא ושמור לנוקבא" כי כי הזכירה היא דבר חדש מה שלא נאמר מקודם, כמו ויזכור אלקים את רחל, שלא נאמר שום אמירה ודבור קודם לזה. אבל גבי שרה נאמר וה' פקד את שרה, כי כבר נאמר מקודם שיהיה בן לשרה, שנאמר אבל שרה אשתך וגו', לכך נאמר עתה וה' פקד, ר"ל פקד הדבר שנאמר מקודם. וכן נאמר זכור את אשר עשה לך עמלק, ובפעם ב', גבי שאול, נאמר (פקד) פקדתי, כיון שכבר כתוב בתורה הדבר ההוא. נמצא כי הפקידה והשמירה מקבלים מן דבר אחר הנאמר מקודם לכן, ולכך נקראים נוקבא. וכן בתפלה שלפני העקידה, ופקדנו בפקודת כו', כתוב במשנת חסידים בפקודת נוקבא, כוונתו אל הנזכר[2]

בליקוטי אמרים - פרק מ"א מזכיר אדמו"ר הזקן בשם משנת חסידים מסכת א"א פ"ד שתרי"ג מצות התורה נמשכות מחיוורתא דאריך אנפין שהוא רצון העליון מקור החסדים. ובאגרת התשובה - פרק ג' מזכיר אדמו"ר הזקן כי מנין התעניתים שיש להתענות על חטא מוזכר בספר משנת חסידים.

בליקוטי תורה[3] מבואר הפסוק כי בצלם אלקים עשה את האדם, פי' צלם הוא צורה בולטת שכשמדפיסים בה נעשה שוקע כמבואר גבי רצועות של תפילין של ראש שאדם הוא כחותם המתהפך משמאל של מעלה נעשה ימין למטה. ומציין שם בסוגריים כי כן הוא במשנת חסידים בתיקון תפילין פרק י"ד אות ה' שהאדם הוא לגבי ז"א כחותם המתהפך.

קישורים חיצוניים[עריכה]

עמנואל חי ריקי, ‏ משנת חסידים, באתר HebrewBooks


הערות שוליים

  1. כמו למשל המנהג שלא לכפול "לעילא ולעילא" בעשרת ימי תשובה, כמבואר בשער הכולל
  2. אור תורה יתרו צט.
  3. פרשת עקב
ספרי קבלה
ספרי יסוד: ספר יצירהספר הזהרספר הקנה
מקובלים הראשונים: עבודת הקודשדרך אמונהספר החייטהריקאנטי
מקובלים האחרונים: שערי אורהגינת אגוזפרדס רימוניםמקדש מלך
קבלת האריז"ל: אוצרות חייםמבוא שעריםעץ חייםפרי עץ חייםשער הכוונותמשנת חסידיםיושר לבבבית אלקיםשער השמיםשבר יוסףמעין החכמהעמק המלךשומר אמוניםשערי גן עדןחמדת ימים