מנחם עזריה מפאנו

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כתב יד קודש של הרבי בו מזכיר את הרמ"ע מפאנו ומציין לספרו "מאמר שבתות ה'" (התוכן נדפס בלקוטי שיחות חלק ד' ע' 1035)

רבי מנחם עזריה מפאנו (הרמ"ע מפאנו; ה'ש"ח - ד' במנחם אב ה'ש"פ) היה פוסק ומקובל, שכיהן כרב וכראש ישיבה באיטליה. ספריו בנגלה ובקבלה התפשטו בתפוצות ישראל והובאו פעמים רבות בחסידות.

תולדות חיים[עריכה]

נולד בשנת ה'ש"ח, ככל הנראה בעיר פאנו שבאיטליה, לאביו רבי יצחק ברכיה. התחתן עם בתו של רבי יצחק פואה ממנטובה.

למד את תורת הקבלה מפי רבי משה קורדובירו, ששלח לו במתנה את ספרו פרדס רימונים. אחר פטירת הרמ"ק שילם הרמ"ע סכום רב על מנת להעתיק את כתביו. כמו כן קיבל מרבי ישראל סרוק תלמיד האר"י הקדוש, מרבי עזרא ממנטובה, ומרבי ישמעאל חנינא בן מרדכי מוולמונטונה. נחשב לגדול מקובלי איטליה בדורו.

רבי יוסף קארו הפקיד את הרמ"ע על הדפסת ספרו, ה"כסף משנה", שהודפס בשנת של"ד.

היה ראש ישיבה בעיר ריגיו וכן רב בעיר מנטובה באיטליה. אחד מתלמידיו תיאר מגיד משמים שהופיע אצל רבו הרמ"ע.

נפטר במנטובה, ביום ד' במנחם אב ה'ש"פ.

חיבוריו[עריכה]

הרמ"ע חיבר ספרים רבים בנגלה ובקבלה. ספריו בקבלה הובאו פעמים רבות בתורת החסידות. באחת ההזדמנויות שהביא הרבי מתשובותיו, התבטא "שיש ממנו כמה תשובות בנגלה, ומובא בחסידות"[1].

ספריו בנגלה:

  • שו"ת הרמ"ע מפאנו, בו הובאו תשובותיו בהלכה.
  • אלפסי זוטא על הרי"ף על הש"ס.
  • סדר עבודה - בו מפרט את העבודה בבית המקדש.

ספריו בקבלה הם:

  • פירוש על פרדס רימונים של רבו הרמ"ק בשם פלח הרימון.
  • ספר עשרה מאמרות. הרמ"ע כתב הרבה מאמרים ואין לדעת אלו מהם כלולים בחשבון העשרה. ביו המאמרים שחיבר (רובם נדפסו, וחלקם נשאר בכתב יד)[2]: א) מאמר חקור דין. ב) מאמר אם כל חי. ג) מאמר המידות. ד) מאמר העיתים. ה) מאמר עולם קטן. ו) מאמר צבאות ה'. ז) מאמר מאה קשיטה. ח) מאמר המילואים. ט) מאמר הרקיעים. י) מאמר הנפש. יא) מאמר היסודות. יב) מאמר שבתות ה'. יג) מאמר הטוטפות. יד) יין הרקח. טו) מאמר שברי לוחות. טז) יונת אלם. יז) יונת אלם. יח) כנפי יונה. יט) ימין ה' רוממה. כ) ימין ה' עושה חיל. כא) עסיס רמונים (קיצור לפרדס רימונים להרמ"ק). כב) שפת אמת (הוא חלק שני מספרו "פלח הרמון"). כג) מעין גנים. כד) גלגול נשמות. כה) תיקוני תשובה.
  • גור אריה - ספר בקבלה (לא נדפס).
  • הוספות לספר מחברת הקודש.
  • שבעים ושתים ידיעות - מבוא לקבלת האר"י.

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. שיחת ש"פ בלק תשכ"ח.
  2. רשימה זו מתוך ערכו ב"שם הגדולים" להחיד"א.
ספרי קבלה
ספרי יסוד: ספר יצירה ופירושיו: חכמוניהמיוחס לראב"דר"מ בוטריל

ספר הזוהר ופירושיו: אור החמהאור יקררמ"ק) • אשל אברהםהדרת מלך, כסא מלך ומקדש מלךהרמ"זזהר הרקיע לאריז"לחמדת צביניצוצי אורותניצוצי זוהרקול ברמה
ספר הבהירספר הקנהספר התמונהפרקי היכלות

מקובלים הראשונים: גינת אגוזדרך אמונההריקאנטימגיד מישריםמערכת האלקות (ופירוש החייט) • עבודת הקודששושן סודותשערי אורהתולעת יעקב
כתבי הרמ"ק: אור יקר • אור נערב • אילימה • גירושין • דרישות בעניני המלאכים • פרדס רימונים (ופירושיו: פלח הרימוןעסיס רימונים) • שיעור קומה
קבלת האריז"ל - כתבי הרח"ו: אוצרות חייםלקוטי הש"סלקוטי תורהמבוא שערים • ספר הגלגולים • ספר הכוונות • ספר הליקוטים • עולת תמיד • עץ הדעת טוב • עץ חייםפרי עץ חייםשולחן ערוך האריז"לשערי קדושה
שמונה שערים: שער ההקדמות • שער מאמרי רשב"י • שער מאמרי רז"ל • שער הפסוקים • שער המצוות • שער הכוונות • שער רוח הקודש • שער הגלגולים
קבלת האריז"ל - מהר"י סרוג: לימודי אצילותעמק המלךשערי גן עדןעשרה מאמרות
סידורי האריז"ל: אור השנים • זאלקווא תקמ"א • קול יעקבר' אשרהר"ש מרשקובשער השמים
מקובלים האחרונים: חוקר ומקובלחמדת ימיםחסד לאברהםיושר לבבמאורי אורמגלה עמוקותמגן דודמשנת חסידיםנהר שלוםנגיד ומצוהנפש דוד, רוח דוד ונשמת דודקהילת יעקבשומר אמוניםשפע טל