מענה חכם

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שער הספר "מענה חכם"

הספר מענה חכם הינו מענה הלכתי ואידיאולוגי לספריו של האדמו"ר מסאטמר הרב יואל טייטלבוים ויואל משה ועל הגאולה ועל התמורה.

הספר נדפס בעילום שם, ובנוי בעקרו משתי אגרות, של ר' יואל כהן לר' מענדל וכטר בו מבאר את דעת הרבי בענין המלחמה בציונות, ההיתר הצורך והחובה לקחת חלק במבצעי הרבי.

המדפיסים כותבים שהאגרות שהגיעו לידם אינם מושלמות ומוגהות, ותוקנו בשינויי עריכה על מנת להקל על הקריאה.

לספר חשיבות גדולה בכך שרוכזו בו המענות על שיטת סאטמר וטענותיהם על שיטת חב"ד בקירוב בני ישראל, וכן פסקי ההלכה של רבנים שונים בענין, וכן הוכחות בפרסום מיוחד הוכחות מדברי הרב טייטלבוים עצמו, בשבח שיטת חב"ד (חלק מדברי הרב טייטלבוים הושמטו במהדורות החדשות של ספריו, ורואים אור בספר).

מבנה הספר[עריכה]

על תוכן האגרות כותבים המדפסים:

האגרת הראשונה זוהי תשובתו אשר השיב אל המקשן אשר פנה אליו בטענה רבה בקול שאון כפי רוח הממלין בהתלבות שעתית מתוך הגיון בספר ויואל משה וקונטרס על הגאולה ועל התמורה, וע"פ דעה המקובלת בעדת סאתמאר. ואגרת התשובה נכתבה על אתר בלילה ההוא, ואף היא מצדו מתוך ההגיון בספר ויואל משה וקונטרס על הגאולה ועל התמורה.

האגרת השני' נכתבה כמו כן בעת ההיא, לאיש נשוא פנים מעדת סאתמאר, ואולם משמו של פלוני אלמוני שלוחא דרחמנא, אשר באו בטרוניא עמו והקניטוהו בקנטורין של קושיות, ואפפו עליו רעות במעטה שחור של קנאות, ופנה אל חכם הרזים הכהן הגדול[1] י"נ שדעתו יפה, שיבוא בעזרו על ידי מסירת קולמוס אליו, ויתפרקו כל הקושיות, לשכך כעס וחימה מהעדה הנ"ל, להשקיט הסופה וסערה, ולהב אש אוכלה, של הזמן...

ניתוסף בסוף האגרות, מכתב תשובה מהגאון הרב הצדיק מוה"ר רבי מרדכי רוקח גאבדק"'ק בילגוריי זצ"ל אל האדמו"ר רבי יעקב יוסף טווערסקי מסקווירא זצ"ל במענה דע"ק של אחיו האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זצ"ל בנידון דידן, הן בנוגע הלכה למעשה, והן מטעם ההשקפה בהשגחה העליונה ית', כי הקב"ה פתח שערי ארץ-הקודש ת"ו, בימים ההם בעת שננעלו השערים לנדודים שרידי חרב.

וכמו כן תשובת האדמו"ר מבעלזא זצ"ל בנידון אל האדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש זצ"ל על ידי חתנו של האדמו"ר מליובאוויטש ה"ה הגה"צ מוה"ר רבי שמרי' גורארי' זצ"ל, כפי שנכתב ונדפס על ידי הרה"ח זקן ויושב בישיבה מוה"ר צבי זאב פרידמן שליט"א משמש בקודש אצל האדמו"ר מבעלזא זצ"ל בספרו זכור ימות עולם פל"ד.

וכמו כן קריאת האדמו"ר מבעלזא זצ"ל למען החזית הדתית המאוחדת בחודש טבת תש"ט, ורצוף לה חתימת ידו של האדמו"ר בעל הבית ישראל מגור זצ"ל.

וכן קריאת גדולי התורה למען רשימת החזית הדתית בחודש תמוז תשט"ו.

וכן שתי תשובות בנידון דידן מהרהגה"צ מוה"ר רבי בנימין מנדלסון גאבדק"ק קוממיות זצ"ל, תשובה אחת לפום שיטת ההתבדלות ע"פ דרך החת"ס, ובה מזכיר שאכן אף נשא ונתן עם האדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל וכו', ותשובה השניה בה מצהיר את דעתו של מרן הגאון החזו"א זצ"ל.

– פתח דבר

הוספות במהדורה השלישית[עריכה]

הספר יצא במספר מהדורות זו אחר זו, ובמהדורה השלישית המורחבת נוספו:

  • מכתב "מהאדמו"ר רבי יוסף גרינוואלד זצ"ל בעל ויחי יוסף גאב"ד פאפא, אשר בו מבהיר את השקפתו בהשגחה העליונה ית', כי בהקמת מדינת ישראל נחלצו יהודים נבוכים מלהשתמד רח"ל. [ישנו מכתב ממנו זצ"ל אל גיסו הרהגה"צ מוה"ר דוד אב"ד באניהד זצ"ל, בא"ד בלשונו "ח"ו לא למנוע ללמוד עם תלמידים ולא נפ"מ על ידי מי התמיכה וכגון מנעלאגין" (קונטרס לפליטה גדולה דף י"ג)]."
  • גילוי דעת "מהגאון הצדיק מוה"ר רבי אשר אנשיל יהודה מילער זצ"ל אב"ד פעטרושען בעמח"ס שמן אשר, לחם אשר, פרורי לחם, קרבן אשר, בענין מצות ישוב ארץ ישראל בתנאים הקיימים כיום, ובענין שלוש שבועות, ובענין, אם להנות מתמיכה כספית של השלטון הציוני, ובענין ההתבדלות, והראיה ממעשה רב, ה"ה ההצלה של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל."
  • "מכתב מהגאון הצדיק מוה"ר רבי יוסף נפתלי שטערן זצ"ל רב באראד וראש ישיבת פרעשבורג, [אשר האיר פני תבל בהופעת תורתו של זקנו מרן בעל החתם סופר זצ"ל] בעניני ההתבדלות, והבחירות בארץ ישראל, ע"פ דעת תורה ושיטת זקנו מרן החתם סופר זצ"ל."
  • "פרוטוקול של ועדת החקירה של האו"ם, לקראת הקמת מדינת ישראל, את בקשתו של הגאון הצדיק מהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל אב"ד העדה החרדית בירושלים ת"ו. "כי שערי ארץ ישראל יהיו פתוחים לכל יהודי, ולהחרדים יהיו שויון זכויות", אמנם בענין פקודת השילטון העצמאי לא הגה במפורש לא לחיוב ולא לשלילה." (פתח דבר למהדורה שלישית המורחבת)

קישורים חיצוניים[עריכה]

לקריאה נוספת[עריכה]

הערות שוליים