שוטר

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שוטר מקומי עובר בחלוקת לעקאח בערב יום כיפור אצל הרבי.
אדמו"ר הריי"צ יורד לחופי ארצות הברית מלווה במשמר כבוד המורכב משוטרי משטרת ניו יורק בעת ביקורו בשנת תר"צ

שוטר הוא אדם שתפקידו לכפות את העם לקיים את דברי השופט.

איתא במדרש[1] 'אם אין שוטר אין שופט'. הסיבה לכך היא כיוון שהשופט לא יכול לכפות על הנשפט לקיים את הפסק. וממילא כאשר אין שוטר שיוציא את הפסק לפועל, הפסק לא שווה כלום [2].

בהלכה ובעבודת ה'[עריכה]

בית דין חייבים להעמיד שוטרים ברגלים שיסתבבו ויחפשו בגינות ופרדסים ועל הנהרות בכדי שלא יתקבצו שם אנשים ונשים לאכול ולשתות ויבואו לידי עבירה[3].

שופט- מרמז על אהבה ושוטר- על יראה[4]. ומובא במקומות רבים[5] כי יש להעמיד שופטים ושוטרים בכל שערי האדם: על שתי העינים, שתי האוזניים, נחירי האף והפה.

התייחסות הרבי[עריכה]

הרבי נותן לשוטרים תוקף מיוחד של דינא דמלכותא דינא, ופעמים רבות נראה מצדיע לשוטרים, חיילים או ילדים במדי צבאות ה' שעוברים לידו[6]. ניתן לראות דוגמא לכך בשיחת הרבי בשנת תשמ"ח[7] שם דן הרבי בנוגע לדין רחוב שמתקיימת בו שמחת בית השואבה שכאשר המשטרה עוצרת את התנועה וסוגרת את הרחוב כדי שיוכלו לשמוח ולרקוד - מתבטל ממנו דין רשות הרבים והוא הופך להיות כרמלית[8].

בגאולה[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – דבר מלכות שופטים

הרבי מסביר[9] כי בהגאולה האמיתית והשלימה לא יצטרכו את השוטרים כיוון שכל עם ישראל ירצו מעצמם לשמוע להוראות השופטים. זו הסיבה שביעוד הגאולה מוחלף השוטר ביועץ כמאמר הכתוב "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה"[10]. עם זאת, בעקבות נצחיות התורה יישאר תפקיד השוטר אם כי לעניני טוב כמו הודעה על הודעת השופט וסיוע לקיום ההוראה והמצוות בכלל, אומנם שמו לא הוזכר בפסוק נבואת הגאולה היות ועיקר משמעות השם שוטר היא כפייה במובן של סירוב שלילי לקיום הוראת השופט[11].

בהמשך השיחה מחדש הרבי כי בדורינו לאחר הריבוי ב'מעשינו ועבודתינו' נשלמה כבר עבודת הבירורים ואין צורך בעבודת השוטרים, היות והחלה להתממש הנבואה של שיבת השופטים והיועצים.

אך בכל זאת מכיוון שכל ענייני התורה נצחיים מסתבר לומר שכן יצטרכו בגאולה את השוטרים, בכדי שהשוטרים יודיעו על קיום השופטים, וכן יסייעו בסידור הדרכים לעדים שיידו על ראיית הלבנה על מנת שיוכלו לקדש את החודש[12].

קישורים חיצונים[עריכה]

שופטים ושוטרים בעבודת האדםקובץ וידאו אינפו.jpg

ראו גם[עריכה]

הערות שוליים

 1. תנחומא שופטים ב.
 2. שיחת פרשת שופטים תנש"א
 3. שו"ע אדמוה"ז אורח חיים סימן תקכ"ט סעיף י"ג
 4. אור תורה שופטים קעג.
 5. כגון בשיחת הרבי בשבת שופטים תנש"א בשם הש"ך והאור התורה לאדמו"ר הצמח צדק על הפרשה הנ"ל
 6. על פי מעשה מלך עמוד 121
 7. שיחת פרשת לך לך תשמ"ח בהוספות לסיום שולי הגליון להערה 92
 8. כרמלית היא אחת מארבע רשויות השבת, היא בעיקרה מקום שאינו מוקף במחיצות, ואינו מקום הילוך לרבים, איסור הטילטול ממנה אליה ובתוכה הוא מתקנת חכמים
 9. שיחת פרשת שופטים תנש"א.
 10. ישעיה פרק א', פסוק כ"ו.
 11. בשיחה שם הערה 23
 12. שיחת פרשת שופטים תנש"א, הערה 23.