סמל חבדפדיה.png

הידעת? אנשי חינוך, עיתונאים וסופרים נעזרים במידע שבחב"דפדיה ומעבירים אותו לרבבות
לחצו כאן לתרומה ועזרו לנו להפיץ את מעיינות החסידות בצורה הטובה ביותר

אשרי תבחר תשט"ז

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מאמרי רבותינו נשיאנו
דער פרומער וארא · איתא במדרש תילים · והדרת פני זקן · כתב יד דא"ח ישן לא נודע למי · באתי לגני · ושאבתם מים בששון · וידעת תרנ"ז - מוסקבה · החלצו תרנ"ט
מאמרי הרבי
אשר תבחר · ביום עשתי עשר · גדול יהיה · ושבתי בשלום · כי ישאלך בנך · לא תהיה משכלה · ואתה תצווה את בני ישראל · על כן קראו הימים האלה ימי הפורים
המשכים
המשך והחרים · המשך וככה תרל"ז · המשך רנ"ט · המשך תרס"ו · המשך תער"ב
מושגים
דיבור המתחיל · ביכלאך · בלתי מוגה · מוגה · המשך

אשרי תבחר תשט"ז הוא דיבור המתחיל של מאמר מאת הרבי הפותח במילות הפסוק "אשרי תבחר ותקרב" (פסוק זה נאמר במהלך הברית על ידי המוהל), ונהוג לחזור על מאמר זה בברית מילה.

אמירת המאמר והדפסתו[עריכה]

המאמר נאמר במקורו לרב אפרים אליעזר ילס בליל הברית של נכדו ביחידות פרטית בחדרו של הרבי בחודש חשוון תשט"ז.

לאחר היחידות כתב הרב יאלעס את ראשי פרקים מהמאמר הטרי, ובהמשך נערך ונדפס המאמר בספר המאמרים תשט"ז (בהוצאת 'ועד כתבי קודש').

לקראת ח"י ניסן תנש"א בעת מלאות שמונים ותשע שנה לברית של הרבי נערך המאמר פעם נוספת באריכות, הוגה על ידי הרבי, ונדפס בקונטרס ח"י ניסן תנש"א לאחר מכן ונדפס בספר המאמרים מלוקט חלק ה'.

תוכן המאמר[עריכה]

המאמר פותח בפסוק "אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך נשבעה בטוב ביתך קדוש היכלך" שנאמר ע"י המוהל במהלך הברית, הרבי מבאר הקשר של הפסוק לברית ומסביר שבפסוק נמנו ד' ענינים שני חצרות (חצריך לשון רבים), חצר שאינה מקורה וחצר מקורה ביתך והיכל, ומסביר שד' דרגות אלו יש באדם ובעולמות באדם הם בירור נפש הבהמית ששמירתה הוא ע"י חצר שאינה מקורה, ונפש השכלית שדומה לעוף, צריכה שמירה גדולה יותר חצר מקורה.

וזהו גם ענין הביטול בנפש הבהמית ושכלית, "ביתך והיכלך" זהו ב' מדרגות בביטול בנפש האלוקית הכוחות של הנפש כפי שמתלבשות בנפש הבהמית, והם בביטול היש וכפי שהם מצד עצמם ביטול במציאות וכן בעולמות שעשיה ויצירה הם מציאות הבריאה ועולם הבריאה הוא אפשרות הבריאה ועולם האצילות הוא דאין אפשרות לבריאה והחילוק הוא דבעולמות עשיה ויצירה הביטול ביטול היש ובעולמות עשיה ואצילות הביטול ביטול במציאות ולכן אומרים פסוק זה לפני הברית כי ברית מילה הוא המשכה שלמעלה מהשתלשלות ובכדי שתהיה המשכה שלמעלה מהשתלשלות צריך שהיה שלימות בהשתלשלות.

קישורים חיצוניים[עריכה]