איגוד תלמידי התמימים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

איגוד תלמידי התמימים הוקם בסיוון תרצ"ד. וראשיה התאספו לראשונה בועידת יסוד ביום ג' תשרי תרצ"ה.

מטרת האגודה, להוציא מכח אל הפועל את התוכן שצברו לתוכן תלמידי התמימים בשנות לימודם בישיבה, ולהוציאם מהכח אל הפועל בהפצת מעיינות החסידות. האיגוד מאגד ומחבר את כל חניכי ישיבות תומכי למימים ומעוררם שיביאו את אוצרם הטוב מכח אל הפועל הן בהנוגע לחייהם הפרטיים והן בנוגע לחיי הציבור בהרבצת התורה, שיעורי תורה ברביפ, חיזוק הדת והפצת לימוד תורת החסידות.

לבד העניינים הרוחניים התענין האיגוד גם במצבם החומרי של החברים, לבוא עזרתם בהמצאת משרות שונות וכדומה.

פעולות האיגוד פורטו מדי תקופה בקובצי התמים שיצאו לאור באותה עת, כשבחוברות מופיע פירוט מדויק על שמות התמימים, מקום מגורם, והשיעורים שפתחו.

בוועידה היסודית של האיגוד שהתקיימה בג' תשרי תרצ"ה בבית מדרשו של אדמו"ר הריי"צ בורשה, השתתפו כמאה תמימים, ובה בחרו את וועד ההנהגה של האיגוד, מחשובי החסידים והתמימים בפולין.

כיושב ראש נבחר חתן אדמו"ר הריי"צ, הרש"ג.

חברי הוועד: ר' שרגא פייביש זלמנוב, ר' יחיאל צבי גוראריה, ר' שניאור זלמן שמוטקין, הרב יחזקאל פייגין - מזכירו של אדמו"ר הריי"צ, המשפיע הרב ברוך פרידמן, הר"מ ר' יהודה הבר, הרב מנחם מנדל רוזנמוטר - מנהל ישיבת תומכי תמימים לודז', ר' שמואל שמוטקין, ר' ישראל קומן, ר' שמואל זלמנוב, התמים מאיר גלוזמן.

כמנהל האיגוד נבחר הרב שניאור זלמן גוראריה, וכמזכיר נבחר התמים משה פנחס כ"ץ.