יוחנן בן בג בג

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בן בג בג היה תנא קדמון בן דורו של הלל הזקן.

לפי התוספות[1], וכן מובא בספר 'מדרש שמואל', בן בג בג גר היה, וכדי להסתירו מן המלשינים נקרא בכינוי זה. לעומת זאת, 'בג בג' בראשי תיבות זה: בן גר וגיורת. דעה זו לא דווקא סותרת את הדעה הקודמת. כי, יכול להיות, שהוריו התגיירו בהיותו קטן ורק אז נתגייר. כך שיוצא שהן אביו ואמו גרים, ואף הוא גר. ישנם הטוענים, כי הוא גם 'הא הא', המוזכר גם הוא במסכת אבות, והוא כונה בכינוי זה עקב רדיפות הרומאים.

אמרותיו

הפך בה והפך בה, דכלא בה. ובה תחזי, וסיב ובלה בה, ומנה לא תזוע, שאין לך מדה טובה הימנה[2].

על פי תורת החסידות[3] כשם שהשם בן הא הא רומז על ה"א הבחינות של יחידה חיה נפש רוח נשמה. גם השם בן בג בג רומז על כך, אלא שהוא רומז בנפרד הב' בחינות של חיה יחידה, והג' בחינות של נפש רוח נשמה[4].

מדרגותיו

בגמרא[5] מובא כי היה בקי בחדרי תורה - וכבר שלח יוחנן בן בג בג אצל רבי יהודה בן בתירה לנציבין: שמעתי עליך שאתה אומר ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה? שלח לו ואתה אי אתה אומר כן מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה! לדרוש בקל וחומר אי אתה יודע? ומה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה כספה מאכילתה בתרומה זו שביאתה מאכילתה בתרומה אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה, אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים אין ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה.

בירושלמי מופיע בגרסא אחרת[6]: "מוחזק הייתי בך שאתה בקי בסיתרי תורה".

הערות שוליים

  1. במסכת חגיגה דף ט'
  2. מסכת אבות פרק ה', משנה כב.
  3. אדמו"ר הצמח צדק, אור התורה. מאמר אלה הדברים
  4. ראו גם ביאור אדמו"ר מהר"ש תורת שמואל תרל"ב חלק ב' מאמרים עמ' תיא.
  5. קידושין י, ב
  6. תלמוד ירושלמי מסכת כתובות דף לד, ב