יונתן בן עוזיאל

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ציון יונתן בן עוזיאל

התנא יונתן בן עוזיאל הוא גדול תלמידיו של הלל הזקן נשיא ישראל שהשווה בגמרא למשה רבינו.

בגמרא[עריכה | עריכת קוד מקור]

דרגתו העצומה מוזכרת בגמרא[1]: תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים, גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות, שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים, ושיחת דקלים, משלות כובסין משלות שועלים, דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הויות דאביי ורבא, לקיים מה שנאמר להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא. וכי מאחר שקטן שבכולן כך גדול שבכולן על אחת כמה וכמה? אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף.

בחסידות[עריכה | עריכת קוד מקור]

תרגומו של יונתן בן עוזיאל מתאפיין באריכות יתירה ובביאור המקראות ע"ד הקבלה וע"ד הדרש. בולט ביותר פירושו על הפסוק בראשית "בחכמתא", מאמר המוזכר בספרי חסידות מאות פעמים, כבסיס לבריאת העולם בספירת החכמה.

בגמרא מובא בפירוש כי בתרגומו של יונתן בן עוזיאל מובאים דברים ע"ד הקבלה:

תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים יצתה בת קול ואמרה לו דייך מאי טעמא משום דאית ביה קץ משיח

מגילה דף ג, א


הערות שוליים

  1. סוכה כח, א.