שיחה:יוחנן בן בג בג

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מניין ששמו הפרטי היה יוחנן?

בתבנית הוא מופיע כבן דור 4 לתנאים. ינון גלעדי - שיחה 19:25, 15 במאי 2017 (UTC)

ראה בפסקה מדרגותיו. --שלום - עליכם כ' באייר ה'תשע"ז, למניינם 00:15, 16 במאי 2017 (UTC)
צריך לתקן התבנית, הוא היה בן דורו של הלל הזקן, כמוכח בגמרות
בוצע ● חלוקת קונטרסיםשיחהיחי המלך המשיח שליט"א • 23:10 • כ"ז בתמוז ה'תש"ף

אמרותיו[עריכה]

התפלאתי קמעא בראותי שתחת הכותרת "אמרותיו" מופיע רק המשפט הידוע מפרקי אבות, ולא אמרה נוספת! (כוונתי היא שנראה שאין עוד, שלא כתוב "מ"אמרותיו וכד'., וכן, מנלן שהיא - היא העיקרית?)

מצו"ב מ"מ לדבריו, מחיפוש פשוט בויקיטקסט.

בן בג בג תוצאות 1 – 20 מתוך 735

יוחנן בן בג בג קידושין י:....

א. בתוספתא בבא קמא (פ"י הל"ח) נאמר: "בן בג בג אומר אל יטול אדם את שלו מבית אחרים שמא יראה כגנב, וכן היה בן בג בג אומר: אל יגנוב אדם את שלו מבית הגנב שמא... עירובין כז ב תניא בן בג בג אומר בבקר מלמד שלוקחין בקר על גב עורו ובצאן מלמד שלוקחין... מנחות מט ב תניא בן בג בג אומר מנין לתמיד שטעון ביקור ד' ימים קודם שחיטה תלמוד לומר (במדבר... אברהם ושרה שניתוסף ה"א בשמם וכן בן בג בג דכוליה תלמודא עולה ה"א. ע"כ: ספרא על ויקרא יט יא "לא תגנובו" על מנת לשלם תשלומי כפל ולא על מנת לשלם תשלומי ארבעה וחמשה.   בן בג בג אומר לא תגנוב את שלך מאחר הגנב שלא תראה גונב. [ג] "לא תכחשו" מה תלמוד לומר... קידושין י ב קאמר אי הני נשואין דכהן נינהו אוכלת בתרומה תא שמע וכבר שלח יוחנן בן בג בג אצל רבי יהודה בן בתירה לנציבין שמעתי עליך שאתה אומר ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה... בכורות יב א מתני' מני בן בג בג היא דתניא בן בג בג אומר נאמר כאן שה ונאמר להלן שה מה להלן פרט לכל השמות הללו אף כאן פרט לכל השמות הללו אי מה להלן זכר תמים ובן שנה אף... ערכין יג ב המבוקרים בלשכת הטלאים ארבעה ימים קודם שחיטה ומני בן בג בג היא דתניא בן בג בג אומר מנין לתמיד שטעון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה ת"ל (במדבר... ילקוט שמעוני/שמות/רמז תא מתניתין מני בן בג בג היא דתניא בן בג בג אומר נאמר כאן שה ונאמר להלן שה מה להלן פרט לכל השמות הללו אף כאן פרט לכל השמות הללו. אי מה להלן זכר תמים ובן שנה אף... ועוד. אורח לרגע... - שיחה, 18:18, כ"ב בניסן, ה'תשפ"ד 18:18, 30 באפריל 2024 (IDT)

יוחנן[עריכה]

מקידושין י' הנ"ל עולה ששמו יוחנן.--אורח לרגע... - שיחה, 18:19, כ"ב בניסן, ה'תשפ"ד 18:19, 30 באפריל 2024 (IDT)