פורטל:נשיאי חב"ד

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פורטל:נשיאי חב"ד
המשימה הכבירה, לגלות לעם ישראל ולעולם כולו את האור הגדול של פנימיות התורה, הופקדה על ידי בורא העולם בידיו של מורנו הבעל שם טוב, הנשיא הראשון של החסידות הכללית. הוא היה מקור ההשראה והכתובת הבלעדית לכל יהודי שרצה להצטרף לדרך מופלאה זו בעבודת ה'.

את מקומו מילא לאחר הסתלקותו תלמידו הגדול המגיד ממעזריטש, אשר צעיר תלמידיו - אדמו"ר הזקן - קם והיה לנשיא הראשון של שיטת חסידות חב"ד – חוליה ראשונה בשושלת שהאירה את העולם במשך שבעה דורות, עד לנשיא דורנו השביעי כ"ק אדמו"ר שליט"א.

הרבי הוא ראשה ולבה של החסידות, מקום מושבו של הרבי הוא מרכז החסידות, עיסוקו של הרבי הוא עסקה של החסידות ושל כל אחד מהחסידים. בכל מושבות פזוריהם נשואות לבותיהם של החסידים אל מרכז החסידות, מקום מושבו של הרבי. ואף שם סובב הולך הכל סביב הליכות בית הרב. סביב אלה נשזרה ההסטוריה החב"דית מדור לדור.

בחסידות הכללית מתבטאת כל עבודת החסיד באמונה והתקשרות לרבי, חסידות חב"ד התובעת עבודה אישית פנימית, דורשת את אותה פנימיות גם ביחס להתקשרות לרבי, זאת כמובן בנוסף לאמונה הלוהטת והביטול הבלתי מתפשר. כך שבנוסף לדמותו הרוחנית הקורנת, עצותיו, הדרכותיו, ברכותיו והמופתים שנפעלים על-ידו, הרי בחסידות חב"ד מתוסף מרכיב מרכזי באישיותו של הרבי: מקור בלתי נדלה של התגלות פנימיות התורה, על ידי אמירת וכתיבת מאמרי דא"ח. וההתקשרות אליו נעשית באמצעות לימוד תורתו.

ענינו העיקרי של נשיא החסידות הוא חיזוק החסידות ומוסדותיה והדרכת החסידים, וכן בהרחבתה והפצתה לכל חוגי היהדות. בנוסף לכך, בתור נשיא כלל-ישראל, עומד הנשיא בפרץ בעת הצורך גם על עניני היהדות בכלל, לימוד התורה וקיום המצוות והחינוך הכשר.

אדמור הזקן - תמונה קטנה.jpg

רבי שניאור זלמן בורוכוביץ מליאדי - האדמו"ר הזקן (במקור באידיש: דער אלטער רבי). מכונה גם הרב או בעל התניא והשולחן ערוך). מייסד שיטת חסידות חב"ד והאדמו"ר הראשון משבעת אדמו"רי חב"ד. מחבר הספרים; תניא ושולחן ערוך. נולד ביום ח"י אלול קה"ת בעיירה ליאזני שבפלך מוהילוב בבלארוס, לר' ברוך (מצאצאי המהר"ל מפראג), ולמרת רבקה. מקום מושבו היה תחילה בעיר וויטבסק, אחר כך בליאזנא ולאחר מכן בעיר ליאדי. הסתלק במוצאי שבת פרשת שמות כ"ד טבת תקע"ג ומנוחתו כבוד בעיר האדיטש.


אדמו"ר האמצעי.jpg

רבי דובער שניאורי - האדמו"ר האמצעי (ובאידיש מכונה דער מיטלער רבי) הוא האדמו"ר השני בשושלת אדמו"רי חב"ד וממשיך דרכו של אביו, אדמו"ר הזקן. נולד בט' כסלו תקל"ד לרבי שניאור זלמן וסטערנא. קבע את מקום משכן החסידות בעיירה ליובאויטש. הסתלק ביום ט' כסלו תקפ"ח ומנוחתו כבוד בעיר ניעז'ין.

אדמור הצמח צדק - תמונה קטנה.jpg

רבי מנחם מענדל שניאורסון - האדמו"ר הצמח צדק הוא נשיאה השלישי בשושלת אדמו"רי חב"ד. נולד ביום ראשון, כ"ט באלול תקמ"ט בעיר ליאזני, לשלום שכנא ודבורה לאה אלטשולער. הוא נכדו של אדמו"ר הזקן וחתנו של אדמו"ר האמצעי. הסתלק ביום י"ג בניסן תרכ"ו ומנוחתו כבוד בליובאוויטש.

תורת שמואל.jpg

רבי שמואל שניאורסון (שניאורסאהן) - האדמו"ר המהר"ש הוא האדמו"ר הרביעי בשושלת אדמו"רי חב"ד. נולד ביום ב' אייר תקצ"ד בעיירה ליובאוויטש לרבי מנחם מענדל (אדמו"ר הצמח צדק) וחיה מושקא שניאורסון. מייסד השיטה לכתחילה אריבער (= מראש לדלג על בעיות). נפטר ביום י"ג תשרי תרמ"ג, לאחר שסבל ממחלה קשה. מנוחתו כבוד בליובאוויטש, ליד ציון אביו אדמו"ר הצמח צדק.

אדמור הרשב - תמונה קטנה.jpg

רבי שלום דובער שניאורסון - האדמו"ר הרש"ב הוא האדמו"ר החמישי בשושלת אדמו"רי חב"ד. נולד ביום כ' חשוון תרכ"א בעיירה ליובאוויטש לרבי שמואל (האדמו"ר המהר"ש) ורבקה שניאורסון. ייסד את ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, אם ישיבות חב"ד בעולם. הסתלק ביום ב' ניסן תר"פ ומנוחתו כבוד בעיר רוסטוב.

אדמור הרייץ.jpg

רבי יוסף יצחק שניאורסון - האדמו"ר הריי"צ (בעגת חסידי חב"ד אדמו"ר הקודם ובמקור באידיש דער פריערדיקער רבי) הוא האדמו"ר השישי בשושלת אדמו"רי חב"ד וחמיו של הרבי מליובאוויטש. נולד בי"ב תמוז תר"מ לרבי שלום דובער (האדמו"ר הרש"ב) ושטערנא שרה שניאורסון. הסתלק ביום השבת, י' שבט תש"י ומנוחתו כבוד באוהל בבית העלמין "מונטיפיורי" ברובע קווינס שבניו יורק.

לערך הרבי שליט"א.jpeg

רבי מנחם מענדל שניאורסאהן (שניאורסון) - הרבי (מכונה הרבי מליובאוויטש (מלובביץ'), או בקיצור "הרבי") מלך המשיח , הוא הנשיא השביעי בתנועת חב"ד ומנהיג רוחני לעולם כולו וליהודים בפרט. נולד בניקולייב ביום י"א ניסן תרס"ב (18 באפריל 1902) לאביו המקובל ר' לוי יצחק שניאורסון ולאמו, מרת חנה. ביום ג' תמוז תשנ"ד, התכסה מעינינו ובקרב חסידי חב"ד רבו הדיעות על הגדרת יום זה, אך כולם מאמינים שהמצב שנוצר הוא שלב נוסף בתהליך התגלותו השלימה של מלך המשיח. זאת על פי ריבוי השיחות שבהם הודיע לנו מפורשות שאט אט קומט משיח וכו׳.

לערך המלא'

משפחת אדמו"ר  •  חסידים בתקופת אדמו"ר  •  ספרי אדמו"ר  •  ניגוני אדמו"ר

בקיץ תשמ"ג (1983) ביקש הרבי להנהיג רגע של שתיקה בכל מוסדות החינוך בעולם. הרבי ביקש שבתחילת כל יום לימודים יקדישו התלמידים 'רגע של שתיקה' - שישים שניות למחשבה אודות בורא העולם ומנהיגו.

ההוראה, הוסיף הרבי, מיועדת גם למוסדות חינוך דתיים.

את הרקע להוראה זו הסביר הרבי:

במשך חמישים שנה האחרונות ירד פלאים מצבו הרוחני והמוסרי של הנוער האמריקאי. הסיבה היחידה לכך היא - העדר ההכרה בבורא עולם. שכן ללא אמונה ב'עין רואה ואוזן שומעת', בעובדה שיש בעל הבית לבירה זו שממנו אי אפשר להעלים דבר - לא מובטח קיום הציוויים "לא תרצח" ו"לא תגנוב". ובלשון הכתוב (וירא כ, יא): "אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני". האיום של ענישה אינו מרתיע את האדם מחטא, שהרי הוא מאמין שיוכל להערים על השוטר וכו', ואפילו אם יתפסו אותו - ביכלתו לתת שוחד וכיוצא בזה.

מוכרח להנהיג בבתי הספר, החל מגן ילדים ועד לאוניברסיטה, בתחילת היום, מדי יום ביומו, "רגע של שתיקה" - שישים שניות להתבוננות בבורא העולם"

.

בהמשך לקריאת הרבי, חתם נשיא ארה"ב דאז רולנד רייגן על קריאה פתיחת יום הלימודים ב'רגע של שתיקה' למחשבה אודות בורא העולם ומנהיגו וקיום שבע מצוות בני נח.

הרבי עודד רבות צעד זה של הנשיא ואיחל שבעקבותיו ילכו כל חברי ה'סנאט' והקונגרס האמריקני. בהמשך השנים התקבלה קריאתו של הנשיא במדינות רבות בארה"ב.


התמונה המפורסמת של אדמו"ר הזקן התגלתה בשנת תרמ"ח, בשנת תרצ"ח התעורר ספק אוודות אמינות התמונה, אדמו"ר הריי"צ בעקבות כך הוציא חוברת עם סיפורים המוכיחים על אמינות התמונה.

Exquisite-kwrite.png

רוצים לעזור? הנה כמה משימות שבהן אתם יכולים לתרום:
רשימת הערכים המבוקשים
פורטל:נשיאי חב"ד/ערכים מבוקשים
אייקון נשיאי חבד.png אייקון גאולה ומשיח.png אייקון בית רבי.png אייקון תורת חבד.png אייקון ימי חבד.png אייקון אישי חבד.png אייקון ניגוני חבד.png אייקון ספרות חבד.png אייקון תורתהנגלה.png
פורטל נשיאי חב"ד פורטל גאולה ומשיח פורטל בית רבי פורטל תורת החסידות פורטל ימי חב"ד פורטל אישי חב"ד פורטל ניגוני חב"ד פורטל ספרות חב"ד פורטל תורת הנגלה