ספר המאמרים (אדמו"ר הרש"ב)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שער הספר "ספר המאמרים - עטר"ת" המכילה את מאמרי אדמו"ר הרש"ב משנת תרע"ט
חלק מספרי המאמרים של אדמו"ר הרש"ב

ספר המאמרים - אדמו"ר הרש"ב היא סדרת ספרים (כ-30 כרכים[1]) המכילה את המאמרים אותם אמר או כתב אדמו"ר הרש"ב במהלך שנות נשיאותו.

ספרי הסדרה[עריכה]

הגהות לד"ה פתח אליהו - תרנ"ח[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – הגהות לד"ה פתח אליהו - תרנ"ח

הספר "הגהות לד"ה פתח אליהו - תרנ"ח" כולל את הגהותיו של אדמו"ר הרש"ב למאמר ד"ה 'פתח אליהו' שבספר תורה אור לאדמו"ר הזקן, את רובם כתב בשנת תרנ"ח.

ההגהות ארוכות ומקיפות, ובהן מוצגות ומבוארות השיטות השונות בספרי הקבלה בעניין אור הספירות והתלבשותו בכלים. בהגהות מעמיק אדמו"ר הרש"ב לדון ולחקור באופן פשיטות האור ובמהות הציור שנעשה על ידי התלבשותו בכלים.

חשיבות מיוחדת נודעת להגהות הללו, העוסקות בביאור השיטות בענין אורות וכלים דאצילות, והתלבשות אלקות בעולם, דבר הנתבאר בריבוי מקומות בתורת החסידות. בהגהות אלו ערך הרבי הרש"ב את הדברים כדרכו המסודרת, זאת בנוסף לחידושיו הרבים.

ההגהות נדפסו לראשונה בהוראת הרבי מלך המשיח בשנת תשמ"א כקונטרס בפני עצמו, מתוך ה'ביכל' דשנת תרנ"ח מגוכתי"ק, ובשנת תשפ"ד הודפסה מהדורה מחדש של הספר באותיות מאירות עיניים.

ספר המאמרים - תרנ"ט[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – המשך תרנ"ט

המשך המאמרים בשנת תרנ"ט כולל את רוב המאמרים שנאמרו בעיירה ליובאוויטש החל מראש השנה בשנת תרנ"ט.

הספר נערך על ידי מערכת אוצר החסידים ויצא לאור לראשונה על ידי קה"ת בשנת תשל"ז, ולאחר מכן בסניף קה"ת כפר חב"ד (גם כן בשנת תשל"ז). הספר נדפס שוב בשנים תשד"מ, תנש"א ותשס"ה. הוצאה נוספת עם הוספות נדפסה בשנת תש"פ ולאחר מכן נדפסה שוב עם תיקונים רבים בשנת תשפ"ב.

ספר המאמרים - תרס"ה[עריכה]

ספר המאמרים תרס"ה כולל חלק גדול מהמאמרים שאמרם (או כתבם) אדמו"ר הרש"ב בשנת תרס"ה. המאמרים, רובם ככולם, נאמרו בליובאוויטש.

מלבד המאמרים הבודדים, נדפסו בספר גם ההמשכים המשך ראש השנה תרס"ה והמשך חג השבועות תרס"ה, שנאמרו בשנת תרס"ה. המאמרים ד"ה "וידבר" וד"ה "אתם נצבים", הגיעו לידי קה"ת רק בשנת תשד"מ ונדפסו במהדורה השנייה. ד"ה "משכני" לא נמצא לעת עתה. בנוסף למאמרים נדפסו בספר גם רשימת המאמרים מאותה שנה בכתב יד קודש אדמו"ר הריי"צ, פאקסימליה מכתי"ק אדמו"ר הרש"ב מתוך המאמרים, הנחות מתוך המאמרים, שיחה מאדמו"ר הריי"צ אודות שנת תרס"ה והקדמת הרבי לממאר ד"ה "זכור תרס"ה". בסוף הספר נדפסו גם מפתח עניינים ומפתח ביאורים לתניא המופיעים למאמרים - בעריכת הרבי.

הספר נערך על ידי מערכת אוצר החסידים ויצא לאור במהדורה ראשונה על ידי קה"ת בב' ניסן תשמ"ב, ובמהדורה שנייה עם הוספות על ידי קה"ת - בשנת תשמ"ח, ובהוצאה שלישית ומתוקנת בשנת תשפ"ג.

ספר המאמרים - תרס"ו[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – המשך יום טוב של ראש השנה תרס"ו

ספר המאמרים - תרס"ו, נקרא בשם המשך יום טוב של ראש השנה תרס"ו[11], הוא המשך מאמרים החל משנת תרס"ו ועד סוף שנת תרס"ז. במאמרים אלו באים ענייני החסידות בביאור נרחב יחסית למאמרי שאר רבותינו נשיאנו. מבין מאמריו גופא, דיבר אדמו"ר הרש"ב במיוחד בשבח ההמשך תרס"ו, בו באה תורת החסידות לידי התגלות יותר ובהשגה למטה יותר.

המאמרים מהשנים תרס"ו ותרס"ז (שאינם חלק מה'המשך'), נדפסו בהוספות ל'המשך'.

ספר המאמרים - תרס"ח[עריכה]

ספר המאמרים - תרס"ח

ספר המאמרים תרס"ח כולל חלק גדול מהמאמרים שאמרם (או כתבם) אדמו"ר הרש"ב בשנת תרס"ה. המאמרים, רובם ככולם, נאמרו בליובאוויטש. המאמרים שהם חלק מהמשך יום טוב של ראש השנה - תרס"ו לא נדפסו בספר.

בנוסף למאמרים נדפסו בספר גם רשימת המאמרים מאותה שנה בכתב יד אדמו"ר הריי"צ, פאקסימיליה מכתי"ק אדמו"ר הרש"ב מתוך המאמרים, הנחות מתוך המאמרים, מאמרים שהם הוספה למאמרים שנדפסו בספר, ליקוט שיחות משנת תרס"ח ושיחה מאדמו"ר הריי"צ בקשר למאורעות שנת תרס"ח. בסוף הספר נדפסו גם מפתח עניינים ומפתח ביאורים לתניא המופיעים במאמרים - בעריכת הרבי.

הספר נערך על ידי מערכת אוצר החסידים ויצא לאור במהדורה ראשונה על ידי קה"ת בכ"ה אלול תשמ"א, ובמהדורה שנייה עם הוספות על ידי קה"ת - בשנת תשמ"ט, ובהוצאה שלישית ומתוקנת בשנת תשפ"ג.

המאמרים שלא נדפסו בהוצאות הישנות, נדפסו בשלושה כרכים:

המאמרים בכרכים אלו נדפסו בהוצאות החדשות של ספרי המאמרים.

ספרים בנושא[עריכה]

שער הקונטרס

הקונטרס ניצוצי דא"ח (ב' חלקים) מבאר מושגים בהמשך תרס"ו. הקונטרס נכתב בסגנון רהוט ובו 48 עמודים הכוללים: סקירה כללית על 18 המאמרים הראשונים, מילואים בעניינים קשים וכלליים המבוארים בהמשך ומפתח עניינים.

הקונטרס יצא לאור על ידי מפעל החסידות.

לקריאה נוספת[עריכה]

 • הדפסת ספרי החסידות של אדמו"ר הרש"ב, במדור 'חיי רבי', שבועון כפר חב"ד גליון 1851, עמוד 38.

קישורים חיצונים[עריכה]

הערות שוליים

 1. ספרי המאמרים ע"ס השנים: תרמ"ג - פר"ת (כ"ו כרכים), המשך יום טוב של ראש השנה - תרס"ו והמשך בשעה שהקדימו - תער"ב (ג' כרכים).
 2. תחילה יצא כ'ספר המאמרים – תרמ"ג־תרמ"ד' (הוצאה ראשונה – ברוקלין, תשמ"ג; הוצאה שניה – ברוקלין, תשמ"ט). בשנת תשפ"ב נוסף מאמר משנת תרמ"ה ("פתח דבר – להוצאה החדשה", ספר המאמרים – תרמ"ג־תרמ"ה). מאמר זה נדפס כבר בסה"מ ליקוט ח"ב שבהוצאת קה"ת, תשנ"ג.
 3. 3.0 3.1 3.2 הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשמ"ז; הוצאה שניה - ברוקלין, תשפ"ב.
 4. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשמ"ג; הוצאה שניה - ברוקלין, תנש"א; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשפ"ב.
 5. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשד"מ; הוצאה שניה - ברוקלין, תנש"א; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשפ"ג.
 6. 6.0 6.1 הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשד"מ; הוצאה שניה - ברוקלין, תשפ"ג.
 7. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשמ"ה; הוצאה שניה - ברוקלין, תנש"א; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשפ"ג.
 8. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשמ"ה (כ'ספר המאמרים תרס"ג-תרס"ד'); הוצאה שניה - ברוקלין, תשנ"ד.
 9. ברוקלין, תשס"ג.
 10. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשמ"ה (כ'ספר המאמרים תרס"ג-תרס"ד'); הוצאה שניה - ברוקלין, תשנ"ד; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשפ"ג.
 11. מהדורה ראשונה - ברוקלין, תשל"א; מהדורה שניה - ברוקלין, תשל"ו; מהדורה שלישית - ברוקלין, תשד"מ; מהדורה רביעית - ברוקלין, תנש"א; מהדורה חמישית - ברוקלין, תשס"ה; מהדורה שישית - ברוקלין, תשע"ז.
 12. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשמ"א; הוצאה שניה - ברוקלין, תשמ"ט.
 13. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשל"ה; הוצאה שניה - ברוקלין, תשמ"ה; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשפ"א.
 14. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תש"מ; הוצאה שניה - ברוקלין, תשמ"ט; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשפ"א.
 15. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשמ"ו; הוצאה שניה - ברוקלין, תשפ"ב.
 16. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשל"ז; הוצאה שניה - כפר חב"ד, תשל"ז; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשנ"ב; הוצאה רביעית - ברוקלין, תשפ"א.
 17. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תש"מ; הוצאה שניה - ברוקלין, תנש"א; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשפ"ב.
 18. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשל"ז; הוצאה שניה - כפר חב"ד, תשל"ח; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשד"מ; הוצאה רביעית - ברוקלין, תשפ"ב.
 19. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשל"ט; הוצאה שניה - ברוקלין, תשמ"ח; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשע"ט.
 20. הוצאה ראשונה - ברוקלין, תשל"ט; הוצאה שניה - ברוקלין, תשמ"ט; הוצאה שלישית - ברוקלין, תשפ"א.
 21. ברוקלין, תשד"מ.
 22. ברוקלין, תשנ"ג.
 23. ברוקלין, תשס"ב.
 24. נכנס בהוצאה החדשה של ספר המאמרים תרמ"ט (ברוקלין, תשפ"ב).
 25. נכנס בהוצאה החדשה של ספר המאמרים תרס"א (ברוקלין, תשפ"ג).
 26. חולק ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, י' שבט תנש"א. נכנס בהוצאה החדשה של ספר המאמרים תרס"ד (ברוקלין, תשנ"ד).
 27. נכנס בהוצאה החדשה של המשך יום טוב של ר"ה - תרס"ו (ברוקלין, תשע"ז).
 28. חולק ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, כ"ה חשוון תנש"א. נכנס בהוצאה החדשה של ספר המאמרים תרע"ח (ברוקלין, תשפ"ב).