ספר הזכרונות (אדמו"ר הריי"צ)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שער ההדפסה החדשה של חלק א' המתורגם ללשון הקודש.

ספר הזכרונות כולל את זכרונות אדמו"ר הריי"צ כפי ששמע מסבתו הרבנית רבקה, ומדודו הרז"א, על ימי ראשית החסידות וחסידות חב"ד.

נערך ותורגם לשפת האידיש על ידי הסופר והעיתונאי דוד לייב מקלר.

מטרת עריכת ופרסום הספר[עריכה]

במכתב לעורך ר' דוד לייב מקלר מתאריך כ"ב טבת תש"ח[1] ובהקשר עם התחלת פרסום חלקים מתוך כרך ב' של הספר, מבהיר לו הרבי מלך המשיח את חשיבות ומטרת פרסום ועריכת זכרונותיו של הרבי הריי"צ: "בתורה כל פרט הוא הרי בעל חשיבות גדולה ואפילו גם סדר התורה מלמד אותנו הרבה . . סדר התורה הוא שתחילה בא ספר בראשית ורק אחר כך שמות ויקרא וכו' היסוד לכך הוא . . משום שכך צריכה להיות הדרך של לימוד סדר החיים ליחיד לכלל לעם שלם.

תחילתו של לימוד כזה אינו הבהרת מצוות עשה ומצוות לא תעשה אלא סיפור והצגת דוגמא חי' של יחידים או דורות שלמים הורים קרובים או סתם אנשים שחיו את סדר החיים המיוחל שהם כמו כבשו את הדרך הראו במוחש כיצד יש לחיות את החיים ואיך אפשר להתגבר על קשיים שמתרחשים ואשר רק זו היא הדרך הנכונה בחיים.

. . על דרך זה היא המשמעות העיקרית של זכרונות אלו. כמטרה העיקרית אין הכוונה עד כמה שזה לא יהי' חשוב לספר את תולדות חייו של פלוני ופלוני כדי שידעו את תולדות הדורות או האישים ההם עיקר המטרה היא להראות לנו דוגמא חי' כיצד יהודי רב למדן סוחר בעל מלאכה קבצן כל אחד מהם יהודי גדול בתחומו עברו את חייהם. וזה יראה לנו את הדרך הנכונה בזמננו וגם יקל עלינו להתגבר על הקשיים הקשורים בהליכה בדרך כזו."

ראשית פרסום הספר[עריכה]

בשנת ת"ש מסר אדמו"ר הריי"צ לסופר דוד לייב מקלר - על-פי בקשת הסופר - את רשימתו 'רשימת ליובאוויטש', במטרה שיעבד אותה לסדרת 'זכרונות' של אדמו"ר הריי"צ.

ביום ה' תשרי תש"א החל הסופר לפרסם בעיתון האידי 'מארגען זשורנאל' סדרה של 'ליובאוויטשער רבינ'ס זכרונות', ואת פרסום חלקה הראשון הוא סיים בחודש אדר תש"ב.

באדר תש"ג ביקש[2] אדמו"ר הריי"צ לבדוק אצל הרב מקלר האם יכול להמשיך בעריכת חלק ב' של ספר הזכרונות, למרות זאת עריכת חלק ב' התעכבה ולא יצאה אז לפועל, בעקבות נסיעתו של הרב מקלר לאירופה ובעקבות עניינים נוספים.

ישר עם חזרתו של הרב מקלר מאירופה בשנת תש"ח שיגר לו הרבי מלך המשיח עותק מתוך רשימת הזכרונות של הרבי הריי"צ חלק ב', בתוספת מכתב[3] בו מבהיר לו הרבי את חשיבות ומטרת פרסום זכרונות אלו.

בפועל רק באמצע שנת תשי"ב החל[4] הרב מקלר לערוך את ספר הזיכרונות חלק ב' ובמשך כשנה וחצי אדר תשי"ב - אלול תשי"ג פרסם חלקים מתוכו בעיתון 'אמעריקאנער' והספר יצא לאור בשנת תשכ"ה.

חלקי הספר[עריכה]

ספר הזכרונות חלק ג' בתרגום ללשון הקודש

על פי תיאור אדמו"ר הריי"צ[5], כולל הספר (חלקים א'-ב') את תיאור חיי ר' ישראל ברוך (אבי אדמו"ר הזקן), חותנו ר' חיים אברהם מליאזנא וגיסו ר' יוסף יצחק, עד ח"י אלול תק"ה. בתכנון היה להוציא ספר נוסף על תולדות אדמו"ר הזקן. בסוף הספר הובאו כמה הערות מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א.

חלק א'[עריכה]

חלק א' של הספר כולל בתוכו:

כמו כן בפרקים אלה מתרקם השידוך של ברוך עם רבקה בת ר' אברהם הגנן.

  • פרקים נ"ח - ס"א: סיפורים על הפעילות של מחנה הנסתרים ששמע ברוך מיצחק שאול, חתנו החסיד של אליעזר ראובן הנפח מדוברומיסל.

החלק יצא לאור בקיץ תש"ז.

חלק ב'[עריכה]

חלק ב' כולל סיפורים נוספים שסיפר ר' יצחק שאול לר' ברוך, ובתוכם סיפור ארוך - התופס את רוב החלק - על תלמיד הבעש"ט בשם ר' ברוך מויאזין, נידודיו והתקרבותו לבעש"ט, והמשך נידודי ר' ברוך אב אדמו"ר הזקן - עד לחתונתו.

עריכת החלק נקטעה באמצעה, ועל-פי התכנון המקורי הוא היה אמור לגלוש מתחומו לפרטים נוספים, שמלכתחילה היו אמורים להיות כלולים ב'חלק גימ"ל', אלא שהעריכה נקטעה באמצעה.

חלק זה יצא לאור בשנת תשכ"ה.

חלק ג'[עריכה]

חלק ג' של ספר הזכרונות אינו שייך במהותו לספר הזכרונות, כיוון שהוא לא נערך מתוך רשימות אדמו"ר הריי"צ, אלא נכתב על ידי הסופר מקלר הנ"ל בשנים תרפ"ט - תר"צ, על-פי מה ששמע מאדמו"ר הריי"צ ומחתנו, הרש"ג.

רשימות אלו התפרסמו כסדרה בין התאריכים י"ח חשוון תר"צ לי"ג תמוז של אותה שנה, בעיתון 'מארגען זשורנאל' תחת השם 'מחצר הרבי מליובאוויטש', תחת שם העט 'בן שלמה'. בסדרה נפלו אי דיוקים רבים[6].

בשנת תשנ"ג מצא את העיתונים ר' שאול שמעון דויטש, והחל לערוך אותם לדפוס באידיש תחת השם 'ספר הזכרונות', תוך שהוא מפרסם פרקים מתורגמים ללשון הקודש בשבועון כפר חב"ד. הרבי הורה לקה"ת להדפיס את הספר, וכן הורה שהרב יהושע דובראווסקי יעבור על הספר ויוסיף בהערות ממהמקורות החבדיי"ם שפורסמו מאז שפורסמו זכרונות אלו. כשהספר הי' מוכן לדפוס, מזכירו של הרבי הרב יהודה לייב גרונר, הכניס את הפתח דבר של הספר אל הרבי שאישר את ההדפסה.

בחודש סיוון תשנ"ד החלה הדפסת הספר בהוצאת קה"ת, ומסיבות שונות נעצרה ההדפסה.

בשנת תשס"ו יצא הכרך בהוצאה פרטית בשפת האידיש.

תרגומים[עריכה]

המהדורה החדשה של ספר הזכרונות באנגלית
הסמליל של הסדרה ספר הזכרונות באנימציה'
כרכי הספר 'דרכים נסתרות'

מהדורה בלה"ק[עריכה]

סניף קה"ת כפר חב"ד הוציאה לאור את הספר בתרגום ללשון הקודש מאת הרב טוביה בלוי. התרגום פורסם לראשונה בשנת תשכ"ג בבטאון חב"ד ובין השנים תשמ"אתשד"מ בשבועון כפר חב"ד.

כשהרבי נשאל, לגבי עריכת מהדורה זו, על המקור שנכתב בלשון הקודש, השיב הרבי שכיוון שבמהדורת האידיש נוסף הרבה על הרשימות המקוריות, כדאי לתרגמו מחדש מאידיש[7].

תקציר הפרקים שבמהדורת האידיש - לא תורגם; לעיתים שולב בספר קטע מקורי מרשימתו של אדמו"ר הריי"צ או תרגום של אוריאל צימר; שינוים קלים נערכו לעיתים בחלוקת הפרקים; ותיקוניו והערותיו של הרבי מלך המשיח על-גבי הספר שולבו בתוך הטקסט.

חלק א'[עריכה]

חלק א' יצא לאור על ידי קה"ת במימון צעירי אגודת חב"ד ארץ הקודש בכ"ד טבת תשמ"ג.

חלק ב'[עריכה]

בעבודת התרגום והעריכה של חלק ב' השתתפו בנוסף לרב בלוי גם הרב אברהם חנוך גליצנשטיין ור' פרץ אוריאל בלוי.

הספר יצא לאור על ידי קה"ת כפר חב"ד בי"א ניסן תשמ"ה.

חלק ג'[עריכה]

חלק ג' תורגם ללשון הקודש ויצא לאור בשנת תשס"ז.

מהדורה באנגלית[עריכה]

בשנת תש"ט יצא לאור על ידי קה"ת תרגום שני החלקים הראשונים של ספר הזכרונות לאנגלית. התרגום נעשה על ידי אשתו[8] של הרב ניסן מינדל, מזכיר אדמו"ר הריי"צ. בשנת תשס"ד הוציאו הנהלת הארכיון של ר' ניסן מינדל את כרך ג' של התרגום הכולל את הפרקים האחרונים של ספר הזכרונות חלק ב' שלא תורגמו בשעתו.

בשנת תשס"ד הוציאו הוצאת קה"ת ניו יורק את ב' הכרכים הראשונים מחדש. הסיפורים המתורגמים הוקלדו ונערכו מחדש. הספר הפך לרב מכר בציבור היהודי בארצות הברית.

מהדורה ברוסית[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.

מהדורה בצרפתית[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לחב"דפדיה והשלימו אותו. יתכן שיש על כך פירוט בדף השיחה.

עיבודים[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. אגרות קודש אדמו"ר שליט"א ח"ב עמ' רפה.
  2. אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ז' עמ' קסט.
  3. אגרות קודש אדמו"ר שליט"א ח"ב עמ' רפה.
  4. אגרות קודש אדמו"ר שליט"א חלק י"ב עמ'רמו.
  5. אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ח' עמ' תע"ב.
  6. באגרת מסויימת התייחס הרבי בשלילה לתוכן החלק. ראה בארוכה בשבועון בית משיח, כ"ג תמוז תשנ"ה.
  7. הרב שלום דובער לוין, ""רשימת ליובאוויטש / ספר הזכרונות", בית משיח, גליון 47, כ"ג תמוז תשנ"ה, עמ' 42.
  8. אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ ח"ח עמ' תעב.