יוסף תאומים

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רבי יוסף תאומים
לידה תפ"ז
פטירה תקנ"ב
מקום פעילות פולין וגרמניה
תחומי עיסוק מלמד, מחבר ספרים, רב ופוסק

רבי יוסף תאומים (מכונה גם הפרי מגדים על שם ספריו) (תפ"זתקנ"ב), היה רב ופוסק הלכה. התפרסם בעיקר בעקבות ספריו על שולחן ערוך שנהפכו לאבני יסוד בלימוד ההלכה.

תולדות חייו[עריכה]

רבי יוסף נולד בשנת תפ"ז, לאחר לידתו התמנה אביו רבי מאיר לדיין ודרשן בעיר לבוב (למברג) שבפולין. רבי יוסף למד תורה מאביו, והוכר כעילוי. בסביבות שנת תק"ד נשא אשה.

בתחילה שימש כמלמד תינוקות בעיירה קומארנה, וגם אז עסק בעיקר בלימוד תורה ובחיבור ספריו. בשנת תקכ"ז עבר לברלין, ושקד על תלמודו ועל חיבור ספריו בבית מדרשו של הגביר דניאל יפה.

בשנת תקל"ד החל למלא את מקום אביו כפוסק ודרשן בלבוב, ובשנת תקמ"א התמנה לרב בפרנקפורט דאודר שבמזרח גרמניה, ובה נפטר בשנת תקנ"ב.

בספר בית רבי[1] כותב כי היה חברו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

פעם שאל הרבי את הרב מנאראל האם היה קשר בינו ובין הבעל שם טוב, והלה השיב ששמע רק שהיה אצל המגיד ממעזריטש וקבל ממנו ברכה, וכששאלו אותו איזה רושם עשו עליו החבריא קדישא של המגיד, השיב שמרגיש כ"כ בשפלות נגדם כמו להבדיל האינו יהודי כשקוראים אותו ביום הכפורים להדליק נר אצל היהודים בבית הכנסת[2].

פרי מגדים[עריכה]

רבי יוסף נודע בעיקר בזכות חיבורו 'פרי מגדים'. בחלק אורח חיים כולל הפירוש את 'משבצות זהב' - ביאור על הט"ז, ו'אשל אברהם' – ביאור על המגן אברהם. ובחלק יו"ד כולל הפירוש את 'משבצות זהב' על הט"ז, ו'שפתי דעת' על הש"ך.

כיום נדפס ה'פרי מגדים' כמעט בכל מהדורות השו"ע על הדף, ובמהדורות הישנות נדפס בסוף הספר.

אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך חלק אורח חיים מציין לפרי מגדים רק במהדורה בתרא[3], ובחלק יורה דעה אינו מציין אליו כלל, וככל הנראה ספר זה טרם הגיע לידיו בעת כתיבתם[4]. אמנם בשאלות ותשובות אדמו"ר הזקן דן בדבריו כמה פעמים[5].

בעת המאסר השני של אדמו"ר הזקן החרימו השלטונות כמה וכמה ספרים מספרייתו, וביניהם הספר 'פרי מגדים'[6].

חסידים מספרים[7] כי פעם התבטא אדמו"ר הזקן "קא מכרזי ברקיע הלכה כפרי מגדים". וכן בקרב חסידי פולין ישנם כמה סיפורים אודות התקבלות הספר[8].

חיבור זה הוא אחד הפירושים החשובים ביותר על השולחן ערוך, ואף נתחברו עליו ביאורים וקיצורים.

סביו של הרבי, הרב אברהם דוד לאוואוט סיכם בשולי גליון הפרי מגדים שלו את תמצית הדינים העולים מדבריו, ולאחר מכן סידרם לפי ערכים עבור הדפסה. בשנת תשמ"ה הורה הרבי להדפיס זאת בספר בשם 'פסקי פרי מגדים'.

ספרים נוספים[עריכה]

בחייו הדפיס הרב תאומים גם את הספרים: 1. פורת יוסף על יבמות וכתובות וכללים סוגיות הש"ס (זאלקאווא תקט"ז). 2. גנת וורדים על כללי ושרשי י"ג מדות וכללים רבים (פ"פ דאדר תקכ"ז). 3. רב פנינים הכולל שלשה ספרים: נפת צופים של אביו, תיבת גמ"א על התורה, ושושנת העמקים על כללי הש"ס (פפד"א תקמ"ב).

בתחילת ספרו 'נטריקן' מודיע הרב תאומים בהתנצלות המחבר שחיבר טו"ב (17) ספרים, אשר חלק מהם כבר יצאו לדפוס, ומפרט את אלה אשר כתובים תחת ידו ועדיין לא נדפסו: ראש יוסף, חילוקא דרבנן, פרשת דרכים, זמנים, המגיד, אם לבינה, משח זיתא, נטריקן.

לקריאה נוספת[עריכה]

  • שיחות לנוער, תמוז תשל"ד.


הערות שוליים

  1. ח"א פכ"ה.
  2. שיחות קודש תשל"ח ח"א עמ' 509-10.
  3. סי' ב ס"ב. סי' קנו ס"ב. סי' תמז קו"א סק"ב.
  4. ראה קובץ הערות וביאורים אהלי תורה גליון תתטז.
  5. סי' ז, יג, יד.
  6. ספריית ליובאוויטש עמ' ה. וראה פרדס חב"ד גליונות 6 ו-7.
  7. לקוטי ספורים מדור אדמו"ר הזקן אות פג.
  8. הרב יהושע מונדשיין בבטאון חב"ד גליון לג עמ' 20.