פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

כ"ז בתמוז

ימי חב"דעריכה

נולדועריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - כ"ז בתמוז - מלוח היום יום
אחד מהעילויים המפורסמים בעל כשרון גדול ועמקן נפלא בא לליאזנא ושקד בלימוד החסידות, ובגודל כשרונותיו רכש לו במשך זמן קצר ידיעה גדולה ורחבה בתורת החסידות. ביחידות הראשונה שנכנס לרבינו הזקן שאל: "רבי מה חסר לי?" ויענהו רבינו הזקן: "לא חסר לך מאומה, כי ירא אלוקים אתה ולמדן, רק צריך אתה להוציא את ה'חמץ' שהוא הישות וגסות הרוח, ולהכניס 'מצה' שהוא ביטול. וכלי שנשתמש בו בישות שנדמה לו שהוא אור כגון שפודים, שדוחקין רגלי השכינה, ש"אין אני והוא יכולין לדור", צריך ליבון. והליבון הוא עד שיהיו הניצוצות דהבירורים ניתזין ונכללים בהאור האמיתי.