פסח ממלסטובקה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

החסיד ר' פסח ממלסטובקה, המכונה ר' פסח מאלאסטאווקער (ע"ש עירו), היה מצעירי חסידיו של אדמו"ר הזקן, ולימים חסידם של אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק. היה בנו של הרב יואל שהיה חתנו של הגאון המפורסם הרב לייב חריף אב"ד דקהילת הומיל.

תולדות חיו[עריכה]

ר' פסח היה ידוע כחסיד גדול עמקן נפלא בחסידות, 'עובד' ובעל מידות תרומיות. הקו המיוחד שלו בעבודת ה' היה עניין 'ביטול היש'. הוא ניגן תדיר ניגון המבטא ביטול היש, וגם על מושפעיו השפיע תמיד להיות בדרגת ביטול היש.

החסיד ר' פסח ממלסטובקה היה חריף מתולדתו, בכל עניין שכלי היתה לו חריפות, כל סברא שחידש הופרכה מיד על ידו בגלל חידוש של סברא עמוקה יותר - כפי שסיפר אדמו"ר הצמח צדק לבנו אדמו"ר המהר"ש. דיבורו בחסידות היה פה מפיק מרגליות.

למרות היותו גאון וחריף, כאשר היה ביחידות אמר לו אדמו"ר הזקן: יש צורך להיות בר דעת.

ביצאו מהיחידות התעמק שעות רבות בדברים ולא הצליח לרדת לכוונת אדמו"ר הזקן, כיון שהוא היה למדן ועמקן נפלא ולא מצא פירוש למילים בר דעת. מכיון שכך, פנה אל אדמו"ר האמצעי וסיפר לו על הדברים שנאמרו לו ביחידות.

אדמו"ר האמצעי הסביר לו בהרחבה את כוונת אביו אדמו"ר הזקן מהו בר דעת: בר דעת הוא מי שבתחילה עושה הכנה אמיתית כדי להבין את הענין השכלי שברצונו להבין.

שאלותיו הרבות בחסידות היו מתיישבות עם היכנסו לרבי ליחידות.

אדמו"ר הזקן מצילו מכישוף[עריכה]

המתנגדים בעירו של ר' פסח קינאו בו על אשר מיטיב הוא להתפלל ופעלו בדרך הכישוף שיפלו במחשבתו מחשבות ניאוף.

ר' פסח נכנס על כך ליחידות לאדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן הכיר מיד כי מחשבות אלו באות אליו מחמת כישוף. לקח אדמו"ר הזקן תפוח, הביט בו זמן מועט ואחר נתנו לר' פסח ואמר לו: "אמור שאין אתה רוצה את התפוח".

ויאמר ר' פסח: איך אומר שאיני רוצה, הלא רוצה אני? לקח אדמו"ר הזקן שנית את התפוח, שוב הביט עליו זמן מה ואמר לו שוב: אמור שאינך רוצה. שוב ענה ר' פסח: איך אומר שאיני רוצה בו בזמן שחפץ אני בו. לקח אדמו"ר הזקן את התפוח בשלישית ויאמר לו: אמור שאינך רוצה. ויאמר ר' פסח: עכשיו באמת איני רוצה בו!

אדמו"ר הזקן נתן לו את התפוח, אכל ממנו והכישוף סר ממנו.

בעל מדרגה[עריכה]

ר' פסח היה בעל מדרגה הגובלת ברוח הקודש, כפי שאפשר ללמוד מכמה אפיזודות מיוחדות שסיפרו אודותיו.

בכל ערב שבת לפני מנחה היו מגיעות אליו נשמות מעולם האמת, כדי שיתקן אותן. והוא היה שולח את הנשמות לר' הלל מפאריטש.

סיפר אדמו"ר הריי"צ בשם אביו אדמו"ר הרש"ב:

החסיד ר' פסח מאלאסטאווקער היה מלמד חסידות, ואת שומעיו לימד על "ביטול היש" עד שזה פעל עליהם ביותר. עד כדי כך שפעם לאחר התוועדות הלכו מושפעיו ברחוב ושוטר שפגשם בדרך שאלם: מי הולך [=מי אתם]? והם ענו לו בטבעיות ובפשטות: ביטול הולך!

תווי הניגון של ר' פסח

הניגון של ר' פסח[עריכה]

הניגון אותו היה ר' פסח רגיל לנגן - ואף נקרא על שמו "ניגונו של ר' פסח מאלסטווקר" - מביע תנועה של ביטול היש.

במחיצת אדמו"ר הצמח צדק[עריכה]

ר' פסח היה בתחילה מלמד. אדמו"ר הצמח צדק הטיל עליו את עול ההשפעה, וכנהוג בעת ההיא היה אדמו"ר הצמח צדק שולח את האברכים שבאו אליו (כדי לשבת איזה זמן אחר חתונתם בליובאוויטש ולעסוק בתורה ועבודה), למקומות שונים להיות משפיעים.

אדמו"ר הצמח צדק, אמר לר' פסח כשהייתה לו חלישות המוחין שישתה תה חזק שמחזק את המוח.

פטירתו[עריכה]

נפטר בחצי הראשון של חודש כסלו תרל"א[1].

ראו גם[עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

  1. מרשימות הרב ברוך שניאור שניאורסון, פורסם בשבועון בית משיח גליון 213.