סמל חבדפדיה.png

הידעת? אנשי חינוך, עיתונאים וסופרים נעזרים במידע שבחב"דפדיה ומעבירים אותו לרבבות
לחצו כאן לתרומה ועזרו לנו להפיץ את מעיינות החסידות בצורה הטובה ביותר

הערות התמימים ואנ"ש - חח"ל צפת

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כריכת הקובץ
כריכת קובץ המאה
כריכת קובץ הקל"ז

מערכת הערות התמימים ואנ"ש - ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת הינה מערכת הוצאה לאור של קבצי הערות וחידושי תורה הנכתבים על ידי תלמידי "ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש" בעיר צפת.

נכון לשנת תשפ"א יצאו על ידי המערכת כ-150 קבצי הערות.[1]. ו-20 ספרי פלפולים הנקראים בשם 'שערי ישיבה'.

היסטוריה[עריכה]

המערכת הוקמה בשנת תש"מ, על ידי תלמידי הישיבה הגדולה[2] והחלה להוציא לאור קבצים בהם הופיעו חידושי תורה של רבני הישיבה, התלמידים, ואנ"ש מקהילת חב"ד בצפת.

המערכת זכתה לקבל כמה וכמה מכתבים מהרבי על הוצאת הקבצים בין השנים תשמ"א - תשמ"ב.

תדירות ההוצאה לאור היתה נמוכה באותם שנים, ובמשך שלושה עשר שנים (משנת תש"מ ועד שנת תשנ"ג) יצאו לאור עשרים ושנים קבצים בלבד (ממוצע של שני קבצים לשנה).

עם התבססותה של הישיבה כישיבה גדולה מן המנין, והתרבות מספר התלמידים הלומדים בישיבה, גברה תדירות ההוצאה לאור, והגליון החל לקבל את צורתו הנוכחית, המופיע בתדירות של כששה קבצים לשנה, גדוש בהערות ובפלפולים בכל מקצועות התורה.

חברי המערכת בשנותיה הראשונות היו רבני הישיבה בעצמם, הרב יוסף יצחק וילשנסקי, הרב שלמה זלמן לבקיבקר והרב אשר גרשוביץ. בשנים המאוחרות יותר, הטילה הנהלת הישיבה את התפקיד על התלמידים.

במקביל, הוציאה הישיבה לאור מידי כמה שנים ספר פלפולים עב כרס שנקרא בשם "שערי ישיבה", ובמשך השנים הוקמה מערכת נפרדת שתפקידה לערוך את הספר.

המערכת לאורך השנים[עריכה]

 • תש"מ-תשנ"ג - הרב יוסף יצחק וילשנסקי, הרב שלמה זלמן לבקיבקר והרב אשר גרשוביץ. (גליונות א'-כ"ב).
 • תשנ"ד - משה יהודה ליברוב. (גליונות כ"ג-כ"ו).
 • תשנ"ה - משה יהודה ליברוב, ישראל נח ויכנין. (גליונות כ"ז-כ"ט).
 • תשנ"ו - גרשון שיף. (גליונות ל'-ל"ב).
 • תשנ"ח - (גליון ל"ג).
 • תשנ"ט - (גליונות ל"ד-ל"ז).
 • תש"ס - (גליונות ל"ח-ל"ט).
 • תשס"א - נועם מרדכי אליאס, שלום דובער דיקשטיין, מנחם מענדל הלפרין, ישעיהו מרנץ, חיים הלל שפרינגר, בן ציון פרישמן, יוסף יצחק רוך. (גליונות מ'-מ"ג).
 • תשס"ב - מנחם מענדל הלפרין, בן ציון פרישמן, שלום דובער קארף, ישי קלי. (גליונות מ"ד-מ"ו).
 • תשס"ג - דוד טרגר, ישראל מאיר בקשי, מנחם מענדל פרידמן, לוי יצחק ניסילביץ', שניאור זלמן ברנשטיין. (גליונות מ"ח-נ"א).
 • תשס"ד - לוי יצחק ניסילביץ', דוד מינסקי, שניאור זלמן ברנשטיין, דוד מרנץ, חיים אליעזר פיקרסקי. (גליונות נ"ב-נ"ד).
 • תשס"ה - יוסף יצחק קופצ'יק, לוי יצחק מרנץ, שלום דובער וולף, שלום דובער יהושע ליפש, מיכאל רויטבלט. (גליונות נ"ה-נ"ח).
 • תשס"ו - מנחם מענדל וירט, איסר שפרינגר, מיכאל רויטבלט, שלום דובער יהושע ליפש, ישראל יצחק זלמנוב (גליונות נ"ט-ס"ד).
 • תשס"ז - ישראל יהודה לייב מעל, אברהם זקס, דובער בריסקי, ישראל יצחק זלמנוב. (גליונות ס"ה-ע').
 • תשס"ח - שלום יהודה לייב גינזבורג, מנחם מענדל וולף, חיים דוד לנדא, שמואל מקמל, יחיאל מיכל גרליק, יהודה ליב ויסגלס. (גליונות ע"א-פ"ד)
 • תשס"ט - מנחם מענדל הלוי קירש, שלמה ברדה, יחיאל מיכל גרליק, משה לידר, חיים דוד לנדא, ישראל מערבי שלג. (גליונות פ"ה-צ"א).
 • תש"ע - משה לידר, שלמה ברדה, לוי יצחק ליברוב, מנחם מענדל דורון, יחיאל יעקובוביץ. (גליונות צ"ב-צ"ז).
 • תשע"א - חננאל רוזנבאום, מנחם מענדל דורון, יחיאל יעקובוביץ. (גליונות צ"ח-ק"ו).
 • תשע"ב - לוי זלמנוב, יחיאל יעקובוביץ, יוסף מיכאלשוילי. (גליונות ק"ז-ק"י).
 • תשע"ג - יוסף מיכאלשוילי, מנחם מענדל שפרינגר, יוסף יצחק דרחי (גליונות קי"א-קי"ב).
 • תשע"ד - שרגא פרידמן, שמואל גינזבורג, יוסף יצחק אקסלרוד, יוסף חיים רוזנבלט, יוסף יצחק וילהלם (גליונות קי"ג-קי"ט).
 • תשע"ה - יוסף יצחק אקסלרוד, משה הורוביץ, יוסף יצחק ווילהלם, מנחם מענדל מרגליות, מנחם מענדל פרידמן (גליונות ק"כ-קכ"ה).
 • תשע"ו - מנחם מענדל משיח הכהן אוריאן, טוביה גינזבורג, מנחם מענדל מרגליות, מנחם מענדל פרידמן (גליונות קכ"ו-ק"ל).
 • תשע"ז - טוביה גינזבורג, לוי יצחק הושיאר, יגאל קופצ'יק, מנחם מענדל ששון, שניאור זלמן אקסלרוד (גליונות קל"א-קל"ד).
 • תשע"ח - יגאל קופצ'יק, מנחם מענדל מיכאלשוילי, מנחם מענדל ששון, יוסף הלוי סגל, שניאור זלמן אקסלרוד (גליונות קל"ה-קל"ח).
 • תשע"ט - מנחם מענדל בלוך, משה שמעון זאב גרינוולד, שמואל דורון, יוסף הלוי סגל, מנחם מענדל ששון (גיליונות קל"ט-קמ"ו).
 • תש"פ - לוי בלניצקי, שמואל דורון, שמשון יעקב מרדכי בלוך, יעקב ישראל מזרחי, אברהם חיים אקסלרוד, דוד גבריאל (גליונות קמ"ז-ק"נ).
 • תשפ"א - יוסף יצחק אנקווה, אברהם מאיר אייזנשטיין, שמואל הושיאר, שניאור זלמן ניסילעוויטש, חיים שאול לוין. (גליון קנ"א)

מערכת פלפולים[עריכה]

 • שערי ישיבה - א' - יצא לאור בשנת תשמ"ז.
 • שערי ישיבה - ב' - יצא לאור בשנת תשנ"ג.
 • שערי ישיבה - ג' - יצא לאור בשנת תשנ"ג.
 • שערי ישיבה - ד' - יצא לאור בשנת תשס"א, חברי המערכת: שמואל אלכסנדר סנדר וילשנסקי. מאיר ערד, יוסף יצחק רוך, נועם מרדכי אליאס.
 • שערי ישיבה - ה' - יצא לאור בשנת תשס"ב, חברי המערכת: משה דוד אליהו רוזנבלט, דוד טרגר, מנחם מענדל פרידמן, לוי יצחק ניסלביץ'.
 • שערי ישיבה - ו' - יצא לאור בשנת תשס"ד, חברי המערכת: דוד טרגר, לוי יצחק ניסלביץ', ישראל מאיר בקשי, דוד מינסקי.
 • שערי ישיבה - ז' - יצא לאור בשנת תשס"ד, חברי המערכת: לוי יצחק ניסלביץ', דוד מינסקי, שלום דובער וולף, שניאור זלמן ברנשטיין, דוד מרנץ.
 • שערי ישיבה - ח' - הוכן לדפוס בשנת תשס"ו, על ידי חברי המערכת: יי"צ אהרן, דובער בריסקי, ישראל יצחק זלמנוב, אברהם זקס, ישראל מעל. הודפס בקיץ תשע"ד.
 • שערי ישיבה - ט' - הוכן לדפוס בשנת תשס"ז. הודפס בקיץ תשע"ד.
 • שערי ישיבה - י' - יצא לאור בשנת תשס"ח, חברי המערכת: מ"מ גינזבורג, נחמן לרנר, מנחם שניאור מיודובניק.
 • שערי ישיבה - י"א - יצא לאור בשנת תשס"ט, חברי המערכת: מיכאל עבאדי, מנחם מענדל ארבוב, עמוס שניאור ברדה, לוי יצחק פרידמן.
 • שערי ישיבה - י"ב - יצא לאור בשנת תש"ע, חברי המערכת: נחום בארוויץ, דוד ברוך, נחמיה גרייזמן, שלמה זאב לנדא.
 • שערי ישיבה - י"ג - יצא לאור בשנת תשע"א, חברי המערכת: נחום בארוויץ, דוד ברוך, נחמיה גרייזמן, שלמה זאב לנדא.
 • שערי ישיבה - י"ד - הוכן לדפוס בשנת תשע"ד - י"א ניסן, ועדיין לא ראה את אור הדפוס. חברי המערכת: אורי' חיים עמרני, דב ברק משה, מנחם מענדל גדלי' הכהן רוזנפלד.
 • שערי ישיבה - ט"ו - יצא לאור בשנת תשע"ה, חברי המערכת: מענדי בן שמואל, מאיר נוטיק, מענדי טל, מענדי הלפרין, אביחי קופצ'יק.
 • שערי ישיבה - ט"ז - יצא לאור בשנת תשע"ה, חברי המערכת: אברהם מ"מ בטוניאשוילי, ישראל ברדה, מנחם מענדל חרמ"ץ, שלום פופר, יוסף חיים רוזנבלט.
 • שערי ישיבה - י"ז - יצא לאור בשנת תשע"ז, חברי המערכת: שניאור זלמן סנגאוי, שניאור זלמן ליפסקר, שמואל גרוזמן, מיכאל מולר, משה חננאל פרידמן, דוד ברדה.
 • שערי ישיבה - י"ח - יצא לאור בשנת תשע"ט, חברי המערכת: מנחם מענדל גורביץ, שניאור זלמן ויספיש, ישראל שם טוב כהן, מנחם מענדל כהן, משה מרדכי עמרמי.
 • שערי ישיבה - י"ט - שבעים למלך - יצא לאור בשנת תש"פ לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ, חברי המערכת: שמעון יעקב מרדכי בלוך, לוי בליניצקי, דוד גבריאל, גרשון שלום גורביץ', שמואל דורון, לוי וילהלם, ישראל שם טוב כהן, יעקב ישראל מזרחי.
 • שערי ישיבה - כ - יצא לאור בשנת תשפ"א, חברי המערכת: שניאור זלמן שי' גורעוויטש, יוסף יצחק כהן, שמשון שלמה יעקב פבזנר, לוי שמלה, מנחם מענדל אשכנזי.

הוצאות לאור נוספות[עריכה]

במשך השנים מערכת ההוצאה לאור הוציאה קבצים נוספים, וביניהם:

 • גליון שבועי 'פנימי' עם נקודות להרחבה בקשר עם החומר הנלמד בישיבה (או הדבר מלכות השבועי), בתוספת שאלות המופיעות בספרים הקדושים בקשר לזה. הגליון יצא בפורמטים שונים, החל מחוברת וכלה בדף בודד תחת השם: "קנאת סופרים". החוברות החלו להידפס בתש"ע. כיום, מערכת התמימים מדפיסה חוברות אלו תחת השם הערות.
 • מפתח מפורט להערות שנדפסו בקבצים לאורך השנים (צורף לגליון המאה, שיצא לאור בשנת תשע"א).
 • "איך כותבים הערה" מהדורה ראשונה, מהדורה שניה (ע' 109) קובץ PDF מדריך לכתיבת הערה. תשפ"ב.

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. אשר מתוכם ישנם שלושה קבצים שכל כולם עוסקים בגאולה ומשיח - הדרך הישרה, קובץ אחד יצא לאור בשנת התשע"א, קובץ שני יצא לאור בשנת התשע"ח - חיים שנה לנשיאות, וקובץ שלישי י"ל בשנת תשע"ט - שנת השבעים לנשיאות.
 2. באותו זמן פעלה במתכונת של ישיבה לחוזרים בתשובה, בשונה מהישיבה קטנה שפעלה אז בראשות הרב יצחק אייזיק לנדא, שהייתה מיועדת לתלמידים ממשפחות חב"דיות.