פתיחת התפריט הראשי
סמל חבדפדיה.png ערך זה דורש הקשר חב"די: בדף זה חסר מידע שמבהיר את ההקשר או נקודת המבט של חסידות חב"ד לבין נשוא הערך
אתם מוזמנים לסייע על ידי הוספת פרטים אנציקלופדיים רלוונטים. אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

פרשת חיי שרה היא הפרשה החמישית בספר בראשית (מפרק כ"ג פסוק א' עד פרק כ"ה פסוק י"ח).

הפרשה בקצרהעריכה

הקדמה: בפרשת השבוע הקודמת, פרשת וירא, קראנו על לידתו של יצחק אבינו להוריו הזקנים, וכן על סיפור עקידת יצחק.

  • ראשון - שרה אימנו נפטרה בגיל מאה עשרים ושבע שנים. התורה מספרת על פרטי הקניה של מערת המכפלה על ידי אברהם, במחיר של ארבע מאות שקל כסף. מעניין לציין כי שלושה מקומות שנקנו בכסף מלא על ידי אבותינו, הלא הם מערת המכפלה, הר הבית וקבר יוסף בשכם, על שלושתם טוענים הגויים כי הם אינם שלנו.
  • שני - לאחרי הסיפור של העקידה אותו קראנו בפרשה הקודמת, אברהם הבין שבנו יצחק בן השלושים ושבע, מוכרח להתחתן. בסוף הפרשה גם קראנו על לידתה של רבקה שהייתה אשתו העתידית של יצחק. כעת מתחילה התורה לספר לנו כיצד אברהם שלח את עבדו אליעזר בחזרה לארץ מולדתו של אברהם, כדי למצוא שם אישה לבנו יצחק.
  • שלישי - אליעזר באמצעות קפיצת הדרך מגיע לארץ מולדתו של אברהם ומחכה מחוץ לעיר, ליד באר המים. כאן הוא מתפלל לה' שיצליח במשימתו למצוא אישה מתאימה ליצחק ושזה יתקיים במהרה. הוא מתפלל ומבקש סימן לפיו, הנערה שתאמר "שתה וגם לגמליך השקה", היא הנערה המתאימה לבן אדונו. דבר מדהים מתרחש: עוד קודם שהוא מסיים להתפלל לה' ולבקש את בקשתו מתקרבת נערה והוא מבקש ממנה לשתות, ועל כך היא משיבה: שתה וגם לגמליך השקה. מיד לאחר מכן מתגלה כי היא אכן בת למשפחה הנכונה.
  • רביעי - לאחר שאליעזר מצא את רבקה בקלות רבה, הוא אומר "ברוך השם", ורבקה רצה למשפחתה לספר על האיש שפגשה ליד הבאר. אחיה של רבקה, לבן, יוצא החוצה ומזמין את אליעזר לנוח בביתם במשך הלילה. אליעזר מקבל את ההצעה, והוא אכן מספר לבני משפחתה של רבקה את כל הקורות אותו, ואלו מסכימים לשידוך בשמחה.
  • חמישי - אליעזר ובני משפחתה של רבקה חוגגים ובבוקר אליעזר מבקש רשות לעזוב ולחזור מיד לאברהם ויצחק, ביחד עם רבקה. כאן לפתע מחליטים בני המשפחה כי עליו לחכות במשך שנה שלימה קודם לכך. לבסוף הוחלט לשאול את רבקה בעצמה, שמסכימה לנסוע מיד להתחתן עם יצחק. אליעזר ורבקה חוזרים ומוצאים את יצחק מתפלל בשדה לקראת שקיעת השמש, ועל פי דברי חז"ל מדובר בתפילת מנחה. החתונה נערכת, ויצחק לוקח את אשתו רבקה אל אוהל שרה אימו. במשך ימי חיי שרה, האוהל הזה התברך בשלושה דברים: הנר דלק משבת לשבת, הייתה ברכה בעיסה, והענן של השכינה היה על האוהל מלמעלה. כאשר נכנסה רבקה לאוהל, חזרו שלוש הברכות מיד. חשוב לציין כי שלושת הניסים האלו מייצגים את שלושת המצוות החשובות שניתנו במיוחד לנשי ישראל: הדלקת נר שבת, הפרשת חלה, וטהרת המשפחה - שהיא השראת השכינה בבית.
  • שישי - אברהם מתחתן שוב, אך רש"י מציין שהאישה היא הגר שכבר היה נשוי עמה בעבר. בסיום העלייה אנו קוראים על פטירתו של אברהם אבינו בגיל מאה שבעים וחמש שנים, ויצחק וישמעאל קברו אותו במערת המכפלה, לצד שרה אשתו, וכן לצד אדם וחווה שקבורים שם.
  • שביעי - תולדותיו של ישמעאל, בנו של אברהם אבינו. המדרש אומר שהסיבה בשלה זכה שצאצאיו ייכתבו בתורה, היא כיון שבסוף ימיו עשה תשובה כאשר הגיע לקבור את אביו.

שמהעריכה

על אף שהפרשה עוסקת באירועים שלאחר פטירת שרה, הפרשה נקראת "חיי שרה". הרבי הסביר שהסיבה לכך היא מכיוון שבפרשה זו מתבטא שלימות חייה הרוחניים של שרה, בכך שגם לאחר פטירתה ממשיך יצחק ללכת בדרכה, ועל ידי נישואיו עם רבקה הוא ממשיך את השושלת[1].

ראו גםעריכה

קישורים חיצוניםעריכה

הערות שוליים

  1. ליקוטי שיחות, חלק ט"ו, שיחה א'.