ב' בתשרי

<< >> חודש תשרי

א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל

תשרי · חשוון · כסלו · טבת · שבט · אדר
ניסן · אייר · סיוון · תמוז · מנחם אב · אלול

ב' בתשרי הוא היום השני בחודש הראשון[1] בלוח השנה היהודי והיום השני של ראש השנה.

תאריך זה חל בתקופת תשרי והוא יכול לחול בימים ראשון, שלישי, רביעי ושישי.

אירועים ביהדותעריכה

ימי חב"דעריכה

נפטרועריכה


הפתגם היומי - ב' בתשרי - מלוח היום יום
ב' דראש השנה. "לא-ל עורך דין" - בתפילת מוסף. במנחה אין אומרים הודו, אבל אומרים פתח אליהו.

מה שכתוב בסידור שער הקריאת שמע דיבור המתחיל "להבין ההפרש" (ע"ד עמוד א') שקודם תקיעת שופר אומרים "אנא בכח", פירושו: בדרך כלל הם הכוונות מהפסוקים שראשי-תיבות שלהם שם שני משם מ"ב, אומנם יש שמכוונים התיבות "אנא בכח" כו' במחשבה, אבל אין אומרים האותיות והתיבות. והעוסק בכוונות צריך ללמוד הענינים ברור בכתבי האריז"ל, ואז כוונתו רצויה.

הערות שוליים

  1. למניין החודשים מחודש תשרי, והחודש השביעי למניין החודשים מחודש ניסן.
  2. לדעת רבי אליעזר