לתשומת לבכם, אתר חב"דפדיה צפוי לעבור פעולות תחזוקה ושדרוג היום יום רביעי י"ד אייר (22/05/24).
החל מהשעה שמונה בערב לפי שעון ישראל, למשך כשלוש שעות. בזמן זה לא תתאפשר עריכה ובחלק מהזמן האתר לא יהיה זמין, נא היערכו בהתאם

שם מ"ב

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שמותיו של הקב"ה
7 שמות שאינם נמחקים
הוי"ה · אדנ"י · א"ל · אלהי"ם · אלו"ה · צבאו"ת · שד"י
מילויים לשם הוי"ה
שם ע"ב · שם ס"ג · שם מ"ה · שם ב"ן
שמות נוספים
אהי"ה · שם מ"ב · שם ע"ב (ע"ב תיבות) · א"ל אדנ"י · א"ל הוי"ה · א"ל שד"י · אגל"א · י"ה
כינויים
אלופו של עולם · הקב"ה · ה' אחד · עצמות ומהות · קדמון · אדון · אדם העליון · לא אדם · מלך מלכי המלכים · אויבערשטער · שלום

שם מ"ב הוא משמותיו של הקב"ה, הנקרא בשם זה משום שיש בו מ"ב אותיות. מ"ב אותיות אלו הם ראשי התיבות של תפילת "אנא בכח"[1]. ענינו של שם זה הוא העלאה.

ענינו[עריכה]

בשם מ"ב יש מ"ב אותיות, שהם ראשי התיבות של תפילת אנא בכח:

אב"ג ית"ץ

קר"ע שט"ן
נג"ד יכ"ש
בט"ר צת"ג
חק"ב טנ"ע
יג"ל פז"ק
שק"ו צי"ת

בתפילה ישנם שבעה פסוקים, שכל אחד מהם כולל שש תיבות - כנגד שבעת המידות, כפי שכל אחת מהן כוללת שש. הסיבה לכך שכל אחת כוללת שש ולא שבע, היא כי ספירת המלכות אינה כלולה בכל אחת מהמידות בשם זה, כיון שענינה ההמשכה והגילוי למטה, ואילו שם זה ענינו ההעלאה ממטה למעלה[2]. שש מדות אלו שבכל פסוק נרמזות בפסוק על המלאכים, שלהם "שש כנפים . . ובשתים יעופף"[3], כלומר, עליית המלאכים מלמטה למעלה[4].

מבואר ששם זה כולל את ל"ב נתיבות חכמה בתוספת עשר, שהם עשר הספירות[5]. מביאור זה מובן ששם מ"ב כולל לא רק את ספירת הבינה (שבה הם הל"ב נתיבות חכמה), אלא גם את ספירת החכמה, ולכן בשם זה מגיעים לדרגת ביטול גבוהה ביותר[6].

שם זה גבוה יותר משם ע"ב[7].

שם מ"ב דהויות[עריכה]

שם מ"ב נוסף הוא "שם מ"ב דהויות", שכנגד שם זה ישנן מ"ב תיבות בקדיש: ד' תיבות "יתגדל ויתקדש שמיה רבא" הן כנגד ד' אותיות שם הוי"ה, י' התיבות עד "ויקרב משיחיה" הן כנגד י' אותיות המילוי של שם הוי', וכ"ח התיבות שמ"אמן יהא שמיה רבא" עד "דאמירן בעלמא" הן כנגד אותיות המילוי למילוי[8].

שם זה כולל את ששת המידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד כפי שכל אחת מהן כלולה משבע[2].

ענינים השייכים אליו[עריכה]

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – אנא בכח

מ"ב המסעות שעשו בני ישראל במדבר הם כנגד שם מ"ב, שהוא בחינת עליה מדרגה לדרגה[2].

בפרשת "ואהבת" יש מ"ב תיבות, כנגד שם מ"ב. שם זה, שהוא שם העלאה שייך לגבורה, בניגוד לתוכן הפרשה - "ואהבת" - שהוא תוכן של חסד ואהבה. תופעה זו מכונה בזוהר אחליפו דוכתייהו, שאור החסד מאיר בכלי הגבורה ואור הגבורה מאיר בכלי החסד[9].

בכל זמן שבו ישנה עלייה מלמטה למעלה, אומרים את תפילת "אנא בכח" שראשי התיבות שלה הם שם מ"ב, שענינו העלאה. כך בקריאת שמע שעל המיטה, בקבלת שבת ועוד[10].

ראו גם[עריכה]

הערות שוליים

  1. פרדס שער כא (פרטי השמות) פרק יב ויג.
  2. 2.0 2.1 2.2 לקוטי תורה מסעי צב, ב.
  3. ישעיה ו, ב.
  4. לקוטי תורה ואתחנן יג, ב.
  5. תיקוני זוהר תיקון ד'.
  6. אור התורה מסעי ע' א'שמט.
  7. ראה אור התורה משפטים ע' א'קטו.
  8. פרי עץ חיים שער הקדיש פרק ב.
  9. לקוטי תורה מסעי וואתחנן שם. מאמרי אדמו"ר הזקן על התורה חלק ב' ע' תשח ואילך. סידור עם דא"ח שער הק"ש עד, א ואילך. אמרי בינה שיר הק"ש פרק מט. דרך מצוותיך, שרש מצוות התפילה, פרק יד. אור התורה דרושים לשבועות ע' קלח. ואתחנן ע' ב'רמג.
  10. ראה בהרחבה בערך אנא בכח.