קובץ הערות וביאורים - אהלי תורה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שער הקובץ

קובץ הערות וביאורים הוא קובץ הערות התמימים ואנ"ש מרכזי היוצא לאור בקראון הייטס ובו משתתפים רבנים, ראשי ישיבות, אברכים ותמימים מכל העולם. הקובץ יוצא לאור באופן רשמי מידי שבועיים.

הקובץ נערך ויוצא לאור על ידי תומכי תמימים אהלי תורה קראון הייטס ומתלבנים בו נושאים בתורתו של הרבי, נגלה, חסידות, הלכה ושונות.

עורכו הראשי הוא הרב אברהם יצחק ברוך גרליצקי, מראשי ישיבת אהלי תורה, וסגנו היה המנהל הרוחני הרב אפרים פיקרסקי. כמו כן כל שנה נבחרים שניים או שלושה תלמידים מהישיבה לשמש כעורכים[1].

במתכונתו הראשונית הופיע הקובץ החל מקיץ תשל"ג תחת השם "שו"ת התלמידים - אהלי תורה". באותן שנים הייתה מתכונתו צנועה והוא הופיע כמה פעמים בשנה, לקראת מועדים שונים. בשמחת תורה של שנת תש"מ דיבר הרבי על הצורך להוסיף בלימוד התורה במשך כל השנה באופן מיוחד. כתוצאה מכך החלו תלמידי הישיבה להוציא לאור את הקובץ מדי שבוע, החל משבת פרשת בראשית אותה שנה, תחת השם "הערות וביאורים"[2]. מאוחר יותר החל הקובץ להופיע מדי שבועיים.

הרבי היה מקבל בכל שבוע את הקובץ הראשון שיצא מבית הדפוס. פעמים רבות היה הרבי עונה לשאלות שונות שנשאלו בקובץ. הוא אף נתן הוראות ביחס לעריכת הקובץ ולצורתו. בשנת תשמ"ו הנהיג הרבי שקהל החסידים ישאל שאלות על התורה ויפרסמן בקובץ, והוא יענה על השאלות בפומבי, בהתוועדויות.

עם הכותבים הקבועים בקובץ נמנים הרבנים יהודה לייב שפירא, חיים רפפורט, לוי יצחק רסקין, שלום דובער לוין, אליהו מטוסוב, אברהם אלאשווילי, גדליה אוברלנדר, ברוך אוברלנדר, אלימלך יוסף סילברברג והרב יוסף שמחה גינזבורג. בעבר היה כותב באופן קבוע הרב אהרן חיטריק.

המערכת במשך השנים[עריכה]

 • תש"מ - לוי מוצקין, אליעזר גרשון שם-טוב, משה דרייזין, שניאור זלמן איידלמן.
 • תשמ"א - משה דרייזין, שניאור זלמן איידלמן, נפתלי גרינברג, שמעון מוצקין, יוסף חן.
 • תשמ"ב - כתריאל שם-טוב, יוסף חן.
 • תשמ"ג - יוסף חן, יוסף יצחק לו, אברהם הולצברג, חיים שאול שטיינמיץ.
 • תשמ"ד - אברהם הולצברג, יוסף יצחק לו.
 • תשמ"ה - אברהם הולצברג, מנחם מענדל פעלער, חיים שאול שטיינמיץ, יהונתן רייניץ, יוסף יצחק קעלער.
 • תשמ"ו - יהונתן רייניץ, אברהם ליפשיץ, יוסף יצחק קעלער, מיכאל רייניץ, אפרים קעלער, יצחק הומינער, שמואל נמירובסקי, אברהם בערנשטיין.
 • תשמ"ז - מיכאל רייניץ, אפרים קעלער, יצחק הומינער, שמואל נמירובסקי, נחמן ווילהלם, לוי רייצס, לוי שם-טוב, מנחם מענדל אזימאוו, משה דוד הכהן כהן.
 • תשמ"ח - אפרים קעלער, יצחק הומינער, שמואל נמירובסקי, מנחם מענדל אזימאוו, מנחם מענדל ליפסקער, מאיר גרשון הכהן כהן.
 • תשמ"ט - אפרים קעלער, יצחק הומינער, שמואל נמירובסקי, מאיר גרשון הכהן כהן, דוד מונדשיין, חיים הכהן כהן, שאול ווילהלם, משה מרדכי סעריבראנסקי.
 • תש"נ - חיים הכהן כהן, שאול ווילהלם, משה מרדכי סעריבראנסקי, מרדכי פרקש, שניאור זלמן קאזין, יוסף יצחק הלברשטם, יעקב מאיר קוביטשעק.
 • תנש"א - דוד מונדשיין, חיים הכהן כהן, יוסף יצחק הלברשטם, יעקב מאיר קוביטשעק, אלכסנדר הפנהיימר, אליעזר שמאי הלוי סאלעק.
 • תשנ"ב - חיים הכהן כהן, יעקב מאיר קוביטשעק, אלכסנדר הפנהיימר, אליעזר שמאי הלוי סאלעק, יוסף יצחק הלוי לוי, פסח צבי שמערלינג, יוסף יצחק אייווס, שמעון פוטאש, עמרם פרקש, מאיר ארי' שמערלינג, יעקב טלזנר.
 • תשנ"ג - עמרם פרקש, מאיר ארי' שמערלינג, יעקב טלזנר.
 • תשנ"ד - עמרם פרקש, יוסף יצחק עמאר, מאיר ארי' שמערלינג.
 • תשנ"ה - בן-ציון קארף, לוי יצחק אזימאוו, גדלי' חנוך פוטאש, יוסף יצחק עמאר, מאיר ארי' שמערלינג.
 • תשנ"ו - לוי יצחק אזימאוו, גדלי' חנוך פוטאש, חיים גרייזמאן, לוי יצחק הכהן זרחי, יוסף יצחק מלכא, יוסף רבינוביץ.
 • תשנ"ז - ישכר שלמה ביסטריצקי, יעקב בלאכמאן, מנחם מענדל גרייזמאן, דוד האלצבערג, זאב וואלף גאפין, אשר הלוי קריצ'בסקי, מנחם מענדל זלצמאן.
 • תשנ"ח - מרדכי יואל גולדשטיין, מנחם מענדל גרייזמאן, מנחם מענדל זלצמאן, שלום דובער חזן, חיים מאיר הלוי ליבערמאן.
 • תשנ"ט - חיים אליעזר זלמנוב, יוסף יצחק ביסטריצקי, יוסף יצחק פלדמן, מנחם מענדל זילבערשטיין, משה מנחם מענדל סילווער, נפתלי דן מאראס, שלמה ישעי' רפופורט.
 • תש"ס - דוד איזאגווי, דוד ארי' לייב זילבערשטיין, יוסף יצחק זילבערשטיין, לוי יצחק חזן, חיים אליעזר טווערסקי, ישעיה גרליצקי.
 • תשס"א - צבי אפרים בראנשטיין, יעקב ליב בייטעלמאן, חיים אליעזר טווערסקי, ישעיה גרליצקי, בנימין הלוי לוין.
 • תשס"ב - לוי גנזבורג, לוי יצחק גרייזמאן, שלום דובער הכהן הענדל, שלום דובער וואלאסאוו, משה זילבערשטיין, מרדכי לייב זאנדהויז, דוד הכהן כהן, ישראל הלוי לוין.
 • תשס"ג - שמואל ביסטריצקי, לוי גנזבורג, שלום דובער הכהן הענדל, ישראל הלוי לוין, יוסף יצחק קנלסקי, מנחם מענדל שכטר.
 • תשס"ד - מנחם מענדל שפירא, מנחם מענדל הכהן בלוי, איסר ניו, מנחם מענדל בריקמאן, נחום ריבקין, שניאור זלמן בענדעט, נפתלי הערץ גולדשמיד, מנחם מענדל ליין.
 • תשס"ה - לוי יצחק שפירא, שמעון שטילערמאן, זאב סלאווין, לוי יצחק בראנשטיין, חיים ראזענפעלד, נחמן דוב וויכנן.
 • תשס"ו - ישראל ליין, נפתלי הערץ גולשמיד, משה ביסטריצקי, שמואל חיטריק, יהודה לייב מאראס, לוי יצחק ברוק.
 • תשס"ז - מנחם מענדל שפירא, מנחם מענדל פעווזנער, משה גורארי', דוב בער דלוון, יואל ניו, חיים שמריהו גורארי'.
 • תשס"ח - יעקב פלדמן, שלמה לברטוב, דוב בער דלוון, משה מרדכי גינזבורג, מנחם מענדל ליין.
 • תשס"ט - מנחם מענדל ניסן בראנשטיין, מנחם מענדל הלוי דזייקאבס, בנימין דרוק, שרגא דוד המניק, מנחם מענדל ברונשטיין.
 • תש"ע - שמואל שפירא, ראובן זילבערשטיין, מנחם מענדל קאניקאוו, מנחם מענדל מישולובין, לוי יצחק הלוי רייטשיק, יוסף בוימגארטען.
 • תשע"ב - אלחנן דוב גורליק, יוסף ניגרי, לוי טלזנר, אברהם חיים שטערן, אברהם אבא הלוי רייטשיק.
 • תשע"ג - מנחם מענדל גאלדברג, שניאור זלמן גאלדברג, מנחם מענדל גינסברג, מנחם מענדל הכהן כצמאן, לוי טלזנר, אלחנן דוב גארליק, שלום דובער סלבטיצקי.
 • תשע"ד - ישראל ירמק, מנחם מענדל אינגליס, מרדכי שלמה ווילהעלם.
 • תשע"ה - מ"מ שטרסברג, שמואל בערקאוויטש, י"י מהפור, יסי ליפסקר, מ"מ גאנזברג, מ"מ ווייספיש, מ"מ בערגשטיין.
 • תשע"ו - מנחם מענדל וואלאוויק, מנחם מענדל ראטנברג, שמואל בראנשטיין, לוי יצחק פעווזנער, מנחם מענדל בראנדוויין, מנחם מענדל פרידמן.
 • תשע"ז - הבנש"ק מנחם מענדל בראנדוויין, אהרן אייזיק בראנשטיין, דובער גראסבוים, חנן טייכטל, חיים שובאוו, משה שפירא.
 • תשע"ח - דובער גראנער, מנחם מענדל לוינזון, מנחם מענדל עהרענרייך, מנחם מענדל ראזענבלוה.
 • תשע"ט - שלום דובער דיק, ארי' דוב איידעלמאן, מנחם מענדל אזימאוו, אברהם שלמה ווייספיש, מרדכי שכנא צירקינד, מנחם מענדל קאניקאוו, מנחם מענדל בראנדוויין.
 • תש"פ - מנחם מענדל אזימאוו, מנחם מענדל בראנדווין, לוי יצחק הכהן כ"ץ, מנחם מענדל מונדשיין, מרדכי שכנא צירקינד.
 • תשפ"א - חיים דוד נטע בראנשטיין, שניאור זלמן גלזמן, שמואל פלטיאל, שלום דובער צייטלין, ישראל יצחק קארף, מנחם מענדל קרעמער.
 • תשפ"ב - שלום דובער גורארי', מנחם מענדל אוירכמאן, מנחם מענדל חזן, אברהם יעקב הכהן כ"ץ, דוד ליפשיץ.
 • תשפ"ד - לוי שי' אייזנבאך, מאיר שי' אבצן, יהושע זעליג שי' גרייזמאן, חיים ארי' שי' יעקבאסאן, הת' מנחם מענדל שי' המבורגר, אברהם זאב שי' מינץ, לוי יצחק שי' פוטאש, מנחם מענדל שי' רייטער

קישורים חיצוניים[עריכה]

הערות שוליים

 1. חברי המערכת במשך השנים.
 2. ראו עדות הרב אליעזר שם טוב, שבועון כפר חב"ד גליון 1984 עמוד 37.