עקיבא איגר

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף עקיבא אייגר)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ר' עקיבא איגר

רבי עקיבא איגר היה רב, פוסק הלכה, ראש ישיבה ומגדולי דורו.

תולדות חיים[עריכה]

נולד בעיר אייזנשטייט בהונגריה ביום י"א חשוון תקכ"ב, לאביו רבי יעקב משה גינז, ממשפחה רבנית ידועה. אמו הרבנית גיטל הייתה ידועה בצדקותה וחכמתה, הייתה בתו של רבי עקיבא איגר הראשון, רבה של פרשבורג.

הוא למד בישיבתו של דודו רבי וואלף איגר בברעסלוי.

בהגיעו לפרקו נשא לאישה את בתו של רבי יצחק מרגליות מליטא, גביר גדול ובעל יחוס. ממנה היו לו שני בנים ושתי בנות, ולאחר מכן נפטרה בצעירותה.[1]

נסתלק לישיבה של מעלה י"ג בתשרי תקצ"ח.

עוסק בספר התניא[עריכה]

חתנו של רבי עקיבא הרב בירנבוים העיד, כי ספר התניא היה מונח על שולחנו של חותנו הקדוש בתמידות![דרוש מקור][2]

אצל רבותינו נשיאנו[עריכה]

עם אדמו"ר האמצעי[עריכה]

בהיות האדמו"ר האמצעי במעייני הרפואה בקארלסבאד, התראה עם רבי עקיבא איגר.

רבי עקיבא איגר יצא מפתח ביתו עם נר דלוק בידו לקבל את פניו, וכשראה את רבנו אמר לו: אור זרוע לצדיק.

אמר לו רבנו: עקיבא שנכתב בה"א כשר, והפסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה - סופי תיבות - עקיבה.

מסופר שאמר הרבי האמצעי לפני בואו שאינו רוצה לדבר עמו בלימוד כי הוא מחלק, "ואנא חילוק לא ידענא".

הם דיברו בענין המחלוקת בין החסידים והמתנגדים, והגאון רבי עקיבא איגר ברוב צדקתו אמר שאין הוא נוטה לשום צד ובעיניו כולם צדיקים.[3]

באותה הזדמנות, שהייתה בין השנים תקפ"א - תקפ"ה, אמר לפניו גם מאמר חסידות. המאמר נדפס במאמרי אדמו"ר האמצעי.[4] רבי עקיבא איגר נהנה אך כבדה אוזנו משמוע, כפי שכתב אדמו"ר האמצעי במכתבו. כמו כן אמר לו כמה מחידושי חתנו אדמו"ר הצמח צדק, ורבי עקיבא נהנה מהחידושים.


באגרת נ"ז באגרות קודש שלו כותב אדמו"ר האמצעי:

אך בפוזנא הייתי אצל הגאון הישיש רבי עקיבא איגר, וכינוי שמו איגר. והוא איש תם וישר [וירא אלקים], ולא ידע בעניני דהאי עלמא כלום, מלובש בזופעצע פשוט ושטריימיל של עלקע[5] קרוע[6] (וזוגתו וב"ב כאשכנזים וערומים כו' וזה פלא). וקבל אותנו בכבוד גדול וביטול גדול, כי עניו ושפל ופשטן הוא עם כל אדם.

וממשיך לכתוב אודות הפגישה הזו.

אצל אדמו"ר הצמח צדק[עריכה]

אדמו"ר הצמח צדק כותב:

פוק חזי כמה החמירו גאוני וחכמי הדור ה"ה הגאון המנוח מ' עקיבא איגר ז"ל וב"ד

אגרות-קודש אדמו"ר ה"צמח צדק" אגרת כ"ז

.

באגרות אחרות כותב אדמו"ר הצ"צ על רבי עקיבא תארים מיוחדים, כגון: "הגאון המפורסם" וכדו' ומצטטו רבות.

בספריה[עריכה]

בידי אדמו"ר הריי"צ היה שולחן ערוך, עם כתב יד של הגאון רבי עקיבא איגר, שקיבל במתנה מהרב מאיר אשכנזי.[7].

בספריית אגודת חסידי חב"ד ישנה תמונה נדירה ומקורית של רבי עקיבא, שהודפסה בספר 'מבית הגנזים'.

קישורים חיצוניים[עריכה]


הערות שוליים

  1. שמועסן מיט יונגע קינדער
  2. ראה גם באגרות סופרים עמ' 56 שם מעיד חתנו הנ"ל שבין ספריו היה גם ספר התניא.
  3. אוצר סיפורי חב"ד בשם ילקוטי סיפורים עמודים פה-פו.
  4. שם בהערות.
  5. מין ממיני איילים.
  6. נוסח אחר: גרוע.
  7. אגרות הריי"צ