סמל חבדפדיה.png

הידעת? אנשי חינוך, עיתונאים וסופרים נעזרים במידע שבחב"דפדיה ומעבירים אותו לרבבות
לחצו כאן לתרומה ועזרו לנו להפיץ את מעיינות החסידות בצורה הטובה ביותר

עיר קטנה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עיר קטנה הוא משל מן הגמרא המובא בספר התניא לבאר את מאבק הנפש האלוקית והנפש הבהמית בשליטה בגוף.

מקור המשל[עריכה]

מקור הביטוי "עיר קטנה" הוא מן הכתוב בקהלת ט יד - טו: "עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אתה ובנה עליה מצודים גדלים: ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא".

בגמרא במסכת נדרים לב ע"ב נאמר: "ואמר רמי בר אבא, מאי דכתיב: עיר קטנה ואנשים וגו'? עיר קטנה - זה הגוף, ואנשים בה מעט - אלו אברים, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה - זה יצר הרע, ובנה עליה מצודים וחרמים - אלו עונות, ומצא בה איש מסכן וחכם - זה יצר טוב, ומלט הוא את העיר בחכמתו - זו תשובה ומעשים טובים, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא - דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טוב".

ביאור על פי חסידות[עריכה]

בספר התניא מובא המשל של עיר קטנה על מנת לבאר את מאבק הנפש האלוקית והנפש הבהמית בשליטה על הגוף. מבואר כי הנפש האלוקית היא היצר הטוב השורה בחלל הימני של הלב, והנפש הבהמית היא היצר הרע השורה בחלל השמאלי של הלב. ושני נפשות אלו נאבקות בשליטה על הגוף, ועל לבושי הנפש, מחשבה דיבור ומעשה. שנפש האלוקית רוצה באלוקות ובקיום תורה ומצוות ונפש הבהמית נגררת אחרי עניני עולם הזה. ובעבודת האדם הבינוני לכוף את נפשו הבהמית אל נפשו האלוקית שלא תהיה לנפש הבהמית שליטה בעיר קטנה אפילו לרגע אחד.