יצר הרע

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

יצר הרע או שטן, הוא הוא כינוי לכח המניע את האדם לפעול בניגוד לרצון הבורא. בחסידות מבואר[1] שההבדל בין היצר הרע לנפש הבהמית הוא שהמונח 'נפש הבהמית' מדבר על קליפת הנוגה של כח השכל של האדם, ואילו המונח 'יצר הרע' מדבר על קליפת הנוגה של כח המידות שבאדם, ע"כ הלשון היא 'יצר' הרע מל' צורה, מאחר שצורת הרצון איך ומה הוא מגיע דווקא במידות, ואילו בשכל הוא עדיין מופשט ולו יותר תואם הלשון 'נפש'.

מקורות ושמות[עריכה]

בתורה מופיע המונח "יצר לב האדם רע מנעוריו", המרמז לפעולתם של כוחות אלו כבר מיום היוולדו של התינוק[2].

בתלמוד ובמדרשים לעיתים היצר הרע מופיע כדמות חיצונית המסיתה את האדם לעבירה.

לעיתים מכונה היצר הרע בשם שטן[3].

במסכת סוכה מסופר על מספר שמות שהוענקו ליצר הרע: "דרש רבי עוירא ואיתימא רבי יהושע בן לוי: שבעה שמות יש לו ליצר הרע - הקדוש ברוך הוא קראו "רע"; משה קראו "ערל"; דוד קראו "טמא"; שלמה קראו "שונא"; ישעיהו קראו "מכשול"; יחזקאל קראו "אבן"; ויואל קראו "צפוני"[4].

כינוי נוסף ליצר הרע הוא זקן וכסיל או מלך זקן וכסיל. מקור הביטוי במדרש רבה: "מלך זקן וכסיל - זה יצר הרע. ולמה קורא אותו מלך? שהכל שומעין לו. ולמה קורא אותו זקן? שמזדווג לו מילדותו ועד זקנתו. ולמה קורא אותו כסיל? שהוא מלמד לאדם דרך רעה"[5].

כינוי נוסף ליצר הרע הוא 'אורח'[6] , ועל ידי תורה וגמילות חסדים, ובפרט על ידי הכנסת אורחים, יכול האדם לגרש 'אורח' זה[7].

מלחמת היצר[עריכה]

על האדם לכבוש את יצרו; ואף נאמר במשנה במסכת אבות: "איזהו גיבור הכובש את יצרו"[8]. בתוך כל אדם שוכנים שני יצרים: היצר הטוב והיצר הרע. חז"ל דורשים את הפסוק: "טוֹב יֶלֶד מִסְכֵּן וְחָכָם מִמֶּלֶךְ זָקֵן וּכְסִיל אֲשֶׁר לֹא יָדַע לְהִזָּהֵר עוֹד"[9], כמתייחס לשני היצרים; היצר הרע מכונה בשם "מלך זקן וכסיל", מכיוון שהוא נכנס אל האדם כבר בלידתו, ולעומתו היצר הטוב מכונה בשם "ילד מסכן וחכם", שכן גמר כניסתו אל האדם הוא רק שלוש עשרה שנים לאחר הלידה - בזמן בר המצווה.

במסכת שבת נכתב: "כך היא אומנתו של יצר הרע: היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, והולך ועושה"[10]. גישה דומה ניתן למצוא במסכת סוכה: "אמר רבי אסי: יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא (חוט דק) ולבסוף דומה כעבותות העגלה (חבל עבה)"[11].

אחת מדרכי התמודדות עם היצר הרע היא: "רבי ישמעאל אומר: אם פגע בך מנוול זה - משכהו לבית המדרש"[12].

הערות שוליים

 1. 'וזאת התרומה' עת"ר.
 2. בראשית, פרק ח', פסוק כא.
 3. במסכת בבא בתרא (דף ט"ז, א') נאמר "הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות הוא שטן".
 4. תלמוד בבלי, מסכת סוכה דף נ"ב, עמ' א.
 5. מדרש רבה על ספר קהלת, ד, יג.
 6. סוכה נב, ב: "אמר רבא בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש שנאמר (שמואל ב יב, ד) ויבא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לאורח, וכתיב ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו". מובא גם ברש"י על עבודה זרה ה, ב.
 7. ספר הליקוטים דא"ח צמח צדק, ערך 'אורח'.
 8. משנה, אבות, ד.
 9. ספר קהלת, פרק ד, יג.
 10. מסכת שבת, דף ק"ה.
 11. מסכת סוכה, דף נ"ב.
 12. מסכת קידושין דף ל.