עגולים ויושר

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
סדר השתלשלות
לפני הצמצום
עצמות ומהות · מאור · אור אין סוף · עשר ספירות הגנוזות · יחיד · אחד ויחיד · קדמון · טהירו עילאה
הצמצום והקו
צמצום הראשון · טהירו תתאה · מקום פנוי · רשימו · נקודה קו שטח · קו וחוט · עגולים ויושר · אור מקיף · אור פנימי · ראש תוך סוף
בי"ע דכללות
אבי"ע (השתלשלות כללית)

אדם קדמון · עולם העקודים · עולם התוהו · אור ישר · אור חוזר · שם ע"ב · שם ס"ג · שם מ"ה · שם ב"ן

אבי"ע דפרטות
עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה

עולם האצילות · עולם הבריאה · עולם היצירה · עולם העשייה · בי"ע · פרסא

סוגי השתלשלות
יש מאין · עילה ועלול · קפיצה ודילוג · אין ערוך

עיגולים ויושר הם שני בחינות כלליות בהשתלשלות העולמות. שבבחינת עיגולים האורות כלולים בהתכללות בבחינת העלם מבלי התחלקות לפרטי פרטים בבחינת גילוי. ולכן נקרא בשם עיגולים, שהעיגול הוא בהשוואה אחת ואין בו התחלקות. ובבחינת יושר הוא כשמתגלים האורות ומתחלקים לפרטי פרטיות.

ביאור בחסידות[עריכה]

להסברת ענין עיגולים ויושר מובא משל הרב המשפיע שכל לתלמיד, שבעצמות שכלו הרי הוא כולל את שכלו של התלמיד מראשו לסופו. וגם בתחילת השגתו של התלמיד, אזי שכל התלמיד הוא מוקף על דרך משל מאור אותו השכל שמשפיע לו הרב, ואותו אור השכל עודף על שכל התלמיד והשגתו ומקיפו מכל צד. וביאור הענין שבתחילת השפעת השכל אינו משיג את השכל לעומקו הוא רק בדרך כלל בלי התחלקות לעמוד על כל חלקי השכל והסברו כל דבר בפני עצמו. ולכן כללות אותו השכל מקיף לשכל התלמיד בבחינת מקיף ואינו בבחינת התחלקות. וזהו משל לעשר ספירות דעגולים. אמנם אחר כך כשמתבונן התלמיד בשפע השכל וירד לעומקו וישיגו היטב, אז יהיה אדרבא שכלו מקיף לאותו שפע השכל שיכנס בו שפע השכל בבחינת אור פנימי ממש שיבין אותו יפה וגם יעמוד על כל חלקי הסברות שבו כל אחד על מכונו בפני עצמו והוא על דרך משל עשר ספירות דיושר.

מעלתם[עריכה]

עשר ספירות דעגולים הוא בבחינת נפש שהוא תחילת ההשגה, ועשר ספירות דיושר הוא בבחינת רוח, שגבוה יותר מנפש. ואף שהעגולים הם בבחינת מקיפים על היושר, הרי מכל מקום שורש היושר הוא גבוה מן העיגולים. שענין היושר הוא כעין הנקודה שעליה סובב כל העיגול, שהנקודה גבוהה יותר מן העיגול המקיף עליה. וזהו כענין נקודה בהיכליה, שהנקודה גבוהה יותר מן ההיכל, שהנקודה היא בבחינת חכמה, וההיכל הוא בבחינת בינה.

בעולמות[עריכה]

ענין עיגולים ויושר יש בכל העולמות, שבכל העולמות יש עשר ספירות דעיגולים שבהם נכללים האורות בבחינת מקיף, ויש עשר ספירות דיושר בהם מתחלקים הספירות לפרטי פרטים.

לקריאה נוספת[עריכה]

  • לקוטי תורה פרשת שלח, ד"ה "ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר".