ניגון הורודישטשר

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

את ניגון הורודישטער היה רגיל המשפיע ר' זלמן הבלין לשורר בהתוועדויות בפני תלמידי ישיבת תומכי תמימים הורודישץ.

ניגון זה הוא ניגון קי"ח בספר הניגונים.

רקע[עריכה | עריכת קוד מקור]

בנו של המשפיע הרב זלמן הבלין, מתאר זיכרונות מימי ישיבת תומכי תמימים בהאראדיץ'[1]:

"זכורני את ההתוועדות שהיו נערכים בהאראדישץ, שאבא [המשפיע ר' זלמן הבלין] ז"ל היה יושב עם התלמידים ומדבר לפניהם דברי חסידות והתעוררות, והיה מספר דברים וענינים מרבותינו הקדושים זצוק"ל זיע"א והחסידים הגדולים, והיה מדבר ומשפיע ומסביר כל כך את הענינים שהיה מדבר בהם, בהתמסרות והתקשרות להענינים, עד שהענינים היו חודרים לתוך תוכם ופנימיותם של התלמידים ... והיו כולם מנגנים ובוכים. ועל פי הרוב היו מנגנים את הניגון של הפאסטעכל שנאבד לו הצאן, והוא ירא לבא לאדוניו בלי הצאן, והי' מחפש אחרי הצאן. ובכל התוועדות היו התלמידים מקבלים עליהם פועל טוב לשפר את מעשיהם, ואני גם כן הייתי יושב עמהם על הארץ ומנגן בבכיות עצומות, כי הניגונים והבכיות נגעו לליבי ממש, והייתי מקבל עלי בכל פעם להיטיב דרכי בעבודת ה'".

בהמשך מספר שם, שהביאו מליובאוויטש את הניגון "אחד הוא בעליונים" (כנראה, הניגון הנקרא אצלינו "אדיר הוא (ניגון)").

זיהוי הניגון בגזירה שווה בספר הניגונים מופיע "הניגון מהאראדיץ'", ניגון מספר קי"ח, אשר כה מתואר עליו בספר הניגונים: "עיר האראדיטש ברוסיה הלבנה – עיירה קטנה סמוכה לליובאוויטש – מרובה באוכלוסין של חסידי חב"ד, ומשך זמן ידוע היה שם סניף מישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, בשנות תרס"התרע"א, תחת השגחת המשפיע הרב זלמן הבלין, וזה אחד מהניגונים שהיה רגיל בפיהם לשורר בעת התועדות חסידים".

ודאי הדבר שהיו שרים ניגונים רבים בהתוועדויות של הישיבה בהורודיץ', כמו בכל ישיבה, אבל נראה כי הניגון הלזה הוא הניגון המיוחד שהיה מאפיין את הישיבה ושמו נקרא על שמה, וזה מבסס את הסברה, שהניגון שהיו מנגנים באותה ישיבה "על פי רוב" כפי תיאורו של ר' חנוך הענדיל, שהוא הניגון של של הפאסטעכל שנאבד לו הצאן, הוא הוא ניגון קי"ח שבספר בניגונים, "הניגון מהאראדיץ'".

פיענוח המשל והנמשל: שלוש בבות הניגון לפי תיאורו הקצר והמתומצת של ר' חנוך הענדיל הבלין, יש בניגון זה, שלוש תנועות, המבטאות את סיפורו של הרועה: איך שאבד לו הצאן; איך שירא לבוא לאדוניו בלי הצאן; איך שמחפש את הצאן.

הניגון הוא ניגון מרירות, ובו שלוש בבות לא ארוכות, שלכאורה עולות יפה בקנה אחד עם התיאור של הרועה.

בתרגום סיפורו של הרועה לעבודת ה' בדרך החסידות, שלושת הבבות הן:

א. "איזהו שוטה, זה המאבד מה שנותנים לו", האדם איבד את ה"מה" שבנשמה[2], בגלל רוח שטות, ומזה הוא בשברון לב. ועל דרך "תעיתי כשה אובד"[3].

ב. אינו מוצא מקום לעצמו (ע"ד בניגון "סטאוו יא פיטו" – שהרבי לימד בשמחת תורה תשכ"ג, שאומר בניגון איך שיצטרך לתת "חשבון צדק" לפני האדון), מחליט שחייב למצוא את האבידה.

ג. כאן הניגון מתרומם, בבבא השלישית יש הכי הרבה חיות. בנמשל, להשיב את האבידה זה בעצם עבודת התשובה. "ובקשת משם ומצאת", למצוא את האבידה במקום שאיבד[4].

ועכשיו, תראו את זה בתווים... בבא ראשונה, מתחילה בטונים נמוכים וכולה נסובה סביב הטונים הנמוכים ונמשכת אליהם, בנימה של שברון לב (הסול דייז הוא אפקט השברון), ושפלות מוגברת:

בבא שניה, כבר על תחילתה מתרוממת יותר מאשר ראשונה (מגיעה ומבליטה את צליל ה'לה', שהוא איננו שברון לב כמו הסול דייז), אבל בנימה של תחינה. ייתכן שהמעברים הקופצים מצליל 'מי' ל'לה' (טוניקה וסוב דומיננטה), מבטאים טלטלה פנימית, דוגמת מי שאינו מוצא מקום לעצמו ונזרק מצד לצד.

בבא שלישית, היא הזעקה שבניגון. הנקודה ההתחלתית של בבא זו היא בפסקה של הבבא הקודמת (צליל ה'לה'), המשולש המז'ורי שבסופה נותן טעם לתקווה וביטחון, התגברות על השפלות העצמית וכוח ועוצמה לפעול, לחפש, להשיג את המטרה.

בדוגמת אדם המחפש דבר מה, שמנסה להתרומם כדי לראות מעבר לקצה האופק שלו, כך תנועת הניגון כאן, היא במגמה להסתכל מגבוה יותר.

קיים דימוי מסויים בין בבא זו בניגון מהורודיץ', לבין הבבא השניה בניגון "כלות הנפש" של ר' הלל פוצ'פר, תלמידו של ר' זלמן הבלין, ראה בערך על ניגון 'כלות הנפש'.

בביצוע הנ"ל של "חב"ד קלאסיק":

  • בבא ראשונה: 0:17
  • בבא שניה: 0:49
  • בבא שלישית: עד 1:19
  • חוזר לבבא שניה: 1:53 עד 2:30

ניגון של רועה, שאבד לו המרעה מסופר בשם ר' דוד גולדשטיין (אחיו של ר' יוסי גולדשטיין), שהיה מקורב לבית הרב, והיה יוצא ונכנס ב-770 בדירת אדמו"ר הריי"צ והרבי, שפעם אחת, הוא פתח את הדלת, וראה את הרבי עומד בדירת אדמו"ר הריי"צ, ומנגן את הניגון הזה...

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]


ניגוני חב"ד - ספר הניגונים
כרך א:
א · ב · ג · ד · ה · ו · ז · ח · ט · י · יא · יב · יג · יד · טו · טז · יז · יח · יט · כ · כא · כב · כג · כד · כה · כו · כז · כח · כט · ל · לא · לב · לג · לד · לה-לט · מ · מא · מב · מג · מד · מה · מו · מז · מח · מט · נ · נא · נב · נג · נד · נה · נו · נז · נח · נט ·ס · סא · סב · סג · סד · סה · סו · סז · סח · סט · ע · עא · עב · עג · עד-עו · עז · עח-פג · פד · פה-פז · פח · פט-צ · צא · צב · צג · צד-צו · צז · צח · צט · ק · קא · קב · קג · קד · קה · קו · קז · קח · קט · קי · קיא · קיב · קיג · קיד · קטו · קטז · קיז · קיח · קיט · קכ · קכא · קכב · קכג ·קכד · קכה-קכח · קכט · קל · קלא · קלב-קלג · קלד · קלה · קלו-קלח · קלט · קמ · קמא · קמב · קמג · קמד · קמה · קמו ·קמז · קמח-קנ · קנא · קנב · קנג-קנח · קנט · קס · קסא · קסב ·קסג · קסד-קסה · קסו · קסז-קסט · קע · קעא · קעב-קעה
כרך ב:
חלק א: קעו · קעז · קעח · קעט · קפ · קפא · קפב · קפג · קפד · קפה · קפו · קפז · קפח · קפט · קצ · קצא · קצב · קצג · קצד · קצה · קצו · קצז · קצח-קצט · ר ·רא · רב · רג · רד · רה · רו · רז-רט · רי חלק ב: ריא · ריב · ריג · ריד-רטו · רטז · ריז · ריח-ריט · רכ · רכא · רכב · רכג · רכד ·רכה · רכו · רכז · רכח · רכט · רל · רלא · רלב · רלג-רלד · רלה · רלו · רלז · רלח · רלט · רמ · רמא · רמב · רמג · רמד · רמה-רמו · רמז · רמח · רמט · רנ · רנא · רנב · רנג · רנד · רנה · רנו · רנז · רנח · רנט · רס · רסא · רסב · רסג · רסד · רסה · רסו · רסז · רסח · רסט-רעט · רפ · רפא-רפג · רפד · רפה-רצח · ש-שא · שב · שג ·שד · שה · שו · שז · שח-שט · שי · שיא · שיב · שיג · שיד · שטו · שטז · שיז ·שיח · שיט · שכ · שכא-שכב · שכג-שכד · שכה · שכו-שמ · שמא · שמב · שמג-שמד · שמה · שמו-שמז

ניגונים לפי קטגוריה: ניגוני רבותינו נשיאינו · ניגונים שהרבי לימד · ניגונים שחוברו לכבוד הרבי · ניגוני געגועים · ניגוני שמחה · ניגוני ריקוד · ניגוני נצחון · ניגוני תנועה · ניגונים לפי מוצא · ניגונים לפי שפות · ניגונים שלא נכללו בספר הניגונים · מסורת הנגינה

ניתן לראות את שם הניגון באמצעות ריחוף עם סמן העכבר על מספר הניגון

הערות שוליים

  1. ספר "המשפיע" עמ' קי.
  2. ראה ספר המאמרים מלוקט ח"ב ס"ע שכט ואילך וש"נ.
  3. תהלים קיט. וראה ספר המאמרים תר"פ (לאדמו"ר הריי"צ) ס"ע לב ואילך.
  4. לקוטי תורה פ' ראה ד"ה אני לדודי הא' סעיף ב'.