הסגת גבול

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף השגת גבול)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מברשת לפסח.png ערך זה זקוק לעריכה: הסיבה לכך היא: לא אנציקלופדי.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

הסגת גבול הינו דין ומצוות לא תעשה, שנמנית כאחת מתרי"ג מצוות התורה.

מקור הדין[עריכה]

בתורה נאמר[1]"לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך אשר תנחל"". רש"י מפרש שמדובר באדם המרמה את שכנו על ידי סימון הגבול בין קרקעותיהם באופן לא נכון. איסור זה הוא מקרה פרטי של איסור גזל, ובכל זאת כאשר מדובר בקרקעות בארץ ישראל ייחד לו המקרא איסור מסוים. לא רק זאת, אלא שנכתב במקום אחר במקרא על מסיג גבול[2]: "ארור מסיג גבול רעהו".

ועוד אמרו[3]: "מנין למחליף דברי ר' אליעזר בדברי ר' יהושע ודברי ר' יהושע בדברי ר' אליעזר... שהוא עובר בלא תעשה? תלמוד לומר: 'לא תסיג גבול רעך'".

ייחס הרבי לדין[עריכה]

ריבוי פעמים עורר הרבי, לעיתים אף בהתבטאויות חריפות, על איסור השגת גבול בקשר לפעילות חב"ד ומוסדותיה.

פעמים רבות הפנה הרבי בענין אל הרבנים בבקשה לקבל את פסק דינם ובכתב שאין בפעולה חשש השגת גבול[4].

דוגמא בולטת לזה היה אחרי התוועדות פורים תשמ"ז בה עורר הרבי בלהט גדול על הצורך במודעות וציפייה לביאת המשיח ופעולות מעשיות להביא אותו בפועל ממש, ובהמשך לזה עורר על כך שוב ובאותיות חריפות התוועדות ש"פ ויקהל פקודי, ואכן דברי הרבי זעזעו את החסידים. לאור זאת התעוררו התמימים ב-770, יחד עם ר' משה סלונים, והחלו לפעול בענין, וכתבו על כך לרבי. בתחילה הפנה הרבי שאלה כללית בענין מה אמרו הרבנים: "להפתקה על דבר הפצה במכתבי עת וכו' ביסודו ועד וכו' בטח יודיע בפרטיות ובהקדם מה אמרו לו הרבנים שיחיו שככתבו דברו עמהם על דבר זה". לאחר שהרב סלונים השיב לרבי מה שהשיב כתב הרבי:"כנראה שגם קודם א"ב מקום ללימוד?! זה עשיריות בשנים שהן בחו"ל והן באה"ק עוסקים בהפצת (כולל גם דענינים כהנ"ל) וכן בגיוס כספים להנ"ל. וכל פעולות בזה הן השגת גבולם בתקפו הכי גדולותיכף ומיד יפסיקו כל הנ"ל, וישאלו הרבנים מה לעשות בהממון. מהשגת גבול לא תבנה חב"ד. [..] נוסף על מפורש בתורה בענין הסגת גבול – הכרזתי כו"כ פעמים על דבר זה בהתוועדויות הכי אחרונות. פשוט שעל כאו"א שי' לעשות ולהוסיף וכו' בהפצה, כולל השתדלות שיתוסף בהנעשה עד עתה – אבל זה יעשה על ידי עזר וכניסה בארגונים שבזה כו"כ שנים, לא על ידי השגת גבולם. בוודאי ימסרו להרבנים שי' דו"ח מדויק מהמגביות שעשו בכל הנ"ל (ויפסיקום מכאן ולהבא כנ"ל)"[5]

הסגת גבול ברוחניות[עריכה]

ישנה שיחה מפורסמת של הרבי[6] בנוגע להסגת גבול, שישנה גם הסגת גבול ברוחניות

ושצריך להבדיל בין טוב לבין הרע, שצריך להבחין בין מעשים של חיות ואלוקות לבין ההפך ח"ו.

אך שלימוד התורה אינה נכללת באותה איסור.

לקריאה נוספת[עריכה]

  • מהשגת גבול לא תיבנה חב"ד, במדור 'חיי רבי', שבועון כפר חב"ד גליון 1984 עמוד 48
  • השגת גבול בעבודת השליחות, בספר 'שו"ת השלוחים' להרב יהודה לייב נחמנסון, עמ' פב ואילך, תיג ואילך.
מצוות
תרי"ג מצוות · רמ"ח איברין דמלכא · דברי קבלה · מצוות דרבנן · הכנה למצווה · כוונת המצוות · ברכת המצוות · הידור מצווה
מצוות עשה נבחרות
אהבת ה' · אהבת ישראל · אכילת מצה · ברית מילה · ברכת המזון · גמילות חסדים · אמונה בה' · שילוח טמאים מהר הבית ובית המקדש · יראת ה' · כיבוד אב ואם · מזוזה · פריה ורביה · צדקה · ציצית · קידוש השם · קריאת שמע · שבת · שילוח הקן · תפילה · תפילין · תקיעת שופר · תשובה· הכנסת אורחים
מצוות לא תעשה נבחרות
עבודה זרה · גילוי עריות · שפיכות דמים · הסגת גבול

הערות שוליים

  1. ספר דברים, פרק י"ט, פסוק י"ד
  2. ספר דברים, פרק כ"ז, פסוק י"ז.
  3. ספרי, שם
  4. ראה לדוגמא ליקוט מענות קודש תשמ"ב מענה קמב, תשמ"ו מענה קפ, תשמ"ז מענה קכג
  5. ליקוט מענות קודש תשמ"ז מענה קכה וקכח
  6. תורת מנחם כרך יג, עמ' 239