המשך וככה תרל"ז

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
(הופנה מהדף המשך וככה - תרל"ז)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שער הספר
כריכת ההמשך - הוצאת תש"ה
הרבי יוצא מסוכתו כשבידו המשך וככה תרל"ז. כ"א תשרי תשל"ז

המשך וככה תרל"ז הוא המשך מאמרי חסידות של אדמו"ר המהר"ש הנחשב לאחד מ'ההמשכים' הידועים בתורת החסידות ומכונה "וככה הגדול"[1].

ההמשך כולל מ"ו מאמרי חסידות הכוללים קל"ה פרקים. מתחיל מדיבור המתחיל "וככה תאכלו אותו", חג הפסח תרל"ז, ומסתיים בשבת פרשת שמות תרל"ח.

ההמשך נדפס לראשונה בשנת תש"ה על ידי הרבי מלך המשיח שליט"א שהיה ממונה על הדפסת ספרים קה"ת באותה עת, מצילום כתב ידו של המעתיק הנודע ר' שמואל סופר.

רק שנים רבות לאחר מכן, ביו"ד שבט תשע"ג, הודפס מחדש ע"י מערכת אוצר החסידים באותיות מרובעות - ע"פ הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א[2], ובה נוספו (בסוף הספר) ליקוט שיחות קודש ורשימות אודות ההמשך, וכן מאמר ד"ה וככה והמשכו ד"ה כימי צאתך[3] דשנת תשל"ז, שנאמרו בקשר עם שנת המאה לההמשך ומיוסדים עליו. וכן בכמה מקומות שהי' נראה "פליטת הקולמוס" מוער על כך בשולי הדף.

אודותיו[עריכה | עריכת קוד מקור]

אדמו"ר הרש"ב כתב[4] אודות ההמשך, בחורף תרל"ח, תוך כדי מהלך כתיבתו: ". . ומוס"פ מאמר חסידים ואנשי מעשה מאמר נפלא אשר אמר כ"ק אאמו"ר שליט"א בחג הסוכות העבר ויקבלו עונג מאמר זה כי נפלא הוא".

ובחודש טבת תרל"ח כותב אודותיו[5]: "וגם הוא מאמר עמוק מאוד בקבלה מראשו ועד גמירא, עמוק עמוק מי ימצאנה, וגם הלשון בקיצור נמרץ".

באגרותיו של אדמו"ר הרש"ב הוא מתייחס כמה פעמים להמשך ולשליחת העתקים ממנו למקומות שונים, ואף מצווה להרב מאיר שלמה ינובסקי (סבו של הרבי) ש"בימים הראשונים דחה"פ הבע"ל יתחיל ללמוד את הדרוש וככה הגדול וילמוג אותו בכ"י איזה שעות, ולא יניחו באמצע כ"א יגמור אותו בעז"ה. ואם לימוד עם חתנו ש"ב הר' שי'[6] מה טוב[7]".

הרבי מלך המשיח מפליא במעלת ההמשך ומדבר אודותיו בכמה הזדמנויות. הרבי התעכב לבאר את כינויו "המשך הגדול", שיש בו הפלאת הגדלות. אך עם כל זה אינו מגיע להפלאת הגדלות של המשך תרס"ו. הרבי השווה ביניהם, שהמשך תרס"ו לגבי המשך "וככה" הוא כמו חסידות לעומת נגלה. או אפילו כמו תורה שבעל פה לגבי תורה שבכתב. "המשך וככה הוא בסגנון של נגלה קבלה וחסידות, ובקיצור, ורק בהמשך תרס"ו בא ה"מעיין" בהרחבה[8]".

בשיחה אחרת[9] ביאר, שעניינו של ההמשך קשור עם עניינו של אדמו"ר המהר"ש - לכתחילה אריבער. וזהו הטעם שהתחלת אמירתו הייתה בחג הפסח שעניינו קפיצה ודילוג. ובכלל, אמירת "המשכים" זהו חידוש שהחל רק אצל אדמו"ר המהר"ש, ובאמצע שנות נשיאותו, שהדבר מדגיש עוד יותר שזה חידוש שלו הקשור לדרכו המיוחדת[10]. סדר חדש זה שהחל אצל אדמו"ר המהר"ש באמירת "המשכים" הוא גילוי של חסידות שלמעלה מסדר. המאמרים לא קשורים דווקא לנושאי פרשיות השבוע או החגים שבהם נאמר המאמר, ואמירתו היא באופן של לכתחילה אריבער[11].

הרבי מחבב את ההמשך הזה מאוד, ומצטט פעמים רבות מדברי ההמשך אודות מעלת תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, מחמת המעלה בתענוג הבורא על תענוג הנברא, ועוד שורה של נושאים יסודיים בתורת החסידות.

פעמים רבות נכנס הרבי לסוכתו וההמשך "וככה" בידו. ובשנים הראשונות, כשחסידים היו מברכים על הלולב של הרבי בנוכחות הרבי עצמו בסוכתו האישית, היו רואים שהרבי לומד במשך זה. הרבה מאמרי חסידות של חג הסוכות מיוסדים על מאמרי ההמשך "וככה".

הדפסת ההמשך[עריכה | עריכת קוד מקור]

ההמשך נדפס לראשונה בשנת תש"ה על ידי הרבי[12] מצילום כתב ידו של המעתיק הנודע ר' שמואל סופר.

בפתח מהדורת תש"ה נדפסה הקדשה נדפסה הקדשה על ידי אדמו"ר הריי"צ, לעילוי נשמת אמו הרבנית שטערנא שרה[13].

במכתב כ"ג טבת תש"ה כותב הרבי מלך המשיח[14]: "נמצא עתה בדפוס .. המשך וככה .. לאדמו"ר מהר"ש נ"ע .. אלא שמפני תנאי הזמן איני יודע מתי יוגמר, תקותי במשך ב-ג חדשים".

ראו גם[עריכה | עריכת קוד מקור]

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]

הערות שוליים

 1. בפתח דבר להוצאה הראשונה (קה"ת, תש"ה) כתב הרבי מלך המשיח: "המשך "וככה - תרל"ז" הנדפס בזה, עשה בשעתו רושם גדול בעולם החסידים ונתפרסם בכמה העתקות. בכת"י דרושי דא"ח מובא בשם "וככה הגדול"".
 2. אודות הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח להדפסת חסידות באותיות מרובעות, ראה שיחת ש"פ קדושים, ב' דר"ח אייר תשמ"ט (סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 431), ושיחת ש"פ וארא תנש"א (סה"ש תנש"א ח"א ע' 270).
 3. בלתי מוגה.
 4. אגרות־קודש אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' א.
 5. אגרות־קודש אדמו"ר מוהרש"ב ח"ג ע' א.
 6. רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי מלך המשיח שליט"א.
 7. אגרות־קודש אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' רנב.
 8. שיחת אחרון של פסח תש"ל - נדפס בסיום ההוצאה החדשה של ההמשך (קה"ת, תשע"ג) ע' קנז, וכן בהמשך תרס"ו (קה"ת, תשע"ז) ע' תשסו ואילך.
 9. שיחת אדר"ח אייר תשמ"א.
 10. שיחת י"ג תשרי תשמ"ו (התוועדויות תשמ"ו ח"א ע' 163).
 11. שיחת י"ג תשרי תש"נ (דברי משיח תש"נ ח"א ע' 80).
 12. שהיה ממונה על הדפסת ספרים קה"ת באותה עת.
 13. גם בהוצאה החדשה (קה"ת, תשע"ג) נכנסה הקדשה זו בראש הספר.
 14. אגרות־קודש אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ח"ב ע' עג.