פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

שולחן הזהב (ספר)

הספר

הספר שולחן הזהב הוא ספר המבאר בהרחבה את ארבעת הסימנים הראשונים בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן.

הספר יצא לאור בחודש תמוז תש"ע על ידי המחבר הרב שלום דובער פרידלנד, מגיד שיעור בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בברינואה.

הספר עוסק הן במהדורא קמא והן במהדורא בתרא של שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, כולל פסקי הסידור בענינים אלו, ומביא את מקורותיו של רבינו הזקן מדברי הש"ס והפוסקים ראשונים ואחרונים, לבאר את דיוק לשונו הזהב בהלכות ובטעמיהן ובהבדלים שבין המהדורות, ואת חידושי הדינים והטעמים היוצאים מהם.