פורטל:דבר מלכות/תמונה נבחרת/גלריה

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

גלריית תמונות נבחרות של פורטל דבר מלכות

לעריכת סדרות התמונות לחצו על המספר בכותרת ואחר כך "עריכה".

1

שלוחים בצרפת.jpg
דבר מלכות וישב: "שהוא נעשה כמו העצם...מקורה של הפצת המעיינות חוצה בזמן הזה בכל קצוי תבל". בתמונה: כינוס השלוחים בצרפת

2

קידוש לבנה.jpg
דבר מלכות נח: "לכל לראש – להזהר ולהשתדל יותר בקידוש לבנה, בבגדים חשובים ונאים, ברחוב וברוב עם הדרת מלך". ציור: זלמן קליינמן

3

כינוס השלוחיםPictureFileName.jpg
דבר מלכות חיי שרה: "הדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבדת השליחות הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש,
כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!". בתמונה: תמונת כינוס השלוחים העולמי תשנ"ד

4

כ כסלו תשנב ביחידות.jpg
דבר מלכות י"ט כסלו: "ובפרט בימינו אלה – ימות המשיח – שבהם נמצאים עכשיו, וצריכים רק "לפתוח את העיניים",
ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות, וכל בנ"י, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו",
מוכנים בכל הפרטים ופרטי פרטים "לגשת ולהסב אל השולחן" ("צוגיין און זעצן זיך צום טיש"),
שולחן ערוך בכל מטעמים ובכל טוב, החל מעניני הגאולה, לויתן ושור הבר ויין המשומר, ועוד ועיקר, "לדעת את ה'", "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
בתמונה: הרבי מלך המשיח בעת אמירת השיחה

5

ראלי כסלו חנוכה תשנב.jpg
דבר מלכות חנוכה: "בכל זה ניתוסף עוד יותר בשנים האחרונות – שקבעו המנהג לערוך הדלקת נר חנוכה
במעמד של "פרסומי ניסא" בקנה־מידה עולמי ע"י השימוש ב"לווין" ("סאַטעלייט")". בתמונה: הרבי מלך המשיח בעת אמירת השיחה

6

770.jpg
דבר מלכות ה' טבת: "המצוה דפדיון שבויים (בה' טבת) - פועלת (ע"ד "מצוה גוררת מצוה") גם את אמיתיות ושלימות הפדיון שבויים
ע"י הקב"ה - הפדיון דכל בנ"י (וכל עניני תורה וכל הענינים כולם) מהגלות אל הגאולה האמיתית והשלימה". בתמונה: הספרים הגנובים מוחזרים ל-770, ב' כסלו תשמ"ח

7

10-12-2018-12-21-10-DSC 77002-768x512.jpg
דבר מלכות ויגש: "מה יכול כאו"א לעשות בפועל כדי לזרז את הפדיון וההשבה של ספרים וכתבים אלו? התשובה
לכך פשוטה: עי"ז שכל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, יעשה ענין דוגמתו – ע"י שיביא לביתו ולספרייתו וכיו"ב, ספרי (וכתבי) קודש חדשים בדברי תורה,
בהוספה על הספרים שיש לו מקודם ב"בית מלא ספרים" שלו". בתמונה: יריד ספרים בה' טבת

8

כ"ב שבט תשנ"ב.jpeg
קונטרס בך יברך ישראל - "תקופה חדשה". בתמונה: הרבי מלך המשיח בעת אמירת השיחה

9

יא ניסן.jpg
דבר מלכות י"א ניסן: "הענין הנ"ל ד"תפלה למשה" נמצא יותר בהדגשה ובגילוי בדורנו זה כשישנו הכח של התפלות והברכות והעבודה דרבותינו נשיאינו, אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, עד כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אתפשטותא דמשה שבדורנו". בתמונה: הרבי מלך המשיח בעת אמירת השיחה

10

כ"ח ניסן נ"א.png
דבר מלכות כ"ח ניסן: "הדבר היחידי שעוד יכולני לעשות: הנני מוסר זאת לכל אחד מכם, עשו כל אשר שביכולתכם לפעול ביאת משיח בפועל ממש". בתמונה: הרבי מלך המשיח בעת אמירת השיחה

11

לקוש גאומש.jpg
דבר מלכות תזריע מצורע: "וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה ("מלכות שבתפארת")
היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש". בתמונה: סט לקוטי שיחות בעניני גאולה ומשיח

12

צילום שער מפתחות ענייני גאולה ומשיח.jpeg
דבר מלכות תזריע מצורע: "בדורנו זה, שישנם ספרי המפתחות על סדר האותיות על כל מאמרי חז"ל וכו' (שנתווספו בדורות ושנים האחרונות)
- קל יותר למצוא את מאמרי חז"ל והסוגיות הדנות בעניני משיח וגאולה". בתמונה: החוברת 'מפתח ענינים בעניני גאולה ומשיח' שיצאה מספר ימים קודם השיחה, אליה התייחס הרבי מלך המשיח

13

חלוקת קובץ כח סיון.jpg
הרבי מלך המשיח מחלק את קובץ כ"ח סיון - יובל שנים. ראו בארוכה: דבר מלכות כ"ח סיון