אברים (נשמות ישראל)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

האברים מהווים משל וכינוי לנשמות ישראל, וכדלהלן:

עם ישראל כגוף אחד[עריכה]

א) כתב האריז"ל: "כי כל ישראל סוד גוף אחד של נשמת אדם הראשון וכו' וכל אחד מישראל הוא אבר פרטי".

והיינו שהמבנה של עם ישראל תואם את כל הפרטים של מבנה גוף אדם על כל אבריו. ישנן נשמות בבחינת ראש -"ראשי אלפי ישראל", וישנם "עיני העדה", וכן בבחינת זרועות וכו'.

וכשם שתפקודו של האדם באופן טוב ומועיל על פי רצון הבורא - תלוי בקיומם ושלימותם של מכלול האברים, כך גם עם ישראל, שכדי שימלא את תפקידו בעולם באופן מושלם - כרצון הקב"ה, חייב הוא לכלול סוגים שונים של אנשים, וכל אחד על פי תכונותיו, כוחותיו ומעלותיו, ועל פי מדריגתו הרוחנית, תורם למילוי תפקידו ושליחותו של עם ישראל בעולם.

גם הזיקה ההדדית, האחדות והקאורדונציה שבין כל חלקי העם ובין איש לרעהו, היא כדוגמת הזיקה ההדדית שבין אברי הגוף.

איברי דשכינתא[עריכה]

ב) נשמות ישראל נקראים "אברי דשכינתא", כשם שהאברים הם כלים לאור וחיות הנפש הנמשכת ומתלבשת בהם, כך גם נשמות ישראל הם כלים מתאימים להמשכת החיות מהשכינה, והתלבשותה בהן, ובאמצעותן - נמשכת ומתגלה השכינה לכל העולמות.

(חלק מהחומר בערך נלקח מהספר "ערכים בחסידות")