שלמה אהרון קזרנובסקי

הרב שלמה אהרון קזרנובסקי (תרנ"ז-ז' חשוון תשמ"ג) היה מתלמידי תומכי תמימים ליובאוויטש, ומחסידי אדמו"ר הרש"ב ואדמו"ר הריי"צ והרבי. הרב קזרנובסקי היה במשך שנים רבות מחשובי החסידים בארצות הברית, שדאג לרכוש עבור אדמו"ר הריי"צ את 770, וכיהן במשך שנים רבות כיושב ראש ועד הפועל של אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית.

הרב שלמה אהרון קזרנובסקי

הרב קזרנובסקי כיהן גם כחבר במרכז לעניני חינוך, מחנה ישראל, ועד שומרי שבת וניחו"ח.

תולדות חייםעריכה

 
הרב קזרנובסקי יושב באמצע יחד עם הרב ניסן נמנוב

ר' שלמה אהרן קזרנובסקי נולד בשנת תרנ"ז, במוהילוב ע"נ דניעפר. כשהיה בן יב' או יג' שנה ראה שני תמימים שבאו לעיר שלו, ועשה רושם חזק עליו והם הציעו לו ללמוד בליובאוויטש. אמה שלו החליטה להביא אותו לשם, וכשבאו אחר מסע ארוכה וקשה, המנהל דאז [אדמו"ר הריי"ץ] הודיע להם שמכיוון שכבר התחילו זמן הלימודים, הם לא יקבלו בחור חדש עד השנה הבאה. ר' שלמה אהרן לא רצה לחזור הביתה והם החליטו לבקר את הרבנית הצדקנית רבקה – אם אדמו"ר הרש"ב. היא שאלה את שם המשפחה וכשאמר קזרנובסקי, הרבנית אמרה "זעץ זיך אוועק איך וועל אייך דערציילן די יחוס" [תשבו, אני יגיד לכם את הייחוס שלך] והתחילה להסביר איך שהם צאצאי אדמו"ר האמצעי! וכשאמרו שהוא רוצה ליכנס לישיבה והמנהל אמר שלא יקבל בחור חדש עכשיו, היא אמרה ללון בליובאוויטש אותו לילה ולמחרת ר' שלמה אהרון קיבל מסר מהמנהל שהוא התקבל בישיבה! אחר כך הם באו להרבנית והיא אמרה שהוא התקבל בזכותה אבל בתנאי שהוא יעשה קידוש בשבילה כל שבת אחר תפילת מוסף וכן עשה עד יומה האחרון!

למד בתומכי תמימים ליובאוויטש משנת תרע"א עד שנת תרע"ז.

נשא בשנת תרפ"א לאשתו מרת חיה-פריידא, בתו של ר' אשר גרוסמן[1].

אחרי החתונה גרו איזה שנים ברוסיה, ובשנת תרפ"ו היגרו מרוסיה לארה"ב.

בשנה הראשונה כיהן כרב בבית הכנסת 'עין יעקב' ברוטשסטר, ניו יורק[2], אחר כך עבר ניו יורק. בחורף תרפ"ט התקבל לרב בבית הכנסת 'בני יצחק', ובית הכנסת 'תפארת ישראל', בשכונת בענסנהוירסט בברוקלין.

במשך כמה שנים התמנה כמזכיר ומנהל אגודת חב"ד בארצות הברית[3].

בשנת תרח"צ נוסדה בברוקלין חברת "אחות תמימים", ואדמו"ר הריי"צ מינה אותו כאחד משלושת המשפיעים - רועים של קבוצת בנות זו[4].

כשניצל אדמו"ר הריי"צ והגיע לניו יורק. בט' באדר ת"ש, התחיל מיד להתעסק בחיפוש וקניית בית עבור מרכז חב"ד ובית אדמו"ר הריי"צ.

בסוף הקיץ קנה את הבנין 770 איסטרן פארקוויי, ומאז היה הוא הממונה על ענייני הבנין, ובשנת תשי"ט-תש"כ הוא התעסק בבניית בית הכנסת המוגדל במקום שהי' עד אז החצר.

בשנת תש"ב התעסק בקניית חלקת חב"ד בבית החיים מונטיפיורי.

בתחלת תקופת נשיאות הרבי, התעסק אף בחיפוש ורכישת בית לדירה עבור הרבי והרבנית.

בשנת תשט"ז יסד הרבי את בית הספר למלאכה בכפר חב"ד, ומינה את הרש"א קזרנובסקי כשלוחו לחנוכת הבית, ומאז היה מנהל הקרן לתמיכת המוסד.

בהתוועדויות רבות ניתן לראותו יושב מאחורי הרבי.

 
הרב קזרנובסקי יושב מאחורי הרבי.

פטירתועריכה

בכל אלו התעסק עד לפטירתו בז' בחשוון תשמ"ג.

על מצבתו: "עסק במרץ בעד מוסדות חב"ד באה"ק, ומנוטעי כרם חב"ד בארה"ב, מקורב ופעל רבות בעד בית חיינו, וחיבה יתירה נודעת לו מנשיאינו, כהן בקודש על משמרתו ברבנות יותר מיובל שנים, הרביץ תורה וחסידות וקירב לבבות בפרט בין הנוער ליהדות עד יומו האחרון".

זוגתו מרת חי' פריידא נפטרה בי"א בניסן תשמ"ז.

ילדיועריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • יוסף אשכנזי, אוצר החסידים - אישיותם ומשנתם החסידית של משפיעי חב"ד בניו-יורק, בהוצאת חזק, תשע"ג

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שוליים

  1. לפני פטירת חֹתנו, ר' אשר גרוסמן השאיר אצל אדמו"ר הרש"ב דמי נדוניא עבור בתו, שעדיין לא נישאה. אחרי ההסתלקות בב' בניסן תר"פ, עבר סכום זה של מזומנים לידי בנו אדמו"ר הריי"צ. באותה שעה הציעו לר' שלמה אהרן את השידוך עם בתו הצעירה של ר' אשר. הוא שאל אודות השידוך הזה אצל אדמו"ר הריי"צ, אשר השיבו שיסע לאוהל וישאל אצל אדמו"ר הרש"ב. וכן עשה. אחרי שהשידוך יצא לפועל, ובא לבקש ברכה מאת אדמו"ר הריי"צ, מסר לידיו את כספי הנדוניא אשר השאיר ר' אשר לפני פטירתו.
  2. זכרון לבני ישראל, עמ' קנד
  3. זכרון לבני ישראל, עמ' קנד
  4. אגרת קודש אדמו"ר הריי"צ חלק ד' אגרת א'לו