פתיחת התפריט הראשי

ה"א תתאה היא אות הה"א השניה שבשם הוי"ה. אות זו היא כנגד ספירת המלכות.

שמותיו של הקב"ה
7 שמות שאינם נמחקים
הוי"ה · אדנ"י · א"ל · אלהי"ם · אלו"ה · צבאו"ת · שד"י
מילויים לשם הוי"ה
שם ע"ב · שם ס"ג · שם מ"ה · שם ב"ן
שמות נוספים
אהי"ה · שם מ"ב · שם ע"ב (ע"ב תיבות) · א"ל אדנ"י · א"ל הוי"ה · א"ל שד"י · אגל"א · י"ה
כינויים
אלופו של עולם · הקב"ה · ה' אחד · עצמות ומהות · קדמון · אדון · אדם העליון · לא אדם · מלך מלכי המלכים · אויבערשטער · שלום

אות זו היא מקור ירידת השפע האלוקי.

גלות השכינהעריכה

בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה יורדת השפע לנפש האלקית לבדה מבחינת פנימיות השפע שמשפיע אין סוף ברוך הוא על ידי שם הויה.

אך לאחר שירדו ישראל ממדרגתם, גרמו במעשיהם סוד גלות השכינה, שהיא - שירדה השפעת בחינת ה"א תתאה זו, נשתלשלה ירידת השפע ממדרגה למדרגה למטה מטה, עד שנתלבשה השפעתה בעשרת ספירות של נוגה, המשפיעות שפע וחיות על ידי המזלות וכל צבא השמים והשרים שעליהם לכל החי הגשמי שבעולם הזה וגם לכל הצומח כמאמר רבותינו זכרונם לברכה אין לך כל עשב מלמטה שאין לו מזל..

במדריגה נחותה זו של השפעת החיות, יכול גם החוטא ופושעי ישראל לקבל חיות לגופם ונפשם הבהמיות כמו שאר בעלי חיים ממש, כמו שכתוב נמשל כבהמות נדמו.

מקורותעריכה