קיצורים והערות (ספר)

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הקובץ שחילק הרבי בערב ראש השנה תש"נ

הקונטרס עריכת קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים הוא אוסף מכתביו של אדמו"ר הצמח צדק על ספר התניא, שנמצאו בספריית אגודת חסידי חב"ד. בספר נכללו רק כתבי הצמח צדק שנכתבו על ספר התניא ולא שאר ביאוריו על התניא הפזורים בספריו[1]. נלקט ונערך על ידי הרבי.

קונטרס זה חולק על ידי הרבי, בצירף דולר לצדקה ביום חמישי ליל כ"ט אלול תשמ"ט, ערב ראש השנה תש"נ, לרגל מלאות באותו היום מאתיים שנה להולדת הרבי הצמח צדק (כ"ט אלול תקמ"ט).

תוכן הספר[עריכה | עריכת קוד מקור]

הספר[עריכה | עריכת קוד מקור]

 • קיצור תניא א' - קיצור לעשרים ושמונה פרקי תניא (מפרק א' ועד פרק כ"ח) בלשון קלה וסיכום הדרכים בעבודת השם, ללא הדיונים התורניים והקבליים שבכל פרק. לחלק מהפרקים יש גם 'קיצור דקיצור'[2] המגדיר במילים ספורות את תוכן הפרק.
 • קיצור תניא ב' - קיצור תניא מפרק י"א עד סוף לקוטי אמרים, בשפה עיונית ומורכבת ועוסק בעיקר בעניינם ה'קבליים' שבפרק. נוסף לכך, ממעט הקיצור לדבר על האדם אלא על דרגותיו. ה"קיצור" הוא בדרך כלל ארוך ולעיתים ישנו 'ד"ה' אחד על ג' פרקים.
 • הגהות - הגהות אדמו"ר הצמח צדק על ספר התניא (בעיקר על ליקוטי אמרים. יש גם על אגרת התשובה ואגרת הקודש ועל שער היחוד והאמונה ישנם רק שתי הגהות). רובם מכילים ציונים ומראי מקומות ובחלקם אף ביאורים קצרים. ישנם הגהות שבהם מספר אדמו"ר הצמח צדק מתי כתב אדמו"ר הזקן הגהות אלו.
 • מאמר - ד"ה 'להבין הקושיא הנזכרת בתחלת ספר התניא', המתרץ את קושיית אדמו"ר הזקן בלקוטי אמרים פרק א' יחד עם עוד מאמרי רז"ל.
 • הגהות וביאורים - הגהות וביאורים על ספר התניא מכתב יד. רובם עוסקים בביאור עניינים בתניא ומיעוטם - מראי מקומות וציונים. הגהות אלו הינם ברובם ארוכות מאד ועוסקות בנושאים פילוספיים וקבליים עמוקים.

הוספות[עריכה | עריכת קוד מקור]

הדפסת הספר[עריכה | עריכת קוד מקור]

המהדורה הראשונה

המהדורה הראשונה של הספר יצאה לאור על ידי קה"ת בעריכתו של הרבי בכ' מנחם אב תש"ח לרגל היארצייט של רבי לוי יצחק. נדפס על ידי הרב מרדכי שוסטרמן נסדר בדפוס האחים גערץ.

באגרת הרבי מיום ז' ניסן תש"ט כותב הרבי[3]: "להבנת כללות הפרק של תניא חלק א' – ניתן להסתייע סיוע רב בקיצורי הפרקים שערך הצמח צדק (נדפסו על ידי קהת)".

מהדורה שניה, גם היא בהוצאת קה"ת הודפסה בהוראת הרבי[4], לרגל מאתיים שנה להולדת אדמו"ר הצמח צדק, כמהדורת צילום עם הוספות. במהדורה זו נוספו: א. פתח דבר עליו חתומה מערכת אוצר החסידים. ב. מאמר דא"ח נוסף מאדמו"ר הצמח צדק ד"ה "תניא.. משבעין אותו" מתוך כתב היד הנמצא בספריית אגודת חסידי חב"ד[5]. ג. פקסמיליא מגוכתי"ק הרבי הצמח צדק בקיצור הראשון. ד. לוח התיקון למהדורה הישנה.

חלוקתו על ידי הרבי[עריכה | עריכת קוד מקור]

לקראת כ"ט אלול ה'תשמ"ט, ערב ר"ה תש"נ, יום הולדת המאתיים של אדמו"ר הצמח צדק (תקמ"ט - תשמ"ט), הורה הרבי על הדפסת הוצאה חדשה של קובץ "קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים" לאדמו"ר הצמח צדק, שבעריכת הרבי.

באור לערב ראש השנה, חילק הרבי לכל אחד ואחד את הקובץ כ"מזכרת נצח - לעורר על לימוד פנימיות-התורה", בצירוף שטר של דולר לצדקה.

עם שוב הרבי מה"האוהל" בשעות הערב, נכנס לבית-הכנסת הגדול ופנה לעבר מקומו שעל-גבי הבימה המיוחדת שהוכנה לחודש תשרי, להתפלל תפילת מנחה ומעריב. באותה שעה היה כבר בית-הכנסת מלא וגדוש מפה-לפה. אחרי התפילות, הסתובב אדמו"ר כלפי ה'עולם' וניגש לעבר ה"סטנדר" המיוחד, והחל בהשמעת שיחת-קודש לכבוד היום, יומה האחרון של שנת תשמ"ט ויום-הולדתו המאתיים של אדמו"ר ה"צמח-צדק" - כשקורא לנצלו בתכלית, בתור השלמה לשנה העומדת על הסף וכהכנה לזו שבפתח.

במהלך השיחה הופתע הציבור לשמוע כי הרבי יחלק, בעצמו, לכל אחד מהנוכחים, קובץ "קיצורים והערות לספר לקוטי אמרים" מאדמו"ר הצמח-צדק, (בעריכת אדמו"ר), שהודפס זה-עתה, בהוצאה חדשה, על פי הוראת הרבי.

הרבי הסביר, שמטרתו היא שהספר ישמש ל"מזכרת-נצח" "שתעורר על לימוד תורתו של הצמח-צדק, ותורתם של נשיאי חב"ד בכלל, ופנימיות-התורה בכללות דכללות".

תוכן הקובץ[עריכה | עריכת קוד מקור]

קובץ זה נערך על ידי הרבי, והוא מכיל אוסף מכתביו של אדמו"ר הצמח צדק על ספר התניא:

 • ב' קיצורים על התניא: האחד על 28 הפרקים הראשונים, בלשון קלה. והשני - מפרק י"א עד סוף לקוטי אמרים, בשפה עיונית ומורכבת יותר.
 • הגהות על התניא, המכילים ציונים ומראי מקומות ובחלקם אף ביאורים קצרים.
 • מאמר ד"ה 'להבין הקושיא הנזכרת בתחלת ספר התניא', המתרץ את קושיית אדמו"ר הזקן בלקוטי אמרים פרק א'.
 • הגהות וביאורים על ספר התניא מכתב יד. רובם הם ביאור עניינים ומיעוטם - מראי מקומות וציונים.

כמו כן מובא בקובץ "הוספות": א) הערות ממוהרש"ב ומדברי אדמו"ר הריי"צ. ב) פקסימליות - צילום ארבעה דפים מכתי"ק אדמו"ר הזקן מתניא מהדורא קמא. וכן צילום מרשימת אדמו"ר הריי"צ אודות התניא מהדורא קמא. ג) הערות וציונים מהמו"ל - מאות הערות, ביאורים, ציונים ומראי מקומות לספרים אחרים ולכתבי יד אחרים של ספר התניא.

מהדורה זו, השניה, שהודפסה לרגל מאתיים שנה להולדת אדמו"ר הצמח צדק, הינה מהדורת צילום של ההוצאה הראשונה עם כמה הוספות ו'לוח התיקון' למהדורה הישנה. במשך למעלה משלש שעות עמד הרבי וחילק לכל אחד - אנשים, נשים ואפילו תינוקות - את הספר האמור, שנדפס בכריכה בצבע כחול, כשבתוכו מצורף שטר של דולר לצדקה. לכמה שביקשו עבור מישהו אחר לא נתן.

לפני שיצא הרבי מבית הכנסת, לקח לעצמו ספר "קיצורים והערות". כשיצא עמדו כמה שעוד לא קיבלו, והרבי נתן להם.

הציבור שמח על המתנה שבאה לידו, ואף בשעות הלילה המאוחרות עדיין ניתן היה להבחין ב" 770" בקבוצות-קבוצות היושבות ו"עוסקות" בדפים ה"טריים" - של הספר החדש. כמו כן, הגו התמימים ואנ"ש, במאמר הרבי ד"ה "יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבת" שהופיע זה עתה לכבוד היום וימי ראש-השנה.

קישורים חיצוניים[עריכה | עריכת קוד מקור]

 • [212.199.197.238/images/news/38373_news_15092009_4616.pdf קיצור התניא] בעיצוב חדשני ומאיר עיניים, מתוך הספר קיצורים והערות קובץ PDF
 • חלוקת קיצורים והערות על התניא קובץ וידאו קישור לאתר בית חב"ד בתוך מגזין הוידאו השבועי של jem


הערות שוליים

 1. דברי הרבי בהקדמת הספר
 2. לשון הרב אברהם צבי ברודנא בספר קיצור תניא - בו הוא מביא את הקיצור הנ"ל בעריכה שונה
 3. אגרות קודש כרך ג' עמוד צז. בפנים בתרגום חפשי מאידיש.
 4. שלשלת היחס.
 5. מתוך ה'פתח דבר' למהדורה החדשה