קובץ ליובאוויטש

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עמוד השער בקובץ הראשון של קובץ ליובאוויטש

קובץ ליובאוויטש הינו ביטאון חב"די שיצא בארצות הברית בשפה האידיש, ושימש מעין המשך לגליונות התמים בפולין. על המערכת היה אחראי הרב שמואל זלמנוב. הקובץ יצא בשתי סדרות: האחת - בתקופת הרבי הריי"צ, בין השנים תש"ד-תש"ו - שכללה 11 גליונות; והשניה - בתקופת הרבי שליט"א מלך המשיח, בין השנים תשט"ו-תשי"ז - שכללה ארבע גליונות.

היסטוריה[עריכה]

הקובץ החל לצאת לאור בחורף תש"ד, ותפקידו היה לשמש כגשר חי בין חסידי חב"ד ותלמידי התמימים שהיו מפוזרים בארצות הברית. בכך שימש מעין המשך לגליונות התמים בפולין.

על מטרת הקובץ נכתב בגליון הראשון בכותרת "במקום הקדמה" (להלן בתרגום מאידיש):

לשעבר, כשהייתה לאנ"ש והתמימים האפשרות להסתופף בתדירות בצלא דמהימנותא בהיכלו של הרבי שליט"א – וכשם שבא לראות כך בא ליראות – אזי לא היה צורך גדול בחוברת מעין זו. אבל במצב ההווה כשאנ"ש והתמימים פזורים ברחבי תבל, יש צורך מוחלט בעלון שיתאר את האירועים המרכזיים בבית רבינו שליט"א, ההתוועדויות ביומי דפגרא, הפתגמים וההוראות השונות הנשמעים מהרבי בנוגע לחובת האדם בתקופה הרת עולם זו; עלון שידווח על הנעשה במוסדותיו של הרבי, על חייהם של ידידינו אנ"ש וגזע אנ"ש והתמימים בכל מקום שהם בכלל, ובנוגע לעבודת הרבצת התורה והפצת דא"ח במקומות מגוריהם.

הקובץ נכתב ברובו בשפה האידיש שהייתה השפה המדוברת אצל רוב הקוראים.

הרבי היה מעורב בעריכת הקובץ בכללותו, שכן לשאלות ששלחו אליו במסגרת מדור 'תשובות וביאורים', השיב על 'בלנק' של מערכת הקובץ וחתם בתפקיד "יו"ר וועד המערכת".

הקובץ יצא לאור עד שנת תש"ו, שאז הופסקה הופעתו. הוא חודש בשנת תשט"ו, לאחר שהרבי הורה לר' שמואל זלמנוב להמשיך ולהוציאו לאור עולם; ושוב נפסקה הוצאתו בשנת תשי"ז. בתקופה זו הגיה הרבי את הגליונות מכריכה לכריכה[1].

בשנת תשע"ה יצאו לאור כל גליונות 'קובץ ליובאוויטש' בספר.

מדורי הקובץ[עריכה]

בקובץ היו מדורים שונים ומגוונים, ביניהם: 'מהני מילי מעלייתא' - פתגמים משיחות אדמו"ר הריי"צ; שיחות ואגרות קודש; סקירה מחיי המוסדות שתחת נשיאותו של הרבי; 'שלום אחים'; מדור בשם "תשובות וביאורים" בעריכת הרבי ועוד. כמו כן הופיעו בקובץ מאמרים מפרי עטו של הרב זלמנוב במגוון נושאים, ומדור מיוחד על אודות ניגוני חב"ד.

תשובות וביאורים[עריכה]

החל מהקובץ השני נפתח בקובץ המדור "תשובות וביאורים". מטרת המדור היא כפי שנכתב שם לבאר 'כל דבר הקשה בתורת החסידות בכלל ובספרים היוצאים לאור במשך זמן האחרון בפרט', במדור השיב הרבי לקוראים על שאלות שונות בתורת החסידות.

אודות הקובץ כותב הרבי[2]: 'מכוונות הקובץ לקרב לימוד תורת הדא"ח גם את הרחוקים לעת עתה מלימוד זה ולהראות להם שגם נגלה דתורה מכרחת ורומזת לענייני תורת הנסתר'.

אגרות אלו נדפסו לאחר מכן בתוך סידרת האגרות קודש (בכרכים הראשונים) לפי סדר כתיבתם.

שאר המדורים[עריכה]

  • מבית רבינו: דיווחים על התוועדויות / תפילות / חגים ועוד אצל הרבי.
  • מהני מילי מעלייתא: ציטוטים קצרים מדיברותיו של הרבי.
  • מחיי המוסדות: כל החדשות והעדכונים ממוסדותיו של הרבי: ישיבות תומכי תמימים, מרכז לענייני חינוך על כל מחלקותיו, אוצר החסידים, שלוחי הרבי לערי השדה, ועוד.
  • ניגוני חב"ד: ניגוני חב"ד עם תווים (מדור לא קבוע).
  • על הספרות החב"דית: סקירת ספרים חדשים של קה"ת.
  • שלום אחים: אירועים בחיי אנ"ש והתמימים ברחבי תבל.

כמו כן הודפסו שיחות ומכתבים של אדמו"ר הריי"צ.

יש לציין שאחרי הסתלקותו של כ"ק רבלי לוי יצחק שניאורסון נ"ע, אביו של הרבי, הוקדש עמוד שלם בקבוץ לעילוי נשמתו, לימים נודע שהיה זה מפרי עטו של הרבי הריי"צ.

הוצאה חדשה[עריכה]

בשנת תשע"ד רוכזו כל הגיליונות לספר אחד, אליהם צורפו מבוא, תוכן עניינים מפורט ומפתחות, הספר יצא לאור בידי מערכת אוצר החסידים קה"ת בניו יורק.

קישורים חיצוניים[עריכה]

גליונות הקובץ באתר HebrewBooks

הערות שוליים