דוד יצחק אייזיק רבינוביץ'

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רבי דוד יצחק אייזיק מסאקליע

רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליע (נפטר ו' בשבט תשל"ט) היה אדמו"ר מסקאליע, היה בן אחר בן להמגיד מזלוטשוב.

תולדות חיים[עריכה]

נולד בבריד לאביו רבי ברוך פנחס רבינוביץ מסקאליע, נכד הבעש"ט הקדוש ותלמידיו: התולדות יעקב יוסף, רב ייבי מאוסטרהא, ורבי ברוך ממז'יבוז' ורבי שרגא פייביש מקרעמניץ, והרב הקדוש מחמעלניק. כן היה צאצא של הרב יצחק אייזיק יהודה יחיאל מיכל ספרין מקאמרנא.

בהגיעו לפרקו נשא את נכדתו של האדמו"ר מסטרטין. לאחר פטירתה נשא בזיווג שני את בתו של רבי משה דוד סג"ל לנדא מבורשטין בן רבי מאיר סג"ל לנדא מבורשטין בן רבי מרדכי זיסקינד מסטריא, וחתן רבי נפתלי הירץ סג"ל לנדא בעל החקר הלכה.

נודע לאיש מופת ואיש פלא, ובקיאותו בכל התורה כולה בנגלה ונסתר. היה בקי בזוהר הקדוש בעל פה, ובפרט בספרו של זקינו בעל הברית כהונת עולם (תלמיד המגיד ממעזריטש).

על מצחו היה ניכר בקביעות השם שד"י. (בתמונה נראית בבירור האות ש בצד ימין של מצחו).

רבי דוד יצחק אייזק שיבח בפני מקורביו את מבצע תפילין. וסיפר שבצעירותו הניח תפילין לבחור אחד שלא שמר תומ"צ, והחזירו בתשובה.

עם אדמו"ר הריי"צ[עריכה]

למרות שמעולם לא נפגש עם אדמו"ר הריי"צ, הרגיש אליו קשר נפשי חזק מאוד. בספרו "צמח דוד" הוא מספר על חלום שהיה לו בליל ראש השנה ובו נפגש עם אחד מצדיקי הדור, אשר על פי הידוע במשפחתו הכוונה היא לאדמו"ר הריי"צ[1] שהופיע אליו בחלומו מעוטר בטלית ותפילין: את ה' האמרת היום וגו' וה' האמירך היום, בפ"ק דברכות דרשו חז"ל בכאן על פרשיות של תפילין של הקב"ה וישראל יעו"ש. ונראה לי בעז"ה לרמז בכאן על פי מה שחלמתי בליל ראש השנה שנת תש"א שבא אלי הרב וכו' מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין דרבינו תם, וכו' וגם אני הייתי מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין דרבינו תם, ושאל ממני לומר איזה דברי תורה, ואמרתי כתיב "אני לדודי ודודי לי", בפסוק זה נרמז מה שכתוב בתורה קדש לי כל בכור, ובזוהר הקדוש כתב על זה הפסוק קדש לי כל בכור סודות גדולות ברמזי תפילין, והארכתי בזה ואמרתי החילוק שבין תפילין דרש"י לתפילין דרבינו תם, דידוע דיש ב' בחינות התעוררות, א' הוא כשיש לאדם אתערותא דלתתא, ואחר כך בא לו אתערותא דלעילא, ויש מי שאינו במדריגה זו, אלא אינו מתעורר כלל, אלא כשמעוררין אותו באתערותא דלעילא ואינו מתעורר אחר כך באתערותא דלתתא.

וזהו ענין תפילין דרש"י רומזים על אתערותא דלתתא מקודם, ואחר כך אתערותא דלעילא, ותפילין דרבינו תם רומזים על אתערותא דלעילא קודם, ואחר כך אתערותא דלתתא, וזהו ענין פ' אני לדודי זה הקב"ה, פירוש אני מעורר עצמי מקודם באתערותא דלתתא, ואחר כך בא דודי באתערותא דלעילא, וזהו רומז לתפילין פירש"י ודודי לי היינו שדודי מעורר מקודם, ואחר כך אני בא באתערותא דלתתא שתיבת דודי קודם לתיבת לי, וזהו רומז על תפילין דר"ת, וזהו שרומז בזוהר הקדוש על ד' תיבות קדש לי כל בכור שרומזים על ד' בתי דתפילין, והסודות הרמוזים בהם, וזה בעצם נוכל לרמז בפ' אנ"י לדוד"י ודוד"י ל"י, ס"ת ד' יודין, ומרומזים על ד' בתי דתפילין דהפרשיות הקדושים מונחים בהם והארכתי עוד בזה, עד כאן דברי החלום".

נסתלק בלונדון ונטמן בבית החיים הר הזיתים סמוך לציונו של קרובו רבי שלמה מזוויהל. ממשיך דרכו הוא נכדו רבי אברהם משה רבינוביץ.

הערות שוליים

  1. וכמו שכותב בעצמו בספר החזיונות שלו המונח בכתב יד