פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

יצחק אלחנן ספקטור

הרב יצחק אלחנן ספקטור

רבי יצחק אלחנן ספקטור (תקע"ז - כ"א אדר תרנ"ו), היה מגאוני ופוסקי דורו, רבה של קובנא, וממנהיגי היהדות הליטאית ברוסיה. ומתואר בפי אדמו"ר הריי"צ כ"הגאון המפורסם והעסקן הכללי לטובת כלל ישראל".[1]

בשנת תר"נ, כאשר החל אדמו"ר הרש"ב בפעילותו למען הכלל, הוא בא בקשר מכתבים עם רבי יצחק אלחנן. באותה הזדמנות רבי יצחק אלחנן שלח שליח מיוחד להרש"ב להתייעץ עמו בכמה מעניני הכלל, ואז החליט אדמו"ר הרש"ב לקרוא לאסיפה בעיר וויטבסק.[2]

הוא היה מחשובי הפוסקים בדורו, והרבי אף מצטט את פסקיו בהערכה.[3]

מבני משפחתו היו חסידי חב"ד - משפחת קובנר, אלא שהקשר המשפחתי בינו לבינם אינו ברור

מזכירו ויד ימינו היה רבי יעקב ליפשיץ, אשר פעל עם רבותינו נשיאינו בכל המערכות יד ביד.

בין חסידי חב"ד שקיבלו ממנו סמיכה לרבנות היה הרב ברוך שניאור שניאורסון, סבו של הרבי.

נפטר בכ"א אדר שנת תרנ"ו.

מקורותעריכה

הערות שוליים