פתיחת התפריט הראשי

חב"דפדיה β

גמליאל שמחה בינונסקי

הרב גמליאל שמחה בינונסקי (יליד שנת תשל"ב, 1972) הוא רב בהמרכז היהודי קהילתי מארינה רושצ'ה (מוסקבה), רב ומרצה במכון אור חיה, בעבר שימש כמשפיע ומנהל לימודי החסידות במכון סמיכה שבמוסדות תורת אמת וכמשיב בכוללים שונים בירושלים.

קורות חייועריכה

נולד בי"ט בניסן תשל"ב בפטרבורג שברוסיה, משפחתו המקורית של אביו הייתה ממשפחת אלטשולר, המיוחסת לרבי יחיאל הלל אלטשולר ורבי נח אלטשולר סב הצמח צדק. בהמשך התקרב לחב"ד ומשפחתו היגרה לארצות הברית שם למד בישיבת תומכי תמימים מוריסטון. קיבל סמיכה לרבנות בירושלים ולמד בכולל צמח צדק. כיום הוא מתגורר בירושלים ונוסע לסירוגין למוסקבה, שם הוא מקרב יהודים ליהדות בשדה החינוך.