ופשע

מתוך חב"דפדיה, אנציקלופדיה חב"דית חופשית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
י"ג מידות הרחמים
אל - רחום - וחנון
ארך - אפים - ורב חסד - ואמת
נוצר חסד - לאלפים
נושא עון - ופשע - וחטאה - ונקה

[נושא (עוון)] ופשע הוא אחד מי"ג תיקוני הרחמים המתיחס להעברת פשעים שהם עבירות חמורות שנעשו ביד רמה ובזדון.

עניינו[עריכה]

שמות ההוי"ה מורים על המשכת מאין ליש מהעלם אל הגילוי להיות ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, מה שאין כן הקב"ה בכבודו ובעצמו לא שייך עליו לומר לא בחינת ממלא כל עלמין ולא בחינת סובב כל עלמין. שאינו בגדר עלמין כלל ושם מקור הסליחה וכפרה נושא עון ועובר על פשע כי לפניו יתברך לגבי עצם מהותו כביכול לא שייך שום פגם ועון ופשע, כי אם בהמשכות היורדות מאור פניו יתברך על ידי כמה צמצומים ומסכים ולבושי' רבים[1].

מידה זו נמשכת על ידי הצדיקים, כמו מידת נוצר חסד לאלפים שנמשכות על ידי הצדיקים, וענין זה נמשך על ידי מידת התפארת שעליה נאמר ישראל אשר בך אתפאר, ונאמר ותפארתו עבור על פשע, פי' ישראל שהם הצדיקים על ידי מעשיהם הטובים ודבקותם בהש"י הוא תפארתו ית', ומעביר בשבילם פשעי הדור, ומורידים [נ"א: ומוריד] החסד והשפע בעולמות, כי פש"ע נהפך לשפ"ע על ידם[2].

הערות שוליים