פתיחת התפריט הראשי

האם התכוונתם ל...

  • רב (תואר) - כינוי לאישיות הלכתית.
  • רב (אמורא) - היה בדורו של שמואל ושל רבי יוחנן.
  • רב מובהק – כינוי לרבו העיקרי של תלמיד כלשהו, שממנו למד את רוב תורתו.
  • רב ותלמיד (משל) - הרב במשלים בחסידות.
  • רב מורה הוראה - רב מורה הוראה בבית דין איזורי, או בקהילה.
  • ערב רב - קבוצה של גרים שהתגיירו בזמן יציאת מצרים ומשה רבינו קבלם וקירבם לסיני.
  • עשה לך רב - ציווי על כל אחד ואחת מישראל - מקטן ועד גדול - לקבל עליו ולעשות לו רב.
  • הרב - בעל התניא המכונה הרב.
  • קונטרס הרב - ספר המקיף את חידושי אדמו"ר הזקן על מסכת גיטין בסוגיית קניינים ייאוש והפקר.