פתיחת התפריט הראשי

פרשת האזינו היא הפרשה העשירית בספר דברים (מפרק ל"ב פסוק א' עד פסוק נ"ב).

הפרשה בקצרהעריכה

הקדמה: בסיום הפרשה הקודמת פרשת וילך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה לכתוב שירה כאות וזכרון לבני ישראל, להזכיר לנו את הבטחות הקב"ה וכן אזהרותיו על עונשי הגלות שיגיעו אלינו באם לא נשמור מצוותיו.

  • שני - שירת האזינו ממשיכה בתיאור בחירתו של הקב"ה בעם ישראל וכיצד הבדיל אותם מבין האומות. לאחר מכן דאג לנו ה' והוציא אותנו ממצרים על כנפי נשרים.
  • שלישי - שירת האזינו ממשיכה בכך שהקב"ה לקח את בני ישראל מקום הטוב ביותר, אך בני ישראל זנחו את ה' והלכו לעבוד את האלילים.
  • רביעי - השירה ממשיכה בכך שה' אומר כי בני ישראל חטאו וחמתו בערה בו, ולכן שלח אלינו את העונשים והמכות.
  • חמישי - ה' אומר שאם היינו חכמים היינו רואים את גדלות ה' בכך שאנו שורדים למרות כל הסיכויים. כאשר אנו נופלים, שואל אותנו ה', היכן הם כל האלילים אותם עבדתם? מדוע הם אינם מסייעים לנו? עלינו לראות כי ה' הוא האלוקים היחיד.
  • שישי - ה' מבטיח כי באחרית הימים הוא ינקום את דם עבדיו השפוך.
  • שביעי - אחרי שמשה רבינו סיים את השירה לבני ישראל, הוא מתחנן לבני ישראל להקשיב לדברים ולפעול לפיהם. מאוחר יותר באותו יום בו נאמרה השירה, אמר הקב"ה למשה לעלות אל הר נבו ולראות משם את ארץ שראל מרחוק. כך גם נאמר לו כי שם הוא יסתלק מן העולם הזה, מבלי להכנס לארץ ישראל, בגלל המאורע במי מריבה, כאשר משה היכה את הסלע.

בתורת החסידותעריכה

בספרי רבותינו נשיאינו מובאת סגולה בשם המהר"ל מפראג שלימוד שירת האזינו בעל פה הינה סגולה לעשירות[1].

רבותינו נשיאינו הדגישו את מעלת שירת האזינו שכוללת[2] את כל התורה[3].

אצל חסידים השתדלו ללמוד שירה זו בעל פה ולחזור ולומר אותה מזמן לזמן. ביטוי למרכזיות של פרשה זו ניתן לראות בעובדה שממנה נלמד החיוב על כתיבת ספר תורה, שזו גם המצוות עשה שחותמת את תרי"ג מצוות[4].

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שוליים

  1. מגיד דבריו ליעקב הוצאת קה"ת, הוספות עמוד 76. ספר השיחות תש"א עמוד 56. ספר התולדות אדמו"ר המהר"ש עמוד 74. ספר הזכרונות חלק א' פרק כ"ט.
  2. סיפורו הידוע של 'רבי אבנר' תלמיד הרמב"ן מנוקד לילדים: אַבְנֵר עוֹשֶׂה תְּשׁוּבָה  •  כוחה של תשובה בפרשה  •  הסיפור מעובד לדרשה: אשריך רבי אבנר.
  3. ראו בשיחת שבת פרשת האזינו תשמ"ב. (עיבוד משיחת הרבי, במדור 'שולחן שבת' בגליון שיחת השבוע).
  4. משיחת שבת פרשת האזינו תשמ"ט, התוועדויות חלק א' עמוד 84. לקוטי שיחות חלק כ"ד עמוד 237. וראו גם רמזים וביאורים בסגולות ובמעלות פרשה זו, בהערה מאת הרב אליהו אריה פרידמן, בהערות התמימים ואנ"ש צפת גליון ז' (כ"א) שבת תשנ"ג עמוד לד.