פתיחת התפריט הראשי
עם הרב שלמה וילהלם בביקור בכפר החינוך אור אבנר במערב אוקראינה

הרב יצחק מאיר מורגנשטרן, מגדולי המקובלים החסידיים בדורנו ומגדולי חסידי ברסלב, ראש ישיבת "תורת חכם" ללימוד תורת הקבלה.

תולדות חייםעריכה

הרב יצחק מאיר מורגנשטרן נולד לערך בשנת תשכ"ז למשפחה מחסידי גור. עוד בצעירותו נודע כעילוי וכעובד ה' מיוחד, וזכה לסיים את הש"ס והשולחן ערוך עוד לפני נישואיו. באותה תקופה החל להתקרב לרבי צבי הירש רוזנבוים, האדמו"ר מקרעטשניף, ומשם ינק את ההערצה המיוחדת לנשיאי חב"ד.

לאחר תקופה נודע שמו כעילוי גדול בתורת הקבלה, וכן נודע בבהירותו המיוחדת בשיעורי קבלה. הוא משלב את שיעורי הקבלה שלו עם ביאורי החסידות, כפי שיטת הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו.

 
הרב יצחק מאיר מורגנשטרן מעיין בחוברת דבר מלכות בדרך למירון

קשריו עם הרביעריכה

הרב מורגנשטרן מעריץ נלהב של הרבי מליובאוויטש, ובספריו "ים החכמה" מבאר בארוכה את החילוק בין צדיקים ששרשם מספירת היסוד העוסקים בעיקר בעבודת ה' מתוך התלהבות, ועוסקים ומצווים לעסוק בעיקר בש"ס כדוגמת הרמב"ן, לבין צדיקים ששרשם מספירת המלכות כדוגמת הרמב"ם, בעל התניא והחפץ חיים שעוסקים בעיקר בהלכות שעניינם ספירת המלכות. מסיבה זו, הוא מסביר, כי הרבי שענינו הוא מספירת המלכות - שעניינה פרסום מלכות שמים בעולם, עוסק בעיקר בהחדרת מלכות שמים בעולם בכל עיר ועיר ובכל מקום ומקום, ומסיבה זו הרבי גם הורה על לימוד הרמב"ם.

הרב מורגנשטרן עוסק רבות בגדלותם של נשיאי חב"ד ובביאורים עמוקים על השתלשלות דרך העבודה בין נשיאי חב"ד[1] בנוסף, במקומות רבים בספריו מבאר הרב מורגנשטרן את שורשי ההבדלים בין אדמו"ר האמצעי, לרבי אהרון מסטרשלא תלמידו של אדמו"ר הזקן. הרב מורגנשטרן מעמיד את אדמו"ר האמצעי בקו ימין ספירת החכמה ואת רבי אהרון בקו שמאל ספירת הבינה.

בשיעורי הקבלה שלו מבאר כל דבר לפי המסורות השונות, ובמיוחד לפי תורת חסידות חב"ד, בהדגש על תורת אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי וכן רבי אהרון מסטרשלא מלבד זאת, הוא מוסר שיעורים בספר התניא בישיבתו, ושיעורים אלו מתפרסמים דרך המערכת הטלפונית של קול הלשון בטלפון ובאינטרנט.

לרב מורגנשטרן ישנה התכתבות ארוכה ומעמיקה על מאמרי וכתבי חסידות חב"ד - עם הגאון החסידי הרב ישראל נחום וילהלם, מחבר הספר 'יסודות ושורשים בשער היחוד והאמונה'[2].

הרב מורגנשטרן נואם פעמים רבות בכנסים חב"דיים שנערכים לכבוד הרבי.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שוליים

  1. ראה למשל ביאור בספר ים החכמה תשס"ח אודות החילוק בין עבודת אדמו"ר הזקן לעבודת אדמו"ר האמצעי.
  2. 2=ראה לדוגמא בספר 'תשובה לאגרות בספר ים החכמה'