פתיחת התפריט הראשי
שער הספר

הספר בית רבי נכתב על ידי החסיד הרב חיים מאיר היילמאן מליעפעלי, הספר סוקר ממקורות ראשונים ושניים, את תולדות שלושת אדמו"רי חב"ד הראשונים בשושלת; אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק - בניהם ותלמידיהם.

אודות הספרעריכה

במשך שנים ארוכות היה הספר מהמקורות העיקריים לתולדות בית רבינו הזקן.

למרות שהספר לוקה באי-דיוקים רבים ומהותיים, הוא מהווה בסיס ומקור לספרי היסטוריה רבים ובמיוחד לספרי היסטוריה חב"דיים ובראשם ספרי ה'תולדות' של הרב אברהם חנוך גליצנשטיין.

הספר יצא במקור בשנת תרס"ב בלשון הקודש. לאחמ"כ בהוצאת וילנא תרס"ה תורגם הספר לאידיש ונוקד.

הספר יצא לאור אף בהוצאת קה"ת כולל הערות מהרבי בשולי הגיליון.

בגליון היכל הבעש"ט פרסם הרב יהושע מונדשיין מהדורה ראשונית של הספר, עם הערות.

בשנת תשע"ד יצאה לאור מהדורה מתורגמת, מתוקנת ומוערת של הספר. את המהדורה ערך הרב לוי יצחק הולצמן, ויצאה על ידי תורת חב"ד לבני הישיבות. שלוש שנים לאחר-מכן, בחודש כסלו תשע"ז, יצא הספר במהדורה נוספת, לרגל התוועדות י"ט כסלו בירושלים.

אמינותועריכה

הרבי ציטט את אדמו"ר הריי"צ שהעיד אשר הסיפורים של הרב חיים מאיר הילמן הם מדוייקים[1], וכן ציטט מהספר בשיחותיו[2].

עורך הספר ומלקטו - הרב חיים מאיר הילמן, כתב שכארבע-עשרה שנה עמלו ויגעו על אמיתות הסיפורים[3]. .

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שוליים

  1. בשיחת יום ב' דחגה"ש תשל"ב
  2. כמו בלקוטי שיחות חלק ל' בשיחה לי"ט כסלו.
  3. הרב שמואל קראוס פירסם בשבועון בית משיח מספר מאמרים המצביעים על אי דיוקים בספר.